Gassnova SF

Gassnova Brosjyre NO

Dokument   •   okt 25, 2010 08:16 CEST

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell støtte gjennom CLIMIT-programmet, og med- virker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan få bred anvendelse.
Lisens Creative Commons navngivelse (?)