Skip to main content

Gull i grønne kjemikalier

Nyhet   •   aug 25, 2015 08:00 CEST

90 milliarder USD i grønne kjemikalier

Rapporten «Making the Business & Economic Case for Safer Chemistry» er utarbeidet for The American Sustainable Business Council, A SBC Action Fund og The Green Chemistry and Commerce Council (GC3).

Blant funnene er at:

  • Markedet for tryggere kjemikalier estimeres til å vokse 24 ganger mer enn markedet for konvensjonelle kjemikalier fra 2011 til 2020
  • Etterspørselen etter trygge ingredienser i ulike produkter og markeder øker
  • Potensielle kostnader knyttet til farlige kjemikalier, slik som bøter, tapte markedsandeler og kostnader knyttet til ulykker driver markedet for tryggere alternativ
  • Sysselsettingsveksten i markeder for grønne produkt og tjenester er større enn i markeder for konvensjonelle kjemikalier

Dersom veksten slår til slik rapporten fremskriver, vil det globale markedet knyttet til utskifting av kjemikalier og innfasing av tryggere stoffer kunne utgjøre en vekst på nær 90 milliarder USD innen 2020. Estimatet er basert på vekst, omsetning og etterspørsel de fem siste årene, og regner inn biokjemi, fornybare råstoff, «grønne» syntetiske stoffer og mindre giftige kjemikalier. Bildet suppleres ytterligere av at et økt antall kjemivirksomheter (57% i 2009 mot 62% i 2014) melder om økt kundeinvolvering i bærekraftig kjemi.

Fra produsent til forbruker

Rapporten har samlet inn data fra alle ledd i verdikjeden, fra produsent til forbruker. Blant respondentene er for eksempel store aktører som Akzo Nobel og Sigma Aldrich på produsentsiden, og Best Buy og Walmart i salgsleddet. Sigma Aldrich viser til en økning i salg av «grønne» alternativ på 14% fra 2010 til 2013, og uttaler at et økt samarbeid mellom forskning, myndigheter og industri gjør at innovasjonstakten innen «grønn» kjemi akselererer. Akzo Nobel melder at tryggere alternativ nå er ansett som viktige for den videre utviklingen av virksomheten. BestBuy viser til sin etablering av resirkuleringspunkt i butikkene, og Walmart viser til krav de i økende omfang stiller overfor sine leverandører. Kjøpesenterkjeden uttaler også at de jobber for å ligge i fremkant av kundenes endrede forventninger, som i stor grad kretser om bærekraft og trygge kjemikalier.

Felles for de fleste respondentene er at de peker på behovet for ytterligere innovasjon og utvikling i alle ledd for å komme etterspørselen i møte og unngå å miste markedsandeler. Her er arbeidet med å skifte ut farlige kjemikalier en suksessfaktor.

EU-lovgivningen REACH

Rapporten, som ser på forholdene innenriks i USA, konstaterer at den offensive lovgivningen i EU, formulert gjennom direktivet REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) har store implikasjoner for produksjonsbedrifter i USA. Amerikanske produsenter og eksportører, som har ambisjoner om å selge til Europa, må ta hensyn til REACH-direktivet, og på etterspørselssiden er direktivet førende for innkjøpskriterier og –rutiner.

Vokser alt i Norge

REACH er også gjeldende regelverk i Norge, og direktivet gjelder for alle virksomheter som har befatning med kjemikalier. Det dreier seg om kontinuerlig dokumentasjon av beholdning, arbeidstakeres eksponering, og risikovurdering i forhold til helse, miljø og brann. En målsetting er at særlig farlige kjemikalier skal byttes ut.

EcoOnline AS har spesialisert seg på programvare for sikkerhetsdatablad for kjemikalier og opplever stor etterspørsel. Kjemikalier identifiseres ved et sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladet formidler ulike egenskaper ved stoffet, og basert på informasjonen i dette dokumentet utføres en rekke operasjoner pålagt gjennom REACH.

Pål Mørken, produktsjef i EcoOnline AS, bekrefter funnene rapporten melder om. Han forklarer at de samme mekanismene er i sving i Norge og Europa.

-Her har en langt mer offensiv lovgivning tvunget frem utskifting av farlige kjemikalier og en rekke andre tiltak for å skape trygge vilkår for arbeidstakere, sluttbrukere og omgivelser. Akkurat nå ser vi at mange bedrifter etterspør konsulenttjenester for å oppdatere dokumentasjonen sin i henhold til CLP (lovverk for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier). Et tydelig eksempel på hvordan lovregulering på et område skaper etterspørsel i tilhørende marked.

- REACH dreier seg ikke minst om kontinuerlig vurdering av utfasing av farlige kjemikalier. I tillegg ser vi en økende interesse for kjemikalieutfordringene både i forbrukerleddet og i pressen. Alt taler for et voksende marked, og særlig relatert til substitusjon, sier han.

Mørken tolker også noen av funnene i rapporten som et ønske om å utøve samfunnsansvar.

-Den varslede veksten er også forankret i virksomhetenes ønske om å vise godt samfunnsansvar, og alle som har kjemikalier vil vise for kundene sine at disse ikke er farlige, eller at det arbeides med å gjøre de så trygge som mulig. Dessuten er det en strategisk målsetting for mange å minimere skadeomfanget av egen virksomhet. For å få til det må de fleste hente kompetanse utenfra, konstaterer Mørken.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar