Skip to main content

ECOonline blir størst i Finland

Pressemelding   •   jun 28, 2013 13:37 CEST

Bildetekst: Ari-Pekka Kangasmäki (t.v) og Luis Paulsen har som ambisjon å tilby Nord-Europa komplett tilgang på dokumentasjon av kjemikalier.

ECOonline overtar PrettyBits divisjon for kjemikaliedokumentasjon og blir dermed Finlands største tjenesteleverandør innen utvikling av programvare og tjenester for sikker kjemikaliehåndtering.

PrettyBit og ECOonline utvikler elektroniske løsninger som gir enkel tilgang til informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier (tidligere kalt HMS-datablad). Kombinasjonen av de to selskapenes ekspertise er et ledd i arbeidet med å tilby Nord-Europa en mest mulig komplett tilgang på dokumentasjon av kjemikalier.

- PrettyBit har vært pioner i utvikling av programvare for sikker håndtering av kjemikalier. De har en omfattende kundegruppe blant produsenter og distributører av kjemikalier i Finland, opplyser ansvarlig for ECOonlines internasjonale virksomheter, Luis Paulsen.

Avtalen gir industri og næringsliv en nordisk plattform for distribusjon av sikkerhetsdatablad på tvers av landegrenser, uavhengig av om virksomheten produserer, distribuerer, selger eller bruker kjemikalier. Dette vil gjøre det enklere for mange virksomheter å overholde et stadig mer omfattende europeisk regelverk for kjemikalier (REACH).

- Kjemikalieregelverket i EU er i rask utvikling, noe som krever sterk utvikling av systemer og programvare for å holde tritt med endringene, sier tidligere partner i PrettyBit, nå ansatt i ECOonline Finland, Ari-Pekka Kangasmäki.

Han ønsker å forsikre eksisterende kunder av PrettyBit at ECOonline har de ressursene som skal til for å sørge for kontinuerlig tilførsel av høy kvalitet og «state-of-the-art» tjenester.


ECOonline utvikler løsninger som setter virksomheter i stand til å forebygge skader på mennesker og miljø. På den måten bidrar vi til å redde liv og ta vare på miljøet. Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gjør, i tillegg representerer kjemikalier også en betydelig fare for miljøet. 

I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt ECOonline som sin leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever høy vekst, og er per i dag mer enn 60 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar