Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds høringssvar: Kommunal- og regionaldepartementet 10.02.2011

Dokument   •   feb 14, 2011 11:33 CET

Norges Blindeforbund mener det er meget positivt at elektronisk stemmegivning endelig skal realiseres i Norge, riktig nok som en prøveordning i første omgang. Forbundet er overbevist om at dette vil være med å øke valgdeltagelsen for flere grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne på sikt. For gruppen blinde og svaksynte styrker dette mulighetene for hemmelig valg i større grad enn i dag.
Lisens Creative Commons navngivelse (?)