Jb4r0t8n6zavj3gleiyn
Aq55tcqkzl5qju3ti3xn

Laje vant storkontrakt om veilys på E6

Pressemeldinger   •   mai 14, 2018 10:01 CEST

I konkurranse med seks andre leverandører har entreprenørselskapet Laje vunnet oppdraget om bygging av veilys på E6 mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark.

Media no image
M10xyq6l8mlt0sf9bjfy

Godt første kvartal for Eidsiva

Pressemeldinger   •   mai 04, 2018 11:21 CEST

Økt strømforbruk på grunn av kaldt vær ga stigende kraftpriser gjennom første kvartal 2018. Dette bidro til et resultat på 171 millioner kroner etter skatt for Eidsiva.

- Første kvartal har vært preget av en jevn kald værtype, som har gitt økt strømforbruk og stigende kraftpriser. Dette gir en resultatforbedring i første kvartal, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Driftsinntektene ble 1 084 millioner kroner i første kvartal 2018. Det er 130 millioner kroner mer enn tilsvarende kvartal i 2017.

Store snømengder i vinter skapte betydelige utfordringer med strømforsyningen i mange fylker i Sør-Norge, inkludert Hedmark og Oppland. Det har også vært flere brudd på fiberinfrastrukturen.

- Eidsiva Nett og Eidsiva bredbånd har hatt økte kostnader til feilretting av uvanlig mange strøm- og fiberbrudd i Innlandet de første månedene i 2018. Som følge av dette har begge selskapene noe lavere resultater sammenlignet med 2017, sier Andresen.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble i første kvartal 36,9 øre/kWh. Til sammenligning var tilsvarende spotpris 28,2 øre/kWh i 2017. Kraftproduksjonen ble 61 GWh høyere i dette kvartalet enn i 2017. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft i første kvartal, som har medført at realisert kraftpris ble 32,5 øre/kWh mot 33,1 øre/kWh i 2017.

Netto finanskostnader ble 70 millioner kroner. Moelven Industrier leverer et resultat i første kvartal på linje med fjoråret. Etter en skattekostnad på 71 millioner kroner ble resultatet etter skatt 171 millioner kroner, mot fjorårets 153 millioner kroner.

Investeringer i første kvartal utgjør 238 millioner kroner. I tillegg er 22 millioner kroner utbetalt til selskaper som forestår utbygging av fornybarprosjekter. 223 millioner kroner gjelder utbygging og forsterking av strømnettet og bredbåndsinvesteringer, og 34 millioner kroner gjelder fornybarinvesteringer.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Økt strømforbruk på grunn av kaldt vær ga stigende kraftpriser gjennom første kvartal 2018. Dette bidro til et resultat på 171 millioner kroner etter skatt for Eidsiva.

Les mer »
Ftbgb7ljwbgezilxzglc

Helikopter med hengende sag skal kviste linjetraséer

Pressemeldinger   •   apr 06, 2018 12:41 CEST

Mandag 9. april starter Eidsiva Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. Helikopteret starter i Ringsaker, men arbeidet vil omfatte linjer i Nord-Odal, Sør-Odal, Åmot og Stor Elvdal, og arbeidet varer i første omgang i en måned.

Rgmcmpleeyvh8u396xdb

Eidsiva Nett gir ti tusen kroner til FIRST LEGO League

Pressemeldinger   •   mar 22, 2018 15:22 CET

Eidsiva Nett har vunnet systemleverandøren Powels innovasjonspris for 2017 og gir prispengene på ti tusen kroner til FIRST LEGO League Hedmark og Oppland.

Phcfmyinsqnptq03vpwj

- En betryggelse for meg og familien

Nyheter   •   feb 23, 2018 09:45 CET

12. – 16. februar arrangerte Det lokale eltilsyn (DLE) i Eidsiva Nett en konkurranse på Facebook der premien var en komfyrvakt med tilhørende installasjon. Fem vinnere ble trukket ut, og tirsdag 20. februar var den første komfyrvakten på plass hos Svein Lunde på Gjøvik. – Dette er en betryggelse for både meg og familien, sier Svein, som sitter i rullestol etter et hjerneslag.

Media no image
M10xyq6l8mlt0sf9bjfy

Godt resultat for Eidsiva

Pressemeldinger   •   feb 08, 2018 15:43 CET

Eidsivakonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 490 millioner kroner i 2017.

Driftsinntektene ble 3 954 millioner kroner i 2017 og driftsresultatet ble 1 035 millioner kroner. Det er 37 millioner bedre enn i 2016.

- Vi er godt fornøyd med årets resultat hvor hovedårsaken til bedringen er økt produksjonsvolum og merkbart høyere kraftpriser. Vi har også realisert gode sikringer av kraftpris og valuta i løpet av året. I tillegg har underliggende drift i alle virksomhetsområder vært god, og effekten av resultatforbedringsprogrammet merkes. Dette er viktig i en periode med høye investeringer som må lånefinansieres og finansielle nøkkeltall som er under press, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Spotprisen i Eidsivas område (NO1) ble 27,1 øre/kWh. Til sammenligning ble tilsvarende spotpris 24,3 øre/kWh i 2016. Realisering av kraftprissikringer og valuta har bidratt til at oppnådd kraftpris for Eidsiva ble 31,1 øre/kWh. Kraftproduksjonen økte med nærmere 400 GWh.

Netto finanskostnader ble 330 millioner kroner. Moelven Industrier fikk også et solid resultat i 2017 og konsernets andel av resultat etter skatt utgjør 76 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 241 millioner kroner ble resultat etter skatt 490 millioner kroner, mot fjorårets 506 millioner.


Regionale investeringer i infrastruktur
Investeringene i 2017 utgjorde 1,4 milliarder kroner. 1,2 milliarder kroner er i all hovedsak investeringer som er foretatt i regionen innen fornybar energi, styrking av leveringssikkerhet for strøm og utbygging av fiberinfrastruktur til bredbånd. I tillegg utgjør konsernets andel av utbyggingen av vindparken i Osen og vannkraftprosjektene Rosten og Nedre Otta 200 millioner kroner.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Eidsivakonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 490 millioner kroner i 2017.

Les mer »
Fzipsj816ateodt7g8ab

Laje fra null til 200 millioner på ett år

Pressemeldinger   •   des 11, 2017 10:32 CET

Eidsivas heleide entreprenørselskap Laje kan se tilbake på sterk vekst og overskudd etter første driftsår.

Mbnzz83or1undzexw1ot

Advarer mot farlige aktiviteter nær strømnettet

Pressemeldinger   •   nov 23, 2017 14:07 CET

Trefelling og annet arbeid og aktiviteter nær strømnettet er livsfarlig og kan bli kostbart. - Det kan føre til et erstatningsansvar på mange titalls tusen kroner for den som er ansvarlig, sier fagleder sikkerhet Arne Arnesen i Eidsiva Nett

Media no image
M10xyq6l8mlt0sf9bjfy

Fortsatt solid resultatutvikling for Eidsiva Energi

Pressemeldinger   •   okt 29, 2017 14:51 CET

Regnskapet for Eidsiva Energi etter årets ni første måneder viser et resultat etter skatt på 296 millioner kroner.

- Når vi korrigerer for urealiserte verdiendringer og gevinst ved salg av konsernets markedsvirksomhet i 2016, er driftsresultatet og resultatet før skatt 130 millioner kroner bedre per 30. september 2017 enn på samme tid i fjor. Økte kraftpriser og økt produksjon bidrar til økningen i resultatet, men alle virksomhetene har god drift samtidig som effekten av resultatforbedringsprogrammet bidrar positivt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Spotprisen for kraft de første ni månedene ble 26,5 øre per kWh, mot 21,7 øre for samme periode i 2016. Inkluderes sikringene som er realisert, ble oppnådd pris 29,9 øre per kWh mot 24,9 øre i 2016.

Driftsinntektene ble 2 755 millioner kroner mot 2 927 millioner kroner i 2016. Hovedårsaken til reduksjonen i driftsinntekter er at omsetningen fra markedsvirksomheten ikke inngår i konsernets driftsinntekter etter at selskapet Innlandskraft ble etablert sammen med Gudbrandsdal Energi fra 1. juli 2016.

Driftsresultatet ble 694 millioner kroner mot 632 millioner kroner i 2016. I 2016 var gevinst ved salg av markedsselskapet på 89 millioner kroner inkludert. 

Korrigeres resultatene for urealiserte verdiendringer innen kraftpriser, valuta og renter og engangsposter for begge år ("underliggende driftsresultat"), utgjør resultatforbedringen 130 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 296 millioner kroner mot 309 millioner kroner i 2016. 

Investeringene i årets ni første måneder utgjør 985 millioner kroner, hvorav 153 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som står for utbyggingen av Nedre Otta og Rosten vannkraftverk og vindparken Austri Raskiftet. Utenom investeringer i fornybar energi er investeringsmidler brukt til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten og investeringer i fiberinfrastruktur i tilknytning til bredbåndsvirksomheten.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Regnskapet for Eidsiva Energi etter årets ni første måneder viser et resultat etter skatt på 296 millioner kroner.

Les mer »
Etfeaznghynf59cczk82

Andreas fra Eidsiva representerer Norge i Vladivostok

Pressemeldinger   •   okt 06, 2017 14:24 CEST

I neste uke samles noen av verdens fremste eksperter innen elektrotekniske fag i Vladivostok i Russland. Hit har også noen utvalgte av morgendagens eksperter fått en invitasjon. En av dem er sivilingeniør Andreas Rosendahl Simonsen i Eidsiva Nett, som er en av to såkalte Young Professionals fra Norge i år.

Bilde & Video 9 bilder

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør kommunikasjon og regional utvikling
 • NilsKristian.Myhre@eidsiva.no
 • +4791746246

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Konsern, Bredbånd, Strøm, Bioenergi og Vind
 • latsrsbbka.bwyjelvnainflizxsugpeca@eoyidpocwmqsirqdrvaeneriierkjgi.ncho
 • 48295667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig Konsern, Nett og Produksjon
 • ragnhild.abrante@eidsivaenergi.no
 • +4795981387

Om Eidsiva Energi AS

Om Eidsiva

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon: Drivkraft for oss i Innlandet.

Linker