Kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

Pressemeldinger   •   mai 29, 2020 11:00 CEST

- Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette sin satsing på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klima-mål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Transaksjonen sikrer Eidsiva helhetlig eierskap til fjernvarmesystemet i Brumunddal. Eidsiva Bioenergi har fjernvarmekonsesjon i Brumunddal, og allerede eierskap til fjernvarmenettet. 

- Fjernvarmeutbyggingen i Brumunddal har vært basert på et godt samarbeid mellom Eidsiva og Solør Bioenergi, men begge parter er nå enige om at den beste industrielle løsningen er at Eidsiva tar et helhetlig eierskap, sier Børke.

Inntil nå har Eidsiva kjøpt fjernvarmen fra varmesentralen til Solør Bioenergi. Nå tar Eidsiva kontroll på hele verdikjeden, og reder grunnen for videre utvikling i Brumunddal. Solør Bioenergi sin pellets produksjon i Brumunddal er ikke en del av transaksjonen, og vil fortsatt eies av selskapet.

- Brumunddal er et viktig marked i god utvikling. Byen har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet. Slik sett er dette en viktig investering for Eidsiva Bioenergi, sier Børke. Eidsiva i dag leveranser på rundt 20 GWh fjernvarme i Brumunddal.

- Utvikling av fjernvarmen i Brumunddal har skjedd i et godt samarbeid mellom Eidsiva og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens ambisiøse vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss, sier rådmann i Ringsaker kommune Jørn Strand.

Eidsiva Bioenergi har siden oppstarten i 2008 utviklet seg til å bli Norges tredje største fjernvarmeselskap, med rundt 420 GWh i energileveranser i 2019. Denne satsingen har vært svært viktig for lokale klimamål i Innlandet og har faset ut betydelige mengder fossile brensler. I tillegg frigjør fjernvarme mye elektrisk kapasitet som reduserer samfunnets investeringer i kraftnettet og frigjør elektrisitet til bedre formål enn oppvarming, for eksempel elbillading.

Som del av transaksjonen overtar Eidsiva Bioenergi også Solør Bioenergis fjernvarmekunder på Åkershagan/Kjonerud i Stange kommune, mens Solør Bioenergi erverver aksjene i Åsnes Fjernvarme, som i dag eies av Eidsiva Bioenergi og Åsnes kommune. Dette selskapet har fjernvarmekonsesjon på Flisa i Åsnes kommune, og leverer om lag 6 GWh årlig. Åsnes Fjernvarme passer godt inn i vår portefølje, og er geografisk godt plassert i forhold til vår øvrige virksomhet på Kirkenær, sier Hans Moss, daglig leder i Solør Bioenergi AS.

Fakta om Eidsiva Bioenergi:

 • 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS
 • Drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioanlegg i Innlandet
 • Tredje største fjernvarmselskap i Norge og produserer ca. 400 GWh per år
 • Hovedkontor på Gjøvik og fjernvarmeleveranser på ti ulike steder i Innlandet
 • Om lag 60 ansatte

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Eidsiva Bioenergi tar helhetlig eierskap til fjernvarmen i Brumunddal. - Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette sin satsing på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klima-mål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Les mer »

Tiltak mot koronavirus i Elvia

Pressemeldinger   •   mar 13, 2020 15:13 CET

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Vi gjør tiltak internt og eksternt

Elvia har gjort nødvendige tiltak på driftssentralen, ute i felten og på kontorene for å sikre at våre ansatte er friske, reduserer smittefare og kan gå på jobb som normalt, slik at vi kan fortsette levere våre kunder strøm i kontakten. Det er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Elvia jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb, og at vi er godt dekket dersom ansatte hos oss blir syke eller må jobbe hjemmefra.

– Vi forstår at våre kunder kan være bekymret for om strømmen skal bli borte, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under koronautbruddet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia. Elvia er det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Kan bli lenger ventetid på telefon, chat og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det bli lengre svartid på telefon, e-post og chat som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våre i tiden fremover, som for eksempel bemanning av driftssentralen og å opprettholde beredskapen.

Planlagte utkoblinger

For å sikre stabil strømforsyning utfører vi jevnlig arbeid i strømnettet. Elvia har ved en del tilfeller behov for å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. For å minimere ulempene vil planlagte, nødvendige, utkoblinger som har en varighet på over fire timer i hovedsak utsettes eller tas om natten. Det vil også tas i bruk aggregater for å redusere utkoblingstider der det er mulig. Det vil også vurderes om arbeidet kan utføres uten at strømmen må kobles ut, ved mer bruk av AUS (arbeid under spenning).

Vi varsler berørte kunder om planlagte utkoblinger tre dager i forkant av utkoblingen. Disse tiltakene er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år.

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte fra nyttår 2019/2020 til det felles nettselskapet Elvia AS med hovedkontor på Hamar. Dette er Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder. Elvia AS bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet (luftlinjer og kabler) i Innlandet, Viken og Oslo. 

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Les mer »

Eidsivas nye nettselskap skal hete Elvia

Pressemeldinger   •   des 13, 2019 13:11 CET

Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap.

Det er Eidsiva Nett og Hafslund Nett som fusjoneres fra nyttår, og gjør Eidsiva til eier av Elvia som vil forsyne strøm til om lag 900.000 kunder.

-Det nye nettselskapet er et resultat av sammenslåingen av hovedvirksomhetene mellom Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS. Nettselskapet ledes av Kristin Lian. Selskapets hovedkontor vil være på Hamar, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Energisystemene er i endring gjennom fremvekst av ny teknologi, endrede regulatoriske krav og ikke minst forbrukeradferd i rask utvikling. Dette stiller større krav til dagens nettselskaper.

- Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig større, og dermed mer effektivt nettselskap. Elvia vil gi økt kompetanse, sterke fagmiljøer og økt finansiell styrke som skal komme våre kunder til gode. Vårt mål er å sikre stabil strømforsyning, og samtidig tilrettelegge for gode fremtidsrettede løsninger for å holde nettleien så lav som mulig, sier administrerende direktør for Elvia Kristin Lian.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap.

Les mer »

Innlandskraft inngår kundesamarbeid med Trumf

Pressemeldinger   •   sep 03, 2019 13:10 CEST

Norges største dagligvarekjede NorgesGruppen har valgt Innlandskraft som eksklusiv strømleverandør i sitt kundefordelsprogram Trumf.

- Solid resultatforbedring for Eidsiva

Pressemeldinger   •   aug 30, 2019 13:36 CEST

Eidsiva Energi AS fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. I tillegg til at produksjonsvolum og kraftpris har økt, har vi klart å holde kostnadsveksten nede. Noe av bedringen skyldes også at eierne konverterte sitt ansvarlige lån tilbake til egenkapital i november 2018, som medfører lavere rentebelastning i konsernet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Den planlagte transaksjonen med Hafslund E-CO påvirker den offisielle regnskapsoppstillingen og vanskeliggjør en direkte sammenligning med fjoråret. Konsolidert på samme måte som tidligere ble driftsinntektene for Eidsiva konsernet 2 308 millioner kroner og økte med 12 prosent i forhold til første halvår i 2018.

Tilsvarende ble driftsresultatet 719 millioner kroner, mot 313 millioner kroner i første halvår 2018.

Spotprisen i NO1 økte fra 37 øre/kWh til 41,4 øre i første halvår sammenlignet med 2018. Realisert kraftpris er påvirket av pris- og valutasikringer og ble i første halvår 2019 37,6 øre/kWh mot 30,7 øre/kWh i 2018.

Etter netto finanskostnader på 133 millioner kroner ble resultat før skatt 633 millioner kroner. Med en skattekostnad på 210 millioner kroner, ble resultat etter skatt 421 millioner kroner.

Det er investert for 846 millioner kroner i første halvår. Av dette er 541 millioner kroner knyttet til investeringer i fiber og bredbånd i Innlandet.

- God bredbåndsdekning er avgjørende for å sikre bosetting og bidra til vekst og utvikling i Innlandet. Fiber og bredbåndsutbygging har derfor høy prioritet for Eidsiva, sier Andresen.

I tillegg er 305 millioner kroner investert i nettvirksomheten for å øke leveringssikkerheten, og 130 millioner kroner er investert i tilknyttede selskaper som bygger ut fornybar energiproduksjon.

Eiernes behandling av transaksjonen med Hafslund E-CO er gjennomført både i Innlandet og i Oslo. Etableringen av de to nye konsernene med krysseierskap vil skje 30. september 2019. Som følge av samarbeidet og inngåtte avtaler med Hafslund E-CO konsernet i juni, blir virksomhetsområdet Vannkraft i regnskapsrapporten presentert som «Selskap holdt for salg». 

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Eidsiva Energi AS fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

Les mer »

Eidsiva Nett tar i bruk helikopter med laser og kamera for å forebygge strømbrudd

Pressemeldinger   •   jun 27, 2019 12:28 CEST

I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter. Hensikten er å dokumentere strømlinjene og traseen linjene går i nøyaktig, og kartlegge skogen rundt linjene, for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan føre til strømbrudd. Arbeidet starter 1. juli og pågår etter planen ut august.


Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd, og sikre kundene en sikker strømforsyning. Nå skal selskapet i gang med en stor kartlegging som skal gjøre vedlikeholdet mer effektivt og presist enn i dag.
- Denne metoden gir en god oversikt over linjenettet og skogen langs linjene, slik at Eidsiva Nett kan jobbe mer målrettet og detaljert med vedlikehold og utbedringer, sier Svein Arne Rakstang i Eidsiva Nett, som sammen med Thomas Sire er ansvarlige for henholdsvis dokumentasjon og vedlikehold av strømnettet. De ser fram til nytteverdiene som laserskanningen vil gi.

Teknologi med stor nytteverdi

- Eidsiva Nett laserskanner og fotograferer i løpet av sommeren totalt ca. 6000 kilometer med strømnett. Alle høyspent strømlinjer, master, komponenter og skogen langs kraftgatene skal kartlegges. Skanningen gir tredimensjonale laserpunkter, bilder og infrarøde bilder som gir en nøyaktig gjengivelse av strømnettet, og hvordan det er plassert i terrenget og i forhold til både hus og vegetasjon, sier Thomas Sire.

I Hedmark og Oppland forårsaker skogen mange feil og avbrudd på strømnettet. Laserskanningen gir et godt underlag for analyser av vegetasjon og risikotrær, som Eidsiva Nett kan bruke for å få en mer treffsikker skogrydding.

Helikopter, støy og sikkerhet
I dette arbeidet brukes et helikopter som flyr 50-60 meter over bakken i 70 til 100 kilometer i timen. Det har en underhengende skanner og kameraer.
Siden helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og hastighet, kan dyr reagere på støy. De som har dyr det må tas spesielt hensyn til i nærheten av traseene, kan melde inn dette på et skjemawww.eidsivanett.no.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter. Hensikten er å dokumentere strømlinjene og traseen linjene går i nøyaktig, og kartlegge skogen rundt linjene, for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan føre til strømbrudd. Arbeidet starter 1. juli og pågår etter planen ut august.

Les mer »

Automatisk kompensasjon for strømbrudd

Pressemeldinger   •   jun 26, 2019 14:05 CEST

Fra 1. juli 2019 får Eidsiva Netts kunder automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømbrudd.

Som en av de første i landet innfører Eidsiva Nett automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømavbrudd til selskapets nettkunder. 

- Tidligere måtte kunder søke om dette selv ved å fylle ut et elektronisk skjema på Internett. Med de nye automatiske strømmålerne (AMS), og et digitalisert system for registrering av feil og avbrudd,starter Eidsiva Nett nå med å utføre dette automatisk. Berørte kunder som har krav på utbetaling etter strømavbrudd som varer mer enn 12 timer, får nå automatisk fratrekk på en av de første månedsfakturaene etter avbruddet. Dette gjelder for strømbrudd som skjer fra og med 1. juli 2019, sier leder Nettstrategi Anne Sagstuen Nysæther i Eidsiva Nett.

Av tekniske årsaker kan ikke krediteringen skje allerede på første faktura.
- Når strømbrudd er registrert med en sammenhengende varighet på over 12 timer, mottar kunden en SMS med informasjon om utbetaling når dataene om avbruddet er ferdig behandlet, sier Anne Sagstuen Nysæther. For de kundene som får nettleiefaktura direkte fra Eidsiva Nett, vil krediteringen vises med beløp på fakturaen. De kundene som har samme faktura for nettleie og kraft, finner informasjon om dette på bilaget/fakturaen. Kunder som har e-faktura, får den samme informasjonen på fakturavedlegget i sin nettbank.

Det er myndighetene som har fastlagt reglene og satsene for utbetaling etter langvarige strømbrudd.


Satsene er:

 • Kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer.
 • Kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer.
 • Kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Fra 1. juli 2019 får Eidsiva Netts kunder automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømbrudd.

Les mer »

Godt første kvartal for Eidsiva

Pressemeldinger   •   mai 10, 2019 08:29 CEST

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Hovedårsaken er økte kraftpriser. I tillegg opplever vi gode resultater i bioenergi, volumvekst i bredbånd og mindre utfordringer knyttet til feilretting enn for samme periode i 2018, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsinntektene ble 1 229 millioner kroner, og økte med 13 prosent i forhold til første kvartal i 2018. Spotprisen i NO1 har vært 25 prosent høyere i dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018; 46,4 øre/kWh mot 36,9 øre/kWh, og er hovedårsaken til økningen i driftsinntektene.

Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris i første kvartal 2019 har blitt 41,6 øre/kWh mot 32,5 øre/kWh i første kvartal 2018.

Driftsresultatet ble 448 millioner kroner, mot 297 millioner kroner i første kvartal 2018.

Etter netto finanskostnader på 56 millioner kroner, og et godt resultat fra Moelven, ble resultatet før skatt 410 millioner kroner.

Med en skattekostnad på 133 millioner kroner, ble resultatet etter skatt 277 millioner kroner.

En andel på 66 prosent av Laje Entreprenør ble solgt med virkning fra 1. januar 2019. Transaksjonen gav Eidsiva en gevinst beregnet til 21 millioner kroner.

Den politiske behandlingen knyttet til en mulig transaksjon med Hafslund E-CO er gjennomført hos 24 av 29 eiere. Aksjonæravtalen krever en tilslutning på minst 80 prosent og nå har 93,86 prosent gått inn for avtalen, mens 0,023 prosent har stemt imot.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Eidsiva Energi AS økte driftsinntektene med 13 prosent sammenlignet med samme periode i 2018, og leverte et resultat etter skatt på 277 millioner kroner i første kvartal.

Les mer »

Vil samle to av Norges største kraftkonsern

Pressemeldinger   •   nov 15, 2018 13:39 CET

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.

40 prosent lavere produksjon i tredje kvartal

Pressemeldinger   •   okt 31, 2018 13:58 CET

Lavt produksjonsvolum og kostnader til feilrettinger er hovedårsakene til at Eidsiva får et noe lavere resultat etter tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

- Selv med høye kraftpriser merkes det på resultatet at produksjonen er lavere enn på samme tid i 2017. Den tørre sommeren har gått utover produksjonsvolumet, og når det i tillegg har vært mye utfall på grunn av uvær både for nett- og bredbåndsvirksomheten i år, får vi svekkede resultater, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsinntektene ble 3 059 millioner kroner etter årets tre første kvartaler, noe som er 11 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Det er først og fremst økte kraftpriser som gir økt omsetning. Etter en skattekostnad på 184 millioner kroner ble resultat etter skatt 227 millioner kroner mot fjorårets 296 millioner kroner.

For å sikre et tilfredsstillende resultat for 2018 forhåndsolgte Eidsiva i 2017 deler av kraftproduksjonen. Markedsprisene har i etterkant utviklet seg positivt. Resultatutviklingen er således svakere enn hva økningen i kraftpris skulle tilsi. I tillegg skapte uværet «Johanne» i august nye utfordringer for strømleveransene, og har sammen med de store snømengdene i vinter påført konsernet en god del ekstra kostnader knyttet til feilretting, og ekstra kostnader i forbindelse med strøm- og internettleveransene i disse periodene.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) har for årets første ni måneder vært 40,7 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 26,5 øre/kWh i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris etter tre kvartaler ble 31,4 øre/kWh mot 30,1 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 243 millioner kroner. 

Moelven Industrier leverer et solid resultat hvor Eidsivas andel per 30. september er 81 millioner kroner.

Investeringer
Etter tre kvartaler i 2018 har konsernet investert 905 millioner kroner i tillegg til at 246 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter, hvorav Raskiftet vindpark som er i sluttfasen står for en betydelig andel.

Rosten kraftverk ble onsdag 22. august offisielt åpnet, og utbyggingen av Nedre Otta kraftverk går etter planen. Det er også skrevet kontrakt med Skanska som er i gang med byggingen av Tolga kraftverk. 

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Lavt produksjonsvolum og kostnader til feilrettinger er hovedårsakene til at Eidsiva får et noe lavere resultat etter tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer »

Bilde & Video 11 bilder

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør kommunikasjon og regional utvikling
 • NivulsokKrmmisodtiacansp.Mkzyhinreqg@ejqidossioyvabo.nadoim
 • +4791746246

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Konsern, Bredbånd, Strøm, Bioenergi og Vind
 • lauprsoi.bqgjefvlvjjinzl@eyfidjvsiwuvazventoerthgipq.ntoode
 • 48295667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig Konsern, Nett og Produksjon
 • raengnxohinlldvd.amubralanmotemq@efyiduesinovakvengnermfgiim.nspovj
 • +4795981387

Om Eidsiva Energi AS

Om Eidsiva

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon: Drivkraft for oss i Innlandet.

Linker