Skip to main content

Informasjon rundt Dekkmanns satsing

Pressemelding   •   aug 29, 2017 13:27 CEST

Det har kommet frem enkelte misoppfatninger rundt Dekkmanns satsing i det norske markedet som har skapt en viss forvirring i bransjen.

I en artikkel på nettstedet MotorBransjen.no har det blitt publisert en del opplysninger om Dekkmann som har ført til en del misforståelser i bransjen. Dekkmann ser derfor et behov for å rette opp i faktafeil og imøtegå feilsiteringer.

Endringer i markedet tvinger alle aktører til å revurdere sine strategier for å møte kundens forventninger og krav. Dette er avgjørende for på sikt å være konkurransedyktig, og disse endringene fører også til at også Dekkmanns forretningsmodell blir utfordret. På bakgrunn av dette må Dekkmann ha en helhetlig gjennomgang av sin strategi for både personbilmarkedet, tungbil/last samt for spesialprodukter til anlegg, landbruk og industri.

Ved å tilby eksisterende kunder et bredere servicesortiment vil man være i stand til å øke kundens lojalitet til kjeden. Det er derfor besluttet at Dekkmann, i en pilotfase i 9 avdelinger, skal tilby et utvidet sortiment rundt kjerneproduktet dekk. Dette utvidete sortimentet er basert på godkjennelse som hjulutrustningsverksted. Fokus vil derfor være på hjulstillingskontroll og naturlig tilhørende produkter/tjenester rundt kjerneproduktet dekk.

For å samle inn bred og tilstrekkelig kunnskap rundt kundenes adferd, krav og behov, prisbilde, mersalgsmuligheter og lønnsomhetsutvikling vil pilotfasen trolig strekke seg over flere år. Ut fra denne kunnskapen vil Dekkmann ta en strategisk vurdering av videre satsing.

Gjennom flere år har Dekkmann drevet et bilverksted 01 med PKK (i Bergen) men dette har ikke gitt oss tilstrekkelig lønnsomhet til at PKK vil være en del av pilotfasen.

Dagens Dekkmann er resultatet av en sammenslåing av to selskaper; Olrich Gummiservice, som ble startet så tidlig som i 1929 og Dekkmann, som ble etablert i 1957. Olrich navnet ble tatt bort i 1996 og selskapets navn har vært Dekkmann AS siden da. Dekkmann er en landsdekkense kjede fra Mandal i sør til Alta i nord. Selskapet Dekkmann AS er en datter av Continental Dekk Norge AS og dermed "datterdatter" av Continental AG i Tyskland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy