Ydqygp2bxshryou35tkb

Eier sitt ansvar i forhold til sprinkleranlegg blir endelig ivaretatt på en helhetlig og kostnadseffektiv måte

Pressemeldinger   •   apr 25, 2017 07:02 CEST

Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre branntekniske installasjoner skal oppdage en brann eller hindre spredningen av den. Eier er ansvarlig for at sprinkleranlegget alltid fungerer som forutsatt og har den nødvendige dokumentasjon. Denne artikkelen viser hvilke regler og interesse parter eier må forholde seg til samt hva som ikke fungerer bra i dag og løsningen.

Zf5hqepclqmxjunjf8ut

Olav Thon Gruppen forlenger avtale for 1,3 millioner m2 av konsernets eiendommer

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 06:00 CEST

Olav Thon Gruppen har forlenget sin avtale om kontroll av sprinkleranlegg med Dokumentert AS. Avtalen gjelder årlig rutinekontroll av sprinkleranlegg i konsernets eiendommer syd for Trondheim. Denne rutinekontrollen ivaretar eier sitt ansvar i forhold til Forskrift om Brannforebygging og Forsikringsvilkårene. Det utføres i tillegg uavhengig kontroll i flere av konsernets byggeprosjekter.

Lvozstyectumv5vih9id

FROKOSTMØTE - Byggeleder/byggherreombud og BRANNSIKKERHET- hva skal ivaretas og vanlige feil som ikke fanges opp

Pressemeldinger   •   mai 15, 2018 07:47 CEST

Byggherre engasjerer firmaer for å ivareta byggeprosjekter på egne vegne. Utfordringen er at de ikke har detaljkunnskap om alle fag og derfor ikke sikrer at eier sine interesser blir ivaretatt.

Ubeovwlvzoij2lxbm4uh

Sprinkler - Hvordan ivareta ansvar? - Gratis frokostseminar for eier og driftspersonell

Pressemeldinger   •   mai 14, 2018 07:47 CEST

Det er stor grad av usikkerhet om hvem som skal gjøre hva for å sikre at sprinkleranlegg har den nødvendige funksjon og dokumentasjon. Derfor arrangeres et frokostseminar for å sikre at eier og driftspersonell får kunnskap om dette.

U5mjvrmiphszohu35hjx

ETTER LUNSJ MØTE Kjøp av næringseiendom - får du den brannsikkerheten du betaler for og trenger for ettertiden?

Pressemeldinger   •   mai 11, 2018 08:15 CEST

Næringseiendom selges basert på selgers opplysninger og den dokumentasjonen som foreligger. Når denne er mangelfull og eier har bekreftet at den er forskriftsmessig, har kjøper en mulighet for å få en kompensasjon

Ubeovwlvzoij2lxbm4uh

Brannsikkerhet i teori og praksis - med spesielt fokus på sprinkler

Pressemeldinger   •   mai 08, 2018 07:22 CEST

Eier og driftspersonell sitt ansvar blir endelig ivaretatt i en kombinasjon av teori og praksis. Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegget som sikrer at det har riktig funksjon. I tillegg til unik opplæring i lokale der funksjoner kan vises frem på en egnet måte.

Ucrknaajlxwb8m8als47

NEAS Teknisk Drift (TOMA) - Først i Norge innen BRANNSIKKERHET

Pressemeldinger   •   des 01, 2017 06:33 CET

Alle som eier en eiendom eller følger opp driften på vegne av eier har et ansvar i forhold til brannsikkerhet. Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er det eneste stedet som kan gjøre noe med dette i en unik kombinasjon av teori og praksis. Det er under etablering og i drift tidlig i 2018. NEAS teknisk drift har nå bestilt kurs til sine ansatte.

Ve5j6obvqhmljluu5bf5

Sammen for bedre brannsikkerhet - unik avtale

Pressemeldinger   •   sep 04, 2017 07:04 CEST

Manglende kunnskap og kontroll med sprinkleranlegg kan sette liv i fare og bety store ekstrakostnader hvis det begynner å brenne. Nå går Frende Forsikring sammen med bransjens ledende firma på området.

Kg9oypd5ijgvfxvmglas

Dokumentert AS første firma i Norge med ISO 9001 sertifisering

Pressemeldinger   •   mai 31, 2017 07:07 CEST

Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann. Eiere er ansvarlig for å dokumentere at sprinkleranlegget til enhver tid er forskriftsmessig, funksjonsdyktig og med dokumentasjon. Dette ansvaret kan ikke overføres ved avtale. Det er i dag kun 10.000 av 40.000 sprinkleranlegg som noen gang er kontrollert. Nesten ingen av disse har den nødvendige dokumentasjon eller er uten feil og mangler

Pmzcryicxvu8asrl816b

Branner vil ødelegger store verdier og liv vil gå tapt, fordi gjeldende forskrifter og krav ikke er kjent eller følges opp

Nyheter   •   apr 02, 2017 12:01 CEST

Sprinkleranlegg er installert for å ivareta personsikkerhet og redde verdier. Det er et myndighetskrav. Dessverre er nesten alle nye anlegg med feil, mangler og ufullstendig dokumentasjon. Et større problem for eksisterende sprinkleranlegg. Eier er ikke klar over sitt ansvar/følger det ikke opp. Branner vil derfor få unødvendige konsekvenser, også for eier. Eier er alltid ansvarlig.

Bilde & Video 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Daglig leder / Pressekontakt
  • pvikjtvaAndeserssataeras@dokqsumumentertmcjnas.no
  • 94017722

Om Dokumentert AS

Kompetanse i verdensklasse i forhold til kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Bedriftsbeskrivelse
Dokumentert AS er et unikt firma i Norge når det gjelder sprinkleranlegg. Selskapet besitter kompetanse og erfaring som bidrar til at eiere får sprinkleranlegg som er forskriftsmessige og med den nødvendige dokumentasjon.
Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre stasjonære brannsikringstiltak skal varsle eller begrense spredning. Derfor er det kritisk for person- og verdisikring at det har den nødvendige funksjon når brannen oppstår.

Dokumentert AS sin kjernevirksomhet er kontroll og vedlikehold av eksisterende sprinkleranlegg. Dette er noe alle eiere er pålagt av myndigheter og forsikring å utføre årlig. Utfordringene for eier er varierende kvalitet i det arbeidet som utføres og hvordan det dokumenteres. Derfor er dette et område som gir eier og driftspersonell frustrasjoner, utfordringer og skaper en usikkerhet. Dette er også forsikringsbransjen og brannvesenet kjent med.

Dokumentert AS har utviklet en dokumentasjon som er unik. Den har den nødvendige kvalitet og gjør det mulig for eier å lukke alle avvik. Dette er unikt for våre kunder. Dette fjerner den frustrasjon, usikkerhet og utfordringer som er vanlig og gir en motivasjon, kunnskap og oversikt for å få et forskriftsmessig sprinkleranlegg med den nødvendige dokumentasjon. Det er selskapets kompetanse og erfaring som bidrar til dette.

Kun 25% av landets 40.000 sprinkleranlegg er kontrollert og de som kontrolleres har alle mange avvik. Dette er årsaken til at branner i mange sammenhenger får et for stort skadeomfang og vil koste menneskeliv.

Uavhengig kontroll av sprinkleranlegg i byggeprosjekter er en kvalitetssikring som sikrer at sprinkleranlegget er uten feil og mangler ved overtagelse og med den nødvendige dokumentasjon. Dette er den eneste måten eier kan være sikker på dette resultatet. Prosjekterende og utførende greier ikke dette på egenhånd. Dette er en positiv prosess og bidrar også til kompetanseheving og riktig fokus hos prosjekterende og utførende. Dette er viktig siden totalentreprenører har bygningskompetanse og ingen sprinklerkompetanse. Derfor overleverer de nybygg med feil på sprinkleranleggene og tilhørende dokumentasjon, for de kan ikke vurdere dette selv og i liten grad engasjerer noen til å kvalitetssikre dette.

Selskapet har 5 ansatte, er landsdekkende og en uavhengig tredjepart i alle sammenhenger, slik regelverket krever.

Det skrives artikler i fagpressen, foretas opplæring, informasjon og holdningsarbeid for å bidra til at flest mulig blir kjent med hva som skal til for å få forskriftsmessige sprinkleranlegg og tilhørende dokumentasjon.

Dokumentert AS bidrar i forhold til sprinkleranlegg (brannsikkerhet) som Bellona jobbet for miljøet.

Adresse

  • Dokumentert AS
  • Hoffsveien 9, Postboks 1036
  • 0218 Skøyen
  • Norway