Skip to main content

Dachser holder stø kurs

Pressemelding   •   apr 20, 2016 13:10 CEST

Dachser rapporterer sterk organisk vekst for regnskapsåret 2015. Konserninntektene økte med 6,5 prosent til 5,64 milliarder euro. Forsendelsene økte med 4 prosent til 78,1 millioner, mens antall tonn økte med 5,2 prosent til 37,3 millioner tonn. De viktigste bidragsyterne til den positive utviklingen var veitransport av mat og industrivarer i Europa.

«Vi høstet gevinsten av våre langsiktige investeringsprinsipper og vekststrategier, som vi gjennomfører konsekvent i hele selskapet,» forklarer Bernhard Simon, CEO i Dachser. «Europeisk eksport forblir vekstmotoren vår, i tillegg til løsninger som kombinerer vei-, fly- og sjøtransport på en intelligent måte. Men fremfor alt respekterer kundene våre det konsekvente fokuset vi har på kvalitet.»

Forretningstrendene i detalj

Innenfor forretningsområdet Road Logistics, som står for 72 prosent av Dachsers omsetning, fortsetter Dachser European Logistics (EL) å dra fordeler av eksport som en vekstmotor. Dachser omsatte for 3,433 milliarder euro (+ 5,5 prosent) i 2015 fra transport og lagring av industrivarer. Antall forsendelser og transporterte tonn økte med henholdsvis 3,8 prosent og 4,2 prosent. «Takket være ekstremt kompetent og fleksibel manøvrering i markedet, som var vanskelig i Europa i år, var vi i stand til å vokse i alle regionale forretningsenheter for veitransport», sier Bernhard Simon.

I tillegg til sterke eksportdrevne resultater i Tyskland og Frankrike, hadde også forretningsenhetene EL North Central Europe og EL Iberia tosifrede vekstrater. «Å endre Azkars retning mot europeisk virksomhet har gitt svært gode resultater», sier Bernhard Simon. «Vi klarte å vinne tilliten til store kunder, og samtidig investere i nye markeder. Det siste året har vi oppgradert 48 iberiske virksomheter når det gjelder transport av farlige materialer, og på den måten fått tilgang til den spanske kjemiske industrien, som er både robust og eksportrettet.»

Med en omsetningsvekst på 8,1 prosent til 741 millioner euro, har Dachser Food Logistics utviklet seg til å bli vekstlederen. På nasjonalt nivå kan suksessen til matlogistikken stort sett tilskrives den sterke posisjonen til forbruksvarer i Tyskland. Det europeiske matvarenettverket utviklet seg imidlertid også når det gjelder frakt av matvarer over landegrensene. Med 13 partnere, åtte faste forretningsforbindelser og regelmessige transportlinjer mellom 29 land, har dette matvarenettverket den største dekningen i Europa. «Vi bidrar til selskapets suksess ved å investere i nettverket. Vi har åpnet et nytt avdelingskontor i Erlensee, i nærheten av Frankfurt, som også vil fungere som en sentral hub for matvaretransport i Europa», sier Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics hadde en omsetningsvekst på 8 prosent, og bidro med totalt 1,599 milliarder euro til konserninntektene i 2015.

«Vi er allerede etablert i verdens viktigste økonomiske sentre, enten direkte eller gjennom partnere, slik at vi i fjor ikke utvidet vårt geografiske nettverk betydelig» forklarer Bernhard Simon. «I stedet fokuserer vi på standardiserte prosesser, integrerte IT-systemer og nære forbindelser til det europiske nettverket for veitransport. Vi ønsker å tilby kundene våre globale logistikkløsninger for distribusjon og innkjøp fra én enkelt kilde, det vi kaller Dachser Interlocking.»

Bernhard Simon kunngjorde større investeringer for inneværende år: «Etter å ha investert 81 millioner euro i fjor, vi vil investere rundt 125 millioner euro i 2016. Noe av disse pengene vil gå til informasjonsteknologi og teknisk utstyr. Men som i tidligere år vil brorparten investeres i vårt europeiske veitransportnettverk, der vi skal bygge eller utvide logistikkanlegg i Østerrike, Frankrike, Tyskland og Polen.»

Oversikt over inntektene:

Bruttoinntekt
(i milliarder euro)
2015
(foreløpig)
2014
(endelig med korrigeringer)
Endring*
Road Logistics* 4,174 3,940 +5,9 %
European Logistics 3,433 3,254 +5,5%
Food Logistics 0,741 0,686 +8,1%
Air & Sea Logistics 1,599 1,481 +8,0%
Konsolidering (minus inntekter fra aksjeposter på 50 % eller mindre) -0,133 -0,122 ----
Konserninntekter* 5,640 5,298 +6,5%

* Det ble benyttet ikke-avrundede inntekter for forretningsområdene for å bestemme de totale verdiene for «Road Logistics» og «Konserninntekter», og for å beregne den prosentvise endringen fra året før. Derfor kan prosentene som vises her, avvike fra beregninger foretatt ved hjelp av de avrundede inntektstallene.

Om Dachser:

Dachser, et familieeid selskap med hovedkontor i Kempten i Tyskland, er en av de ledende logistikkleverandørene i Europa.

Dachser leverer omfattende transportlogistikk, lagertjenester og kundespesifikke tjenester på tre forretningsområder: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics og Dachser Air & Sea Logistics. Selskapets tilbud består av omfattende og flerfaglige tjenester, f.eks. kontraktlogistikk, konsulent- og rådgivningstjenester, samt bransjespesifikke løsninger. Et sømløst transportnett – både i og utenfor Europa – og informasjonteknologi som er helintegrert i alle selskapets systemer, sørger for intelligente logistikkløsninger over hele verden.

Dachser har rundt 26 500 ansatte på 428 avdelinger i hele verden og er representert med sin egen organisasjon i 43 land. I 2015 omsatte selskapet for 5,64 milliarder euro og håndterte i alt 78,1 millioner forsendelser som til sammen veide 37,3 millioner tonn.

Du finner mer informasjon om Dachser på www.dachser.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.