Skip to main content

Tags

Siste nyheter

SPRINKLER for DRIFTSPERSONELL - teori og praksis på 4 timer - kun kr 2000 eks.mva - gratis for kunder 9.4 kl 11

SPRINKLER for DRIFTSPERSONELL - teori og praksis på 4 timer - kun kr 2000 eks.mva - gratis for kunder 9.4 kl 11

Pressemeldinger   •   mar 22, 2019 06:53 CET

Sprinkleranlegg har en kritisk funksjon ved en brann. Dessverre får ikke driftspersonell de riktige forutsetninger for å ivareta riktig funksjon. Vedlikehold og kontroll blir heller ikke ivaretatt. Hva skal driftspersonell gjøre? Teori og praksis Hvordan virker sprinkleranlegg? Teori og praksis Hva krever forsikring og myndigheter? Brannvesen som utfører tilsyn har fått opplæring hos oss.

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - faglig oppdatering på 90 minutter

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - faglig oppdatering på 90 minutter

Pressemeldinger   •   jul 03, 2018 07:44 CEST

Eiendomssjefer har normalt også ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Dette er et ansvar som normalt ikke er blitt fulgt opp og ivaretatt av eiendomssjefene. Derfor gir vi disse en mulighet for å få en faglig oppdatering på kort tid. Dette skal bidra til en bedre forståelse av hva de skal ivareta og hvordan dette kan gjøres. Forrige møte var en suksess og nå gjentas suksessen.

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - Faglig oppdatering på 90 minutter

Eiendomssjef og Brannsikkerhet - Faglig oppdatering på 90 minutter

Pressemeldinger   •   jul 02, 2018 08:29 CEST

Eiendomssjefer har normalt også ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Dette er et ansvar som normalt ikke er blitt fulgt opp og ivaretatt av eiendomssjefene. Derfor gir vi disse en mulighet for å få en faglig oppdatering på kort tid. Dette skal bidra til en bedre forståelse av hva de skal ivareta og hvordan dette kan gjøres. Forrige møte var en suksess og nå gjentas suksessen.

STORMØTE om brannsikkerhet - starten på noe unikt og spennende

STORMØTE om brannsikkerhet - starten på noe unikt og spennende

Pressemeldinger   •   jun 18, 2018 07:42 CEST

Brannsikkerhet er en utfordring for eiere. Kompetansesenter for brann- og driftspersonell inviterte til stormøte om dette. To av landets ledende forsikringsselskaper stilte med sine fagpersoner, brannforebyggende avdeling stilte opp og det samme gjorde flere store eiendomsselskaper. Konklusjonen til deltagerne var at de ønsket et nytt møte til høsten for å kunne videreføre dette.

Forsikring og eier saksøkes på grunn av manglende brannsikkerhet - hvordan andre kan unngå å havne i samme situasjon

Forsikring og eier saksøkes på grunn av manglende brannsikkerhet - hvordan andre kan unngå å havne i samme situasjon

Pressemeldinger   •   jun 06, 2018 08:29 CEST

Den kommende rettsaken vil vise hvilket ansvar eier har i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet. Denne saken avdekker også de utfordringer eier, driftspersonell og leietager har i forhold til det brannforebyggende arbeidet. Hva er godt nok? Hvilken dokumentasjon skal foreligge? Hvem kan bistå slik at dette kommer i orden?

FROKOSTMØTE - Byggeleder/byggherreombud og BRANNSIKKERHET- hva skal ivaretas og vanlige feil som ikke fanges opp

FROKOSTMØTE - Byggeleder/byggherreombud og BRANNSIKKERHET- hva skal ivaretas og vanlige feil som ikke fanges opp

Pressemeldinger   •   mai 15, 2018 07:47 CEST

Byggherre engasjerer firmaer for å ivareta byggeprosjekter på egne vegne. Utfordringen er at de ikke har detaljkunnskap om alle fag og derfor ikke sikrer at eier sine interesser blir ivaretatt.

Sprinkler - Hvordan ivareta ansvar? - Gratis frokostseminar for eier og driftspersonell

Sprinkler - Hvordan ivareta ansvar? - Gratis frokostseminar for eier og driftspersonell

Pressemeldinger   •   mai 14, 2018 07:47 CEST

Det er stor grad av usikkerhet om hvem som skal gjøre hva for å sikre at sprinkleranlegg har den nødvendige funksjon og dokumentasjon. Derfor arrangeres et frokostseminar for å sikre at eier og driftspersonell får kunnskap om dette.

ETTER LUNSJ MØTE Kjøp av næringseiendom - får du den brannsikkerheten du betaler for og trenger for ettertiden?

ETTER LUNSJ MØTE Kjøp av næringseiendom - får du den brannsikkerheten du betaler for og trenger for ettertiden?

Pressemeldinger   •   mai 11, 2018 08:15 CEST

Næringseiendom selges basert på selgers opplysninger og den dokumentasjonen som foreligger. Når denne er mangelfull og eier har bekreftet at den er forskriftsmessig, har kjøper en mulighet for å få en kompensasjon

Brannsikkerhet i teori og praksis - med spesielt fokus på sprinkler

Brannsikkerhet i teori og praksis - med spesielt fokus på sprinkler

Pressemeldinger   •   mai 08, 2018 07:22 CEST

Eier og driftspersonell sitt ansvar blir endelig ivaretatt i en kombinasjon av teori og praksis. Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegget som sikrer at det har riktig funksjon. I tillegg til unik opplæring i lokale der funksjoner kan vises frem på en egnet måte.

NEAS Teknisk Drift (TOMA) - Først i Norge innen BRANNSIKKERHET

NEAS Teknisk Drift (TOMA) - Først i Norge innen BRANNSIKKERHET

Pressemeldinger   •   des 01, 2017 06:33 CET

Alle som eier en eiendom eller følger opp driften på vegne av eier har et ansvar i forhold til brannsikkerhet. Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er det eneste stedet som kan gjøre noe med dette i en unik kombinasjon av teori og praksis. Det er under etablering og i drift tidlig i 2018. NEAS teknisk drift har nå bestilt kurs til sine ansatte.

Sammen for bedre brannsikkerhet - unik avtale

Sammen for bedre brannsikkerhet - unik avtale

Pressemeldinger   •   sep 04, 2017 07:04 CEST

Manglende kunnskap og kontroll med sprinkleranlegg kan sette liv i fare og bety store ekstrakostnader hvis det begynner å brenne. Nå går Frende Forsikring sammen med bransjens ledende firma på området.

Dokumentert AS første firma i Norge med ISO 9001 sertifisering

Dokumentert AS første firma i Norge med ISO 9001 sertifisering

Pressemeldinger   •   mai 31, 2017 07:07 CEST

Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann. Eiere er ansvarlig for å dokumentere at sprinkleranlegget til enhver tid er forskriftsmessig, funksjonsdyktig og med dokumentasjon. Dette ansvaret kan ikke overføres ved avtale. Det er i dag kun 10.000 av 40.000 sprinkleranlegg som noen gang er kontrollert. Nesten ingen av disse har den nødvendige dokumentasjon eller er uten feil og mangler

Eier sitt ansvar i forhold til sprinkleranlegg blir endelig ivaretatt på en helhetlig og kostnadseffektiv måte

Eier sitt ansvar i forhold til sprinkleranlegg blir endelig ivaretatt på en helhetlig og kostnadseffektiv måte

Pressemeldinger   •   apr 25, 2017 07:02 CEST

Sprinkleranlegg er det eneste som gjør noe med en brann, alle andre branntekniske installasjoner skal oppdage en brann eller hindre spredningen av den. Eier er ansvarlig for at sprinkleranlegget alltid fungerer som forutsatt og har den nødvendige dokumentasjon. Denne artikkelen viser hvilke regler og interesse parter eier må forholde seg til samt hva som ikke fungerer bra i dag og løsningen.

Olav Thon Gruppen forlenger avtale for 1,3 millioner m2 av konsernets eiendommer

Olav Thon Gruppen forlenger avtale for 1,3 millioner m2 av konsernets eiendommer

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 06:00 CEST

Olav Thon Gruppen har forlenget sin avtale om kontroll av sprinkleranlegg med Dokumentert AS. Avtalen gjelder årlig rutinekontroll av sprinkleranlegg i konsernets eiendommer syd for Trondheim. Denne rutinekontrollen ivaretar eier sitt ansvar i forhold til Forskrift om Brannforebygging og Forsikringsvilkårene. Det utføres i tillegg uavhengig kontroll i flere av konsernets byggeprosjekter.

Branner vil ødelegger store verdier og liv vil gå tapt, fordi gjeldende forskrifter og krav ikke er kjent eller følges opp

Branner vil ødelegger store verdier og liv vil gå tapt, fordi gjeldende forskrifter og krav ikke er kjent eller følges opp

Nyheter   •   apr 02, 2017 12:01 CEST

Sprinkleranlegg er installert for å ivareta personsikkerhet og redde verdier. Det er et myndighetskrav. Dessverre er nesten alle nye anlegg med feil, mangler og ufullstendig dokumentasjon. Et større problem for eksisterende sprinkleranlegg. Eier er ikke klar over sitt ansvar/følger det ikke opp. Branner vil derfor få unødvendige konsekvenser, også for eier. Eier er alltid ansvarlig.