Eidsiva bredbånd med ny storavtale

Pressemeldinger   •   okt 04, 2017 11:00 CEST

Eidsiva har nylig inngått avtaler for leveranse av fiber til Hedmark IKT.

- Eidsiva bredbånd lykkes godt som leverandør av fiberbasert bredbånd til privatkunder. Nå har vi på nytt bekreftet at vi også har konkurransedyktighet på fiberleveranser til store bedriftskunder i Innlandet, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud. 

Bredbåndsavtalen med Hedmark IKT strekker seg over to år med mulighet for to års forlengelse. Avtalen har en årlig verdi i overkant av fire millioner kroner.

- Dette er en betydelig bedriftsavtale for Eidsiva bredbånd, og noe vi opplever som en annerkjennelse av konkurransedyktige priser og høy kvalitet på produktene vi leverer, sier Skjellerud.

Avtalen ble inngått med Hedmark IKT 2. oktober 2017. Hedmark IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Grue og Nord-Odal kommune. Hedmark IKT har 38 ansatte. 

- Hedmark IKT drifter IT-løsninger for snart sju kommuner i Hedmark. Dette betyr at selskapet har ansvar for en infrastruktur som dekker omtrent 260 ulike lokasjoner i form av blant annet skoler, eldresenter, rådhus og en rekke andre steder med kommunal aktivitet. Det er derfor viktig for oss å ha en leverandør som har god dekningsgrad i hele vårt kjerneområde, og som aktivt jobber for å utvide sin tilstedeværelse og kapasitet i dette området. Vi er derfor tilfreds med å ha inngått en så viktig avtale med Eidsiva bredbånd og ser fram til et godt samarbeid med Eidsiva for å kunne tilby en enda bedre infrastruktur for de sju kommunene og alle deres brukere, sier daglig leder i Hedmark IKT, Edvard Lysne.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 50.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Eidsiva har nylig inngått avtaler for leveranse av fiber til Hedmark IKT.

Les mer »

Fibermagi i Tylldalen

Nyheter   •   okt 03, 2016 09:16 CEST

Ildsjeler og massiv dugnadsinnsats har gitt Tylldalen i Tynset fiberbredbånd på rekordtid. Fiber er alfa og omega for å få folk til å bo i bygda, mener dugnadsgeneralen.

Stor etterspørsel etter fiberbredbånd!

Nyheter   •   jun 29, 2016 10:08 CEST

I sommer er det flere enn noengang som venter på fiberbredbånd fra Eidsiva bredbånd. Den som venter på noe godt, venter aldri forgjeves!

Eidsiva bredbånd vant prisen for årets beste kundeservice 2015

Nyheter   •   jan 27, 2016 22:14 CET

​Eidsiva bredbånd var rangert blant de tre beste i klassen «bredbånd» sammen med Telenor og Altibox under Kundeservicedagene 2016. Prisen ble delt ut torsdag kveld og Eidsiva bredbånd klatret helt til topps i kåringen.

Eidsiva bredbånd inngår avtale med Telia

Pressemeldinger   •   nov 16, 2017 14:12 CET

Eidsiva bredbånd har inngått en fiberavtale med Telia som omfatter fiberleveranser i Hedmark, Oppland og øvre Romerike for å styrke nettkvalitet og kapasitet samt øke robustheten i Telias mobilnett i Innlandet på vei mot 5G.

Breiband.no overtar Eidsivas radiobredbånd

Pressemeldinger   •   nov 09, 2017 12:23 CET

Breiband.no overtar ansvaret for om lag 1500 av Eidsivas kunder med radiobasert bredbånd. Avtalen vil styrke Eidsiva bredbånds fiberløft i Innlandet.

Breiband.no og Eidsiva ønsker i samarbeid å tilby innbyggerne i spredte områder i Hedmark og Oppland et høyhastighets bredbånd. Radiobasert bredbånd levert fra Breiband.no vil være basert på den omfattende og solide fiberinfrastrukturen Eidsiva har etablert i regionen og som fortsatt er under utbygging. Det er av avgjørende betydning for et godt bredbånd at det er bygget på en solid infrastruktur.

-Denne avtalen gjør det mulig for Eidsiva bredbånd å ytterligere fokusere sin satsing for å sikre flest mulig fiberbasert bredbånd i vår region. Samtidig vil våre kunder med radiobasert bredbånd kunne få raskere radiobasert bredbånd gjennom Breiband.no, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd Trond Skjellerud.

- Breiband.no ønsker å styrke bredbåndstilbudet til Eidsivas eksisterende radiokunder ved å tilby grunnleggende god og tidsmessig kapasitet, sier administrerende direktør i Breiband.no Jan-Tore Dannemark. Videre sier han at - Eidsiva sitt robuste fiber fibernett i Hedmark og Oppland vil være grunnlaget videre satsning på radiobredbånd i Innlandet.

Breiband.no har spesialisert seg på radiobasert bredbånd, og leverer dette til 150 kommuner i Norge. I tillegg er selskapet Norges eneste operatør av satellittbredbånd

Eidsiva bredbånd har siden 2007 levert radiobasert bredbånd i Hedmark og Oppland til kunder uten mulighet for bredbåndsoppkopling via kabel. Radionettet ble i hovedsak bygget etter avtale med kommuner og fylkeskommuner med midler fra det statlige HØYKOM-programmet. De fleste av disse avtalene har nå gått ut, men avtalen med Breiband.no sikrer videreføring av gjenværende dekningsforpliktelser i kommunene.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med 60.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet i Hedmark og Oppland, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Breiband.no leverer bredbånd i 150 norske kommuner med 15.000 kunder fordelt på radio- og satellittløsninger. I tillegg dekker vi hele Skandinavia med bredbånd over satellitt. Vårt primære mål er å levere bredbånd med grunnleggende god kvalitet til alle i Norge med hovedfokus på distriktene. Hovedkontoret ligger i Vestby med et lokalt forhandlerapparat over det meste av Norge.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 60.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Breiband.no overtar ansvaret for om lag 1500 av Eidsivas kunder med radiobasert bredbånd. Avtalen vil styrke Eidsiva bredbånds fiberløft i Innlandet.

Les mer »

Treårig avtale med Oppland fylkeskommune

Pressemeldinger   •   okt 30, 2017 10:54 CET

Eidsiva har inngått en treårig avtale for leveranse av fiber til Oppland fylkeskommune.

Dette er en betydelig milepæl for Eidsiva bredbånd. Nå har vi på nytt bekreftet at Eidsiva bredbånd leverer konkurransedyktige fiberleveranser til store bedriftskunder i Innlandet, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud.

Eidsiva Bredbånd skal levere kommunikasjon på fiber til alle lokasjonene i Oppland fylkeskommune. Den nye avtalen innebærer betydelig økt overføringskapasitet og reduserte kostnader for Oppland fylkeskommune.

- Det er gledelig å se at en lokal leverandør kan være konkurransedyktig på dette markedet, sier IKT-leder i Oppland fylkeskommune Øystein Windingstad.

Arbeidet med å legge om til ny kommunikasjonsløsning vil starte så snart som mulig og vil pågå utover høsten 2017 / vinteren 2018.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 50.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Eidsiva har inngått en treårig avtale for leveranse av fiber til Oppland fylkeskommune.

Les mer »

Eidsiva bredbånd ønsker nasjonal fiberdugnad

Pressemeldinger   •   mai 10, 2017 08:52 CEST

-Vi frykter et digitalt klasseskille mellom by og land i Norge, med mindre rammebetingelsene fra stat, fylke og kommuner ikke bedres raskt. I tillegg må utbyggingsaktører jobbe smartere sammen for å sikre utbredelse av høyhastighetsbredbånd i hele landet, ikke bare i byene, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd Trond Skjellerud.

Tirsdag 2. mai under det nyopprettede bransjearrangementet Carrier Roundtable i Oslo pekte Skjellerud på en stadig større digital avstand mellom by og land i Norge.

-Høyhastighets bredbåndsdekning er kritisk for både private og næringsliv, og for å skape grunnlag for ny virksomhet og utvikling. På landsbasis skyter salget av høyhastighetsbredbånd til værs, men først og fremst i bynære strøk der tilbudet ofte allerede er etablert. I grisgrendte områder, som det er mange av i Hedmark og Oppland, går utbredelsen saktere. Årsaken er at kostnadene til utbygging er høy, interesserte aktører er færre og at offentlige virkemidler virker for sakte, sier Skjellerud.

Carrier Roundtable arrangeres av Easy Fibre, en samarbeidsorganisasjon mellom fibereiere i Norden.

- De regionale fibernettene i Norge er i sum det største fibernettet i Norge og utgjør vår digitale stamveg. Et samarbeid mellom de regionale fibernetteierne vil svare opp regjeringens ambisjon om et alternativt stamnett. Easy Fibre-nettverket er i denne sammenhengen en god modell for utnyttelse av fiberkapasitet mellom fiberaktører, sier Skjellerud.

Norge i tet globalt
Norge er i global sammenheng helt i tet i å utnytte digital teknologi. Dette fremmer konkurransedyktighet innen næringsliv og utdanning, men dette forutsetter en ambisiøs tilnærming til å sikre god fiberinfrastruktur i hele landet. Innen 2025 har EU forpliktet seg til 100 prosent høyhastighetsdekning.I Norge er ambisjonen lavere.

-Hedmark og Oppland er grisgrendt og er de fylkene i Norge med lavest andel innbyggere som bor i tettbebygde strøk. Tilgang til høyhastighets bredbånd er en forutsetning for næringsliv og privatpersoner, men nytten og viktigheten av en godt utbygget fiberinfrastruktur vil være større i for eksempel Innlandet enn i andre mer tettbebygde områder av Norge, sier Skjellerud.

Smartere samarbeid mellom utbyggere-Fiberutbyggere må i større grad utfordre sine forretningsmodeller og i større grad legge til rette for dugnadsprosjekter hvor private initiativtakere gjennom egeninnsats sikrer lønnsomme fiberprosjekter. I Eidsiva bredbånd kaller vi dette dugnadsfiber. Skal vi lykkes med et fullgodt tilbud i hele landet må lokale initiativtakere, stat, fylke, kommune og andre bredbåndsaktører samarbeide bedre innenfor gjeldende regelverk, sier Skjellerud.

-Vi ønsker stat, fylker kommuner og andre utbyggere velkommen til fiberdugnad for å sikre god dekning i både by og bygd. For å få dette til trenger utbyggere bedre støtteordninger fra myndighetene. Samtidig bør utbyggingsaktørene være villige til å bygge helhetlig sammen i grisgrendte områder, sier Skjellerud.

Innlandskommuner viser veiRingsaker, Hamar, Tynset og Elverum er blant kommunene på Innlandet som allerede har besluttet øremerkede støtteordninger som sikrer raskere saksbehandling og finansiell støtte til alle dugnadsfiberprosjekter uavhengig av leverandør. Samtidig har Hedmark fylkeskommune øremerket 30 millioner de neste tre årene til støttemidler dugnadsbasert fiberutbygging.

-Dette har åpnet for at stadig flere i Hedmark og Oppland får tilbud om høyhastighets bredbånd. Det er en god modell for å sikre full dekning i hele Norge, sier Skjellerud.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 50.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

-Vi frykter et digitalt klasseskille mellom by og land i Norge, med mindre rammebetingelsene fra stat, fylke og kommuner ikke bedres raskt. I tillegg må utbyggingsaktører jobbe smartere sammen for å sikre utbredelse av høyhastighetsbredbånd i hele landet, ikke bare i byene, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd Trond Skjellerud.

Les mer »

Solid vekst for Eidsiva bredbånd i 2016

Pressemeldinger   •   feb 14, 2017 08:00 CET

Ny fiberstrategi for Ringsaker

Pressemeldinger   •   feb 08, 2017 09:48 CET

På Ringsakerseminaret den 7. februar 2017 lanserte Eidsiva bredbånd en ny strategi for at flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv skal få tilbud om høyhastighets bredbånd innen 2025.

Bilde & Video 2 bilder, 2 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Administrerende direktør
 • trqeonckd.fhskxzjesellmherkgudqe@ezoidejsixtvail.nyvetlv
 • 45002800

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • lajhrsls.bsajeyulvnninas@eqnidhqsirsvavxenaxerongiut.nocogq
 • 48295667

Om Eidsiva bredbånd

Eidsiva bredbånd

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 60.000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet. Vi har kunder på fiber, kabel-TV, DSL og radio. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Eidsiva bredbånd er eid av 9 regionale energiselskap og hvor Eidsiva Energi er største aksjonær. Vi har samarbeidsavtaler med 12 strømnetteiere for utbygging og fremføring av bredbåndsinfrastruktur. Vårt hovedprodukt er bredbåndstilgang som tilbys via egen infrastruktur til kunder i privat og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus. Tilleggstjenester som underholdning, telefoni og sikkerhet er også en del av vårt tilbud, og gjennom en distribusjonsavtale med Get leverer vi Norges beste TV-tilbud.

Adresse

 • Eidsiva bredbånd
 • Vormstuguvegen 40
 • 2624 Lillehammer
 • Norge