Skip to main content

Slik forbereder du deg best til CLP

Blogginnlegg   •   sep 12, 2014 08:00 CEST

Siden 2009 har CLP gitt retningslinjer for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Fra 1. juni 2015 vil den viktige tidsfristen for stoffblandinger tre i kraft. CLP kommer dermed til å gjelde alle kjemikalier. Har du og din virksomhet oversikt og kontroll?

Som produktsjef i EcoOnline er jeg i daglig kontakt med folk fra ulike bransjer som nå på alvor begynner å kjenne at fristen for ny merking av kjemikalier nærmer seg.

Produsenter, leverandører eller de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikalier må gjennom en omfattende prosess innen fristen 1. juni 2015. Derfor har jeg laget noen enkle trinn til hvordan man enklest kan forberede seg. Nøkkelordet er: start nå!

CLP berører alle

Den nye merkeforordningen vil berøre alle i større eller mindre grad. Selv som forbruker vil du se ny emballasje og etiketter på produkter som inneholder farlige egenskaper. CLP har symboler (piktogram) som er hvite med en rød ramme, til forskjell fra de oransjefargede symbolene som vi er vant med fra før. I tillegg har det kommet flere symboler.

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

1)  Gå gjennom dine sikkerhetsdatablad og undersøk om opplysningene der stemmer i henhold til de nye klassifiseringskravene. Gjør det allerede i dag!

2)  Start å merke alle produktene med nye etiketter

3)  Sørg for at kundene dine mottar det oppdaterte sikkerhetsdatabladet – er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden

Dersom du håndterer kjemikalier på arbeidsplassen din:

1)  Lær opp alle ansatte i hva de nye faresymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der bruk av kjemikalier finner sted slik at informasjonene er lett synlig. Du kan for eksempel printe ut en plakat på Miljødirektoratets nettsider

2)  Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking

3)  Oppdater risikovurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen din. Det kan være du blir overrasket.

4)  Still krav til leverandørene dine allerede nå om at produktene deres må merkes etter CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

Til slutt vil jeg anbefale nettsidene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Der finnes det masse bra informasjonsmateriell.

Lykke til!

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar