Skip to main content

EasyPark Telefonparkering lanserer nytt skiltprogram

Pressemelding   •   okt 28, 2010 14:55 CEST

Fordelene ved telefonparkering blir stadig vekk tydeligereog tydeligere for både de som parkerer og kommuner/p-selskap. Markedet blir hele tiden mer modent og etterspørselen etter å kunne parkere med mobilen øker deretter. Derfor har EasyPark sammen med både kommuner og private p-selskap som EuroPark nå lansert et skiltprogram.

Skiltprogrammet har til hensikt å gjøre det enklere for for-brukeren ved å merke p-plasser og automater med større og bedre informasjon. Erfaringer viser at etter introduksjon av skilt på p-plasser øker bruken av telefonparkering betraktelig.

Kommunene og p-selskapene sparer penger for hver gang en bruker konverteres over til telefonparkering da EasyPark er den betalingskanalen som genererer lavest utgifter for kommunen. EasyPark innebærer ingen vedlikeholds kostnader, ingen hærverk, ingen mynter å tømme/veksle, ingen graving og kabling slik automater krever og ingen kortterminal som ikke fungerer. I tillegg til dette viser undersøkelser at betalings-villigheten til den parkerende øker når p-selskap gjør det så enkelt som mulig for brukeren.

Større skilt vil også bety større takstgrupper som igjen vil bety at motoristen enkelt kan se hvor vedkommende står og slipper å gå helt bort til automaten. Det er spesielt hyggelig å kunne sitte i bilen om vinteren og parkere i varmen istedet for å stå i kø ved automaten.

EasyPark har nå nærmere 200.000 fornøyde brukere og kan vise til stadig nye transaksjons-rekorder. EasyPark håndterer i overkant av 400.000 transaksjoner hver måned og siste transaksjonrekord i Norge ble satt 13 oktober.

Om du skulle ha noen spørsmål vedrørende saken eller trenge mer informasjon om EasyPark generelt kan du lese mer om oss og vår tjenste på www.easypark.no eller ringe undertegnede.

Erik Oskar Audunhus, Business Developer EasyPark AS

+46 99507032  |  eoa@easypark.net

EasyPark tilbyr tjenester som gjør parkering mye enklere, mer effektivt og økonomisk for så vel bilister, bedriftene de jobber forog parkeringsoperatørene. Tjenestene tilbys gjennom egne virksomheter eller via samarbeidspartnere. EasyPark har 85 ansattefordelt på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. For mer informasjon gå til www.easypark.no.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar