Fzipsj816ateodt7g8ab

Laje fra null til 200 millioner på ett år

Pressemeldinger   •   des 11, 2017 10:32 CET

Eidsivas heleide entreprenørselskap Laje kan se tilbake på sterk vekst og overskudd etter første driftsår.

Mbnzz83or1undzexw1ot

Advarer mot farlige aktiviteter nær strømnettet

Pressemeldinger   •   nov 23, 2017 14:07 CET

Trefelling og annet arbeid og aktiviteter nær strømnettet er livsfarlig og kan bli kostbart. - Det kan føre til et erstatningsansvar på mange titalls tusen kroner for den som er ansvarlig, sier fagleder sikkerhet Arne Arnesen i Eidsiva Nett

Media no image
M10xyq6l8mlt0sf9bjfy

Fortsatt solid resultatutvikling for Eidsiva Energi

Pressemeldinger   •   okt 29, 2017 14:51 CET

Regnskapet for Eidsiva Energi etter årets ni første måneder viser et resultat etter skatt på 296 millioner kroner.

- Når vi korrigerer for urealiserte verdiendringer og gevinst ved salg av konsernets markedsvirksomhet i 2016, er driftsresultatet og resultatet før skatt 130 millioner kroner bedre per 30. september 2017 enn på samme tid i fjor. Økte kraftpriser og økt produksjon bidrar til økningen i resultatet, men alle virksomhetene har god drift samtidig som effekten av resultatforbedringsprogrammet bidrar positivt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Spotprisen for kraft de første ni månedene ble 26,5 øre per kWh, mot 21,7 øre for samme periode i 2016. Inkluderes sikringene som er realisert, ble oppnådd pris 29,9 øre per kWh mot 24,9 øre i 2016.

Driftsinntektene ble 2 755 millioner kroner mot 2 927 millioner kroner i 2016. Hovedårsaken til reduksjonen i driftsinntekter er at omsetningen fra markedsvirksomheten ikke inngår i konsernets driftsinntekter etter at selskapet Innlandskraft ble etablert sammen med Gudbrandsdal Energi fra 1. juli 2016.

Driftsresultatet ble 694 millioner kroner mot 632 millioner kroner i 2016. I 2016 var gevinst ved salg av markedsselskapet på 89 millioner kroner inkludert. 

Korrigeres resultatene for urealiserte verdiendringer innen kraftpriser, valuta og renter og engangsposter for begge år ("underliggende driftsresultat"), utgjør resultatforbedringen 130 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 296 millioner kroner mot 309 millioner kroner i 2016. 

Investeringene i årets ni første måneder utgjør 985 millioner kroner, hvorav 153 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som står for utbyggingen av Nedre Otta og Rosten vannkraftverk og vindparken Austri Raskiftet. Utenom investeringer i fornybar energi er investeringsmidler brukt til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten og investeringer i fiberinfrastruktur i tilknytning til bredbåndsvirksomheten.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Regnskapet for Eidsiva Energi etter årets ni første måneder viser et resultat etter skatt på 296 millioner kroner.

Les mer »
Etfeaznghynf59cczk82

Andreas fra Eidsiva representerer Norge i Vladivostok

Pressemeldinger   •   okt 06, 2017 14:24 CEST

I neste uke samles noen av verdens fremste eksperter innen elektrotekniske fag i Vladivostok i Russland. Hit har også noen utvalgte av morgendagens eksperter fått en invitasjon. En av dem er sivilingeniør Andreas Rosendahl Simonsen i Eidsiva Nett, som er en av to såkalte Young Professionals fra Norge i år.

Zla7o6eebkexyvuqnund

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum

Nyheter   •   sep 14, 2017 15:02 CEST

I 2015 vedtok Eidsivas å bygge nytt fjernvarmeanlegg i Elverum etter at Eidsiva kjøpte Elverum fjernvarme i 2014. Torsdag ble det første spadetaket med treflis til det nye anlegget tatt.

Media no image

Godt halvår for Eidsiva Energi

Pressemeldinger   •   aug 25, 2017 15:25 CEST

Regnskapet for Eidsiva Energi etter første halvår 2017 viser et resultat etter skatt på 216 millioner kroner. Dette er 96 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2016.

- God og stabil drift, økte kraftpriser og effekt av konsernets resultatforbedringsprogram gir et resultat vi er tilfredse med for første halvår, sier konsernsjef Øistein Andresen. 

Spotprisen for kraft første halvår 2017 ble 26,8 øre per kWh mot 22 øre per kWh første halvår 2016. Inkluderes sikringene som er realisert, ble oppnådd pris 31 øre per kWh i 2017 mot 24,6 øre i 2016.

Driftsinntektene etter første halvår 2017 var 1 908 millioner kroner mot 2 129 millioner kroner i første halvår 2016. Hovedårsaken til reduksjonen av driftsinntektene er at omsetningen fra markedsvirksomheten ikke inngår i konsernets driftsinntekter etter at selskapet Innlandskraft ble etablert sammen med Gudbrandsdal Energi fra 1. juli 2016.

Driftsresultatet ble 479 millioner kroner mot 324 millioner kroner i 2016.

Korrigeres resultatene for urealiserte verdiendringer innen kraftpriser, valuta og renter og engangsposter for begge år («underliggende driftsresultat»), utgjør resultatforbedringen 112 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 216 millioner kroner mot 120 millioner kroner i 2016.

Investeringene i første halvår utgjør 637 millioner kroner, hvorav 111 millioner kroner er utbetalt til deleide selskaper som står for utbyggingen av Nedre Otta og Rosten kraftverk og vindparken Austri Raskiftet. Utenom investeringer i fornybar energi, er investeringsmidler brukt til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten og investeringer i fiberinfrastruktur i tilknytning til bredbåndsvirksomheten.

Kontaktpersoner
Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla, tlf. 959 81 373.
Kommunikasjonssjef Nils Kristian Myhre, tlf. 917 46 246.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Eidsiva Energi har et resultat etter skatt på 216 millioner kroner etter første halvår 2017. Det er 96 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2016.

Les mer »
Media no image

Strømbrudd i Hamar sentrum

Nyheter   •   aug 08, 2017 16:43 CEST

Rett før kl. 14.00 tirsdag ble dessverre 932 kunder i Hamar sentrum strømløse. Eidsivas mannskaper feilsøkte og koblet om strømnettet slik at flere og flere kunder strømmen tilbake. Kl. 16.21 fikk siste kunde strømmen tilbake. Årsaken til strømbruddet er foreløpig ikke kjent, men Eidsiva jobber med å finne feilen.

Rett før kl. 14.00 tirsdag ble dessverre 932 kunder i Hamar sentrum strømløse. Kl. 16.21 fikk den siste kunde strømmen tilbake. Årsaken til strømbruddet er foreløpig ikke kjent.

Les mer »
Gmw9ztemj8tjoqsyta0n

Farlig graving

Pressemeldinger   •   jun 15, 2017 11:38 CEST

Det er sommer og stor graveaktivitet i Hedmark og Oppland. Blant annet graves det mye i forbindelse med fiberlegging. Det kan være farlig av mange årsaker, og en av dem er strømnettet.

Media no image
M10xyq6l8mlt0sf9bjfy

Bedret resultat i Eidsiva

Pressemeldinger   •   mai 08, 2017 16:01 CEST

Eidsiva Energi fikk et resultat etter skatt på 135 millioner kroner i første kvartal 2017, mot 39 millioner kroner i samme kvartal i 2016.

- Hovedårsaken til bedret resultat skyldes god underliggende drift, effekter av konsernets resultatforbedringsprogram og en økning i oppnådd kraftpris, sier konsernsjef Øistein Andresen.

40 GWh lavere kraftproduksjon mer enn oppveies av kraftprisøkningen, slik at virksomhetsområdet Vannkraft viser solid bedring av driftsresultatet. Det samme gjør Bioenergi med samme salgsvolum som i 2016, mens Brebånd og Markedsvirksomheten har driftsresultater på linje med fjoråret. Bredbånd påvirkes av konkurransesituasjonen og utbygging av fiber, mens Markedsvirksomheten ble overført til selskapet Innlandskraft i 2016 og innarbeides som et tilknyttet selskap i 2017. Moelven Industrier bedret også sitt resultat i første kvartal, noe som også bidrar til en økt resultatandel for Eidsiva og et bedret resultat.

Driftsresultatet ble 294 millioner kroner. Dette er en bedring på 151 millioner kroner fra første kvartal 2016.

Netto finanskostnader ble 82 millioner kroner, mens resultat fra tilknyttede selskaper ble 15 millioner kroner. Etter en skattekostnad på 73 millioner kroner ble resultat etter skatt 153 millioner kroner.

Investeringene i første kvartal ble 225 millioner kroner. Dette er i all hovedsak investeringer som er foretatt i regionen innen fornybar energi, styrking av leveringssikkerhet for strøm og utbygging av fiberinfrastruktur til bredbånd. I tillegg utgjør konsernets andel av utbyggingen innen vindkraft og vannkraftprosjekter i regionen 96 millioner kroner. 

Eidsiva Energi fikk et resultat etter skatt på 135 millioner kroner i første kvartal 2017, mot 39 millioner kroner i samme kvartal i 2016.

Les mer »
S1too47cd3k1t4rk0a7d

Vær oppmerksom på falske e-poster

Pressemeldinger   •   mar 03, 2017 10:31 CET

Flere av våre kunder har de siste dagene fått e-post fra aktører som utgir seg for å være fra Eidsiva Energi, noe som ikke stemmer. E-postene har med faktura å gjøre. Eidsiva oppfordrer alle til å være ekstra varsomme og slette slike e-poster uten å klikke på lenkene.

Bilde & Video 7 bilder

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • NilsKristian.Myhre@eidsiva.no
 • +4791746246

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Konsern, Bredbånd, Strøm, Bioenergi og Vind
 • lars.bjelvin@eidsivaenergi.no
 • 48295667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig Konsern, Nett og Produksjon
 • mqralygnpjhildgl.acobrante@ezqidsiymvapcrwicokenerecmilsengibakdyh.no
 • +4795981387

Om Eidsiva Energi AS

Om Eidsiva

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon: Drivkraft for oss i Innlandet.

Linker