Skip to main content

Menn, yrke og kreft

Blogginnlegg   •   nov 14, 2016 08:00 CET

Antall nye krefttilfeller i Norge øker dramatisk

I 2007 ble det registrert nærmere 26 000 nye tilfeller av kreft i Norge. Forrige uke kom tallene for 2015: 32 592. Denne økningen kan ikke bare skyldes befolkningsvekst og økt levealder.

Nei, for tallene fra Kreftregisteret viser signifikant sammenheng mellom yrker og kreft. Dessverre er det de typisk mannsdominerte yrkene som topper denne statistikken.

Det er særlig brannmenn, sjømenn, ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som har blitt eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben.

42% økning frem mot 2030

Fordi det kan ta fra 15 til 30 år fra eksponering til man blir syk av kreft, er det lett å tenke at tallene skyldes omfanget av asbest og røyking. Og vi kan kanskje le av de gamle historiene om hvordan man jobbet før i tiden, med for eksempel omfattende bruk av løsemidler uten verneutstyr eller ventilasjonsanlegg. Men, har du tenkt over at det muligens er situasjoner på din egen arbeidsplass man i fremtiden kan tenke på som latterlige?

For hvordan skal vi forsvare tall fra Kreftregisteret som viser en økning på 42% krefttilfeller blant menn, frem mot 2030?

Dagens krav til effektivitet kan gå på helsa løs

Mange kjenner nok til farene, men lar likevel være å beskytte seg. Verneutstyret oppleves ofte i veien for å utføre arbeidet raskt nok. Hanskene gjør deg klam i hånda, kjeledressen er for stiv og vernebrillene dugger.

Dette er likevel ikke unnskyldning god nok. Vi vet at mange norske virksomheter mangler klare rutiner for hvordan deres ansatte bruker og oppbevarer kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Ingen data å rapportere på

Vi vet at det kun er et fåtall av norske virksomheter som oppfyller krav om et personregister for ansatte som eksponeres for kreftfremkallende stoffer. Derfor blir vi ikke overrasket når Arbeidstilsynet sier at mindre enn 5 prosent av norske leger melder fra om arbeidsrelatert sykdom. Det finnes jo ingen data å rapportere på.

Start det forebyggende arbeidet i dag

November har fått sin navnebror – Movember, og de siste årene har denne måneden blitt viet oppmerksomhet til tema om menns helse. Vi i EcoOnline ser at det opplysningsarbeidet som gjøres av organisasjoner som Kreftforeningen og Movember Foundation, er enormt viktig.

Ta ditt ansvar i det forebyggende arbeidet, for det er ikke sikkert det bare holder å stumpe røyken når 20 % av lungekrefttilfellene kan tilskrives arbeidsrelaterte forhold.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.