Skip to main content

FN-representant åpner EcoOnlines Sommerseminar

Pressemelding   •   mai 19, 2016 13:15 CEST

UNEPs Brenda Koekkoek åpner EcoOnlines Sommerseminar 2016.

7. juni åpner Brenda Koekkoek fra FNs Miljøprogram UNEP Sommerseminar 2016. Koekkoek er programsekretær i SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). SAICM, som er både en strategisk samarbeidsplattform og et politisk rammeverk, har som mål å fremme kjemikalietrygghet verden over. Innen 2020 tar man sikte på at produksjon og bruk av kjemikalier blir så trygt som mulig.

Vårt 2020 mål er å beskytte menneskers helse og miljøet rundt oss for farlige kjemikalier. Dette er et mål som ble satt på verdenstoppmøtet i 2002 om bærekraftig utvikling. SAICM er etablert som en arbeidsplattform for ulike sektorer og interessenter. Her samarbeider myndigheter, aktører fra industrien, ideelle organisasjoner, sivilsamfunn og akademia om å løse utfordringer på kjemikaliefeltet. Noen av stikkordene for vårt arbeid er informasjonsdeling og risikoreduksjon, sier Koekkoek.

Hva vil du si til årets deltakere på Sommerseminar?

Når alt kommer til stykket er vi alle konsumenter og forbrukere, og vi må erkjenne hvor kompleks det er å kontrollere kjemikalier, på flere måter. Kjemikalieperspektivet gjelder på alle områder. Både i et helseperspektiv, i et fattigdomsperspektiv, i et livssyklus- og sirkulærøkonomisk perspektiv. Dette kommer jeg til å adressere, for å tydeliggjøre kompleksiteten i dette. 

Det er alltid fint å snakke til en forsamling som er motivert, og vi er glade for å involvere nye aktører i vårt arbeid. I disse dager, hvor vi nå får en norsk sjef i Erik Solheim, er Norge ganske sexy fra et UNEPs perspektiv. Det gjør at det er ekstra stor stas å få komme, ler Koekkoek.

Fullspekket og mangfoldig program

Årets Sommerseminar er det 11. i rekken. Sommerseminar, også kjent som Norges største fagseminar på helse, miljø og kjemikalier, samler deltakere fra hele Norge, og en rekke andre land for å dele erfaringer, oppdatere fagfeltet på lovverk og regler, samt motivere til videre offensivt arbeid på dette viktige feltet som angår absolutt alle. Blant foredragsholderne på årets Sommerseminar er mellom andre Kreftforeningen, Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Orkla, Oslo Universitetssykehus, Naturvernforbundet, STAMI, og altså, UNEP representert.

EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig.

Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

Selskapet har 65 ansatte fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Gøteborg og Helsinki.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar