Mrbtlawnx7lwhlki6zfw

​Jobber du gratis?

Nyheter   •   nov 24, 2017 09:23 CET

Mange har langt lavere timelønn enn det man tror. Er man plassert i stillingskategorien «særlig uavhengig stilling» har man ikke krav på overtidsbetaling. Dette er det mange som ikke er oppmerksom på.

Cgrkmnyg87ahlvzszrjb

​Derfor skal du ansette eldre

Nyheter   •   nov 16, 2017 14:32 CET

Arbeidstakere bør ikke primært ha eldre i staben for å være greie eller ta samfunnsansvar, men fordi det å ikke ha eldre ansatte er kommersielt selvmål.

Pwhrk2lfbjfki8hdelpo

​Verre å berike seg selv enn virksomheten

Nyheter   •   nov 07, 2017 09:44 CET

Norske domstoler er langt strengere mot hvitsnippforbrytere som beriker seg selv enn dem som driver med bestikkelser som kommer bedriften til gode. Det viser en gjennomgang av dommer som er foretatt av BI-professor Petter Gottschalk i Econas tidsskrift Magma.

I1tlmyuoeh5bbcvswqxz

Toppbanksjef underviste ungdom i Økonomiglede

Nyheter   •   nov 02, 2017 10:32 CET

Oftest prøver bankene å få oss til å ta opp lån og kjøpe deres produkter. Men ungdomsskoleelevene ved Morellbakken skole i Oslo fikk oppleve andre sider fra lederen i Danske Bank, Trond Mellingsæter, da han underviste klassen i Økonomiglede.

Cgrkmnyg87ahlvzszrjb

​Kunnskap fremfor bonus

Pressemeldinger   •   nov 01, 2017 14:25 CET

Mer enn halvparten av Econas medlemmer i privat sektor fikk bonus i fjor. Econa-leder Tom Bolstad mener flere burde få tilbud om etter- og videreutdanning fremfor bonusutbetaling.

Tygvj7bgrhxhnrsovex2

​Gode tider for økonomene

Pressemeldinger   •   okt 13, 2017 07:00 CEST

Lønnen går opp og ledigheten ned. Det viser Econas lønnsundersøkelse.

Fxiie2zsoe78iwwtg5hv

​Helt sykt!

Nyheter   •   sep 29, 2017 10:39 CEST

Norge er verdens beste land å bo i, vi er stort sett fornøyd, er friske, lever lenge og har det bra. Bortsett fra i én situasjon; når vi står opp om mårran og skal gå på jobb. Da er vi kanskje ikke sykest i verden, men i alle fall mye sykere enn folk i andre land som ikke er så forskjellige fra oss.

Dfebnvfjigkgbx6jstpf

Hvor mye må du jobbe når du har en ledende eller særlig uavhengig stilling?

Nyheter   •   mai 19, 2017 11:47 CEST

Hva betyr det egentlig å være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene? Ansatte som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene har ingen fastsatte grenser for hvor mye de kan jobbe og de har ikke krav på overtidsgodtgjørelse for arbeid utover alminnelig arbeidstid. Mange blir overrasket når de oppdager at det ikke er noen grenser for hvor mye de kan arbeide.

Media no image

​Vi må ha mulighet til å kombinere familie og karriere

Nyheter   •   apr 20, 2017 08:45 CEST

av Econas Arbeidsliv

Econa støtter forslaget om å endre reglene for kveldsarbeid slik at det – etter arbeidstakers initiativ – vil være mulig å utsette arbeidsdagen noe. Nattarbeid defineres som arbeid mellom kl. 21 og 6. 

Lovforslaget (Arbeids- og sosialdepartementets forslag i Prop. 72 L (2016-2017) endrer ikke definisjonen av nattarbeid, men åpner for at det kan inngås avtale om at man kan jobbe mellom kl. 21 og 23 selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt. Med andre ord betyr dette at man ikke blir lovbryter om pc’n slås på kl 21.30 for å sende mail og gjøre ting man ikke har hatt tid til før på dagen.

Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. De fleste vil nok være enige i at arbeidets art ikke gjør det strengt talt nødvendig å f.eks. skrive en rapport etter kl. 21. Likevel er det mange som gjør denne typen arbeid om kvelden – etter at barna har lagt seg.

Mange har nok ikke tenkt over at denne typen arbeid er forbudt. Noen ganger tar man med seg litt jobb hjem, og tar det frem og jobber med det utover kvelden. Slik er hverdagen for mange arbeidstakere. Og nettopp en slik mulighet gjør at man kan kombinere familie og karriere. Man kan avslutte arbeidsdagen på kontoret litt tidligere, hente barn i barnehagen og være sammen med barna – og så avslutte arbeidsdagen hjemmefra etter at barna har lagt seg. Dette er en fleksibilitet som ivaretar arbeidstakernes interesser i et moderne arbeidsliv.

Det er viktig at avtaler om slike typer arbeidstidsordninger inngås skriftlig, og etter initiativ fra arbeidstaker. Dette er ikke en ordning som skal ivareta arbeidsgivers behov. Det behovet er ivaretatt ved dagens regler om nattarbeid. Det er også viktig at dette ikke skal være en form for ekstraarbeid. Det er her snakk om å utføre arbeidet noen timer hjemmefra om kvelden i stedet for på dagtid, ikke i tillegg. Om det er tilleggsjobb skal dette kompenseres på vanlig måten, enten som avspasering eller overtid.

Forslaget innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om arbeid mellom kl. 21 og 23. Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativ til den faktiske utførelsen av arbeid mellom kl. 21 og 23 i hvert enkelt tilfelle. Hvis arbeidsgiver skal pålegge arbeid etter kl. 21, må vilkårene for nattarbeid være oppfylt.

(Arbeids- og sosialdepartementets forslag i Prop. 72 L (2016-2017) )

Reglene bør endres slik at man ikke blir gjort til lovbryter om man jobber på kvelden.

Les mer »
St7rolclt0jtiqfkflcw

​Maria (24) og Erik (26) er kåret til landets beste økonomistudenter

Pressemeldinger   •   apr 04, 2017 14:06 CEST

Laget «Streetsmart», fra NTNU Handelshøyskolen, vant det landsomfattende norgesmesterskapet «NM i økonomi», i regi av Econa.

Bilde & Video 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • gry@ecdhezona.bvno
  • 90588817
  • 90588817

Om Econa

Econa - av og for økonomer

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 20 000 medlemmer og jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

Adresse

  • Econa
  • Rosenkrantz' gate 22
  • 0124 Oslo
  • Norway

Linker