Gjenvinning og brannsikkerhet - seminar 10. mai

Pressemeldinger   •   apr 24, 2019 06:37 CEST

Det brenner og brannen blir ikke alltid kontrollert. Endelig er det mulig å få kunnskap og fakta om hva som er mulig og hvilke begrensninger de forskjellige systemer har. Hva er eier sitt ansvar å ivareta og dokumentere?

Eier sitt ansvar i forhold til sprinkleranlegg blir endelig ivaretatt på en helhetlig og kostnadseffektiv måte

Pressemeldinger   •   apr 25, 2017 07:02 CEST

Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre branntekniske installasjoner skal oppdage en brann eller hindre spredningen av den. Eier er ansvarlig for at sprinkleranlegget alltid fungerer som forutsatt og har den nødvendige dokumentasjon. Denne artikkelen viser hvilke regler og interesse parter eier må forholde seg til samt hva som ikke fungerer bra i dag og løsningen.

Olav Thon Gruppen forlenger avtale for 1,3 millioner m2 av konsernets eiendommer

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 06:00 CEST

Olav Thon Gruppen har forlenget sin avtale om kontroll av sprinkleranlegg med Dokumentert AS. Avtalen gjelder årlig rutinekontroll av sprinkleranlegg i konsernets eiendommer syd for Trondheim. Denne rutinekontrollen ivaretar eier sitt ansvar i forhold til Forskrift om Brannforebygging og Forsikringsvilkårene. Det utføres i tillegg uavhengig kontroll i flere av konsernets byggeprosjekter.

Brannsikkerhet - Eiendomssjef (eier) og driftspersonell må ivareta sitt ansvar

Pressemeldinger   •   jan 27, 2020 07:22 CET

Brannsikkerhet får stadig mer oppmerksomhet i media og i forskjellige sammenhenger. Ansvaret er tydelig plassert hos eier i eksisterende bygg og hos entreprenørene i byggeprosjekter. Det er dessverre slik at det ikke blir ivaretatt med riktig funksjoner og dokumentasjon, i nye eller eksisterende bygg. Derfor bidrar vi med kunnskap og informasjon, slik at det er lettere å ivareta sitt ansvar.

Toma Eiendomsdrift AS inngår rammeavtale med Dokumentert AS og Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS

Pressemeldinger   •   nov 08, 2019 05:49 CET

Brannsikkerhet er en viktig del av teknisk drift og forvaltning. Toma har inngått rammeavtaler som ivaretar kompetansen i konsernet i forhold til brannsikkerhet men også kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg i de bygg selskapet er involvert i.

SPRINKLER for DRIFTSPERSONELL - teori og praksis på 4 timer - kun kr 2000 eks.mva - gratis for kunder 9.4 kl 11

Pressemeldinger   •   mar 22, 2019 06:53 CET

Sprinkleranlegg har en kritisk funksjon ved en brann. Dessverre får ikke driftspersonell de riktige forutsetninger for å ivareta riktig funksjon. Vedlikehold og kontroll blir heller ikke ivaretatt. Hva skal driftspersonell gjøre? Teori og praksis Hvordan virker sprinkleranlegg? Teori og praksis Hva krever forsikring og myndigheter? Brannvesen som utfører tilsyn har fått opplæring hos oss.

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - faglig oppdatering på 90 minutter

Pressemeldinger   •   jul 03, 2018 07:44 CEST

Eiendomssjefer har normalt også ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Dette er et ansvar som normalt ikke er blitt fulgt opp og ivaretatt av eiendomssjefene. Derfor gir vi disse en mulighet for å få en faglig oppdatering på kort tid. Dette skal bidra til en bedre forståelse av hva de skal ivareta og hvordan dette kan gjøres. Forrige møte var en suksess og nå gjentas suksessen.

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - Faglig oppdatering på 90 minutter

Pressemeldinger   •   jul 02, 2018 08:29 CEST

Eiendomssjefer har normalt også ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Dette er et ansvar som normalt ikke er blitt fulgt opp og ivaretatt av eiendomssjefene. Derfor gir vi disse en mulighet for å få en faglig oppdatering på kort tid. Dette skal bidra til en bedre forståelse av hva de skal ivareta og hvordan dette kan gjøres. Forrige møte var en suksess og nå gjentas suksessen.

STORMØTE om brannsikkerhet - starten på noe unikt og spennende

Pressemeldinger   •   jun 18, 2018 07:42 CEST

Brannsikkerhet er en utfordring for eiere. Kompetansesenter for brann- og driftspersonell inviterte til stormøte om dette. To av landets ledende forsikringsselskaper stilte med sine fagpersoner, brannforebyggende avdeling stilte opp og det samme gjorde flere store eiendomsselskaper. Konklusjonen til deltagerne var at de ønsket et nytt møte til høsten for å kunne videreføre dette.

Forsikring og eier saksøkes på grunn av manglende brannsikkerhet - hvordan andre kan unngå å havne i samme situasjon

Pressemeldinger   •   jun 06, 2018 08:29 CEST

Den kommende rettsaken vil vise hvilket ansvar eier har i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet. Denne saken avdekker også de utfordringer eier, driftspersonell og leietager har i forhold til det brannforebyggende arbeidet. Hva er godt nok? Hvilken dokumentasjon skal foreligge? Hvem kan bistå slik at dette kommer i orden?

Bilde & Video 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Daglig leder / Pressekontakt
  • Ancwdeqcrsad@dbmokcsumlvennnteytrtzyasby.nlcouw
  • 94017722

Om Dokumentert AS

Kompetanse i verdensklasse i forhold til kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Bedriftsbeskrivelse
Dokumentert AS er et unikt firma i Norge når det gjelder sprinkleranlegg. Selskapet besitter kompetanse og erfaring som bidrar til at eiere får sprinkleranlegg som er forskriftsmessige og med den nødvendige dokumentasjon.
Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre stasjonære brannsikringstiltak skal varsle eller begrense spredning. Derfor er det kritisk for person- og verdisikring at det har den nødvendige funksjon når brannen oppstår.

Dokumentert AS sin kjernevirksomhet er kontroll og vedlikehold av eksisterende sprinkleranlegg. Dette er noe alle eiere er pålagt av myndigheter og forsikring å utføre årlig. Utfordringene for eier er varierende kvalitet i det arbeidet som utføres og hvordan det dokumenteres. Derfor er dette et område som gir eier og driftspersonell frustrasjoner, utfordringer og skaper en usikkerhet. Dette er også forsikringsbransjen og brannvesenet kjent med.

Dokumentert AS har utviklet en dokumentasjon som er unik. Den har den nødvendige kvalitet og gjør det mulig for eier å lukke alle avvik. Dette er unikt for våre kunder. Dette fjerner den frustrasjon, usikkerhet og utfordringer som er vanlig og gir en motivasjon, kunnskap og oversikt for å få et forskriftsmessig sprinkleranlegg med den nødvendige dokumentasjon. Det er selskapets kompetanse og erfaring som bidrar til dette.

Kun 25% av landets 40.000 sprinkleranlegg er kontrollert og de som kontrolleres har alle mange avvik. Dette er årsaken til at branner i mange sammenhenger får et for stort skadeomfang og vil koste menneskeliv.

Uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter er en kvalitetssikring som sikrer at sprinkleranlegget er uten feil og mangler ved overtagelse og med den nødvendige dokumentasjon. Dette er den eneste måten eier kan være sikker på dette resultatet. Prosjekterende og utførende greier ikke dette på egenhånd. Dette er en positiv prosess og bidrar også til kompetanseheving og riktig fokus hos prosjekterende og utførende. Dette er viktig siden totalentreprenører har bygningskompetanse og ingen sprinklerkompetanse. Derfor overleverer de nybygg med feil på sprinkleranleggene og tilhørende dokumentasjon, for de kan ikke vurdere dette selv og i liten grad engasjerer noen til å kvalitetssikre dette.

Selskapet har 5 ansatte, er landsdekkende og en uavhengig tredjepart i alle sammenhenger, slik regelverket krever.

Det skrives artikler i fagpressen, foretas opplæring, informasjon og holdningsarbeid for å bidra til at flest mulig blir kjent med hva som skal til for å få forskriftsmessige sprinkleranlegg og tilhørende dokumentasjon.

Dokumentert AS bidrar i forhold til sprinkleranlegg (brannsikkerhet) som Bellona jobbet for miljøet.

Adresse

  • Dokumentert AS
  • Hoffsveien 9, Postboks 1036
  • 0218 Skøyen
  • Norway