Skip to main content

Solid vekst for Eidsiva bredbånd i 2016

Pressemelding   •   feb 14, 2017 08:00 CET

Trond Skjellerud i Eidsiva bredbånd er fornøyd med fjorårets resultater (Bilde Tek Story Labs)

Høy etterspørsel etter fiber

Eidsiva bredbånd oppnådde svært gode resultater for 2016, i et marked der etterspørselen etter fiberbasert bredbånd er økende.

Gode resultater

Omsetningen for 2016 ble 448,1 millioner kroner (395 millioner kroner i 2015), og veksten skyldes økning i antall kunder samt høyere etterspørsel etter mer bredbåndskapasitet.

- Med rekordhøy salgs- og utbyggingstakt er det tilfredsstillende å se at vi oppnådde budsjetterte målsetninger for året. Kontantstrøm fra drift (EBITDA) ble 102,4 millioner kroner, noe som er en god økning fra 2015 (84 millioner kroner), sier adm. dir. Trond Skjellerud.

Driftsresultatet for 2016 ble 40 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner fra 2015.

- Av alle mål vi har for året er det ingen som henger like høyt som årsresultatet. Det gir et presist bilde på kapasiteten i forretningsmodell og verdiforslag - samt prestasjonen i organisasjonen og verdikjeder. Det er gledelig å se at dedikert innsats fra hele virksomheten gir resultater, sier Skjellerud.

Regional utvikling

Gjennom sin fibersatsing har Eidsiva tatt en stadig større rolle som regional utviklingsaktør. Eidsiva bredbånd sin utbygging av fiberbredbånd vil nærmest dobles i 2017, og antall dugnadsfiberprosjekter i mer grisgrendte strøk er samtidig i sterk vekst.

Økt utbredelse av fiberbredbånd bidrar til høyere bokvalitet og større konkurransekraft, og kommer samtidig lokalsamfunnet til gode gjennom Eidsiva sin sponsorvirksomhet innen kultur, bredde- og toppidrett i Hedmark og Oppland.

Digitalisering

Eidsiva sitt fokus på digitalisering av arbeidsprosesser fortsetter med uforminsket styrke i 2017, spesielt rettet mot kostnadseffektivisering og ytterligere forbedret kundebetjening.

  

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 50.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar