Skip to main content

​Barna må lære å ta gode valg

Nyhet   •   jan 19, 2018 15:22 CET

Hvis skolen skal ta sitt ansvar om sosial utjevning på alvor, må de sørge for at alle får en grunnleggende kompetanse i personlig økonomi, sier Tom Bolstad i Econa

Nei, Torbjørn Røe Isaksen, skolen kan ikke prioritere alt, men om det er en ting skolen bør prioritere, så er det å gi barna våre de samme mulighetene til å ta gode valg livet gjennom.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bekymrer seg i Aftenposten over krav om at skolen skal gjøre alt og prioritere alt. Som eksempel på «alt» nevner han blant annet temaet personlig økonomi.

Riktignok skriver Røe Isaksen i sin kronikk at: «Skolen kan ikke bare drive med lesing, skriving og regning.» Men det virker jo nesten som at det er det han ønsker, hvis alle andre temaer skal settes opp som en motsetning til «kunnskap og læring». Men det å forstå renter, inflasjon og budsjetter er «kunnskap og læring» – viktig kunnskap og læring som mange dessverre mangler.

I to landsdekkende undersøkelser, gjennomført av NyAnalyse for Econa i 2016 og 2017, kommer det blant annet frem at hele 75 prosent av nordmenn under 30 år mener opplæringen innen personlig økonomi i skolen enten er svært dårlig eller dårlig. Undersøkelsene viser også at det er en sammenheng mellom manglende kunnskap om økonomi, og dårlig økonomi, og at nesten ni av ti foreldre mener at personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen.

Vi mener ikke at skolen skal ha hovedansvaret for opplæringen i personlig økonomi. Det ligger på foreldrene. Men når vi vet at holdning til og kunnskap om økonomi går i arv, er det viktig at samfunnet gjør en innsats for at alle barn skal ha like muligheter til å møte en virkelighet hvor økonomikunnskaper vil ha stadig større innvirkning på deres livsmestring.

Aldri før har vi måttet ta flere og mer avanserte økonomiske beslutninger. Forbrukslån er tilgjengelig med noen få tastetrykk, og endringene i pensjonssystemet overfører stadig mer ansvar til hvert enkelt individ.

Som Røe Isaksen selv påpeker, er det store forskjell i hva elever lærer, basert på foreldrenes bakgrunn. At elever lærer for lite om hvordan man skal ta gode økonomiske valg er ikke først og fremst et problem for landets konkurranseevne eller næringslivet. Det er et problem fordi disse barna får dårligere muligheter til å mestre livet enn andre. Hvis skolen skal ta sitt ansvar om sosial utjevning på alvor, må de sørge for at alle får en grunnleggende kompetanse i personlig økonomi. I påvente av bedring tar Econa skjeen i egne hender gjennom prosjektet Økonomiglede.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.