Skip to main content

Advarer mot farlige aktiviteter nær strømnettet

Pressemelding   •   nov 23, 2017 14:07 CET

Eidsiva Nett har laget en brosjyre for å advare mot arbeid nær høyspentlinjer. - Brosjyren blir delt ut ved kabelpåvisninger og ligger på Eidsiva Netts internettside, forteller fagleder sikkerhet Arne Arnesen.

Trefelling og annet arbeid og aktiviteter nær strømnettet er livsfarlig og kan bli kostbart. - Det kan føre til et erstatningsansvar på mange titalls tusen kroner for den som er ansvarlig, sier fagleder sikkerhet Arne Arnesen i Eidsiva Nett

Kontakt Eidsiva Nett før du starter med arbeid eller aktiviteter under eller nær høy- eller lavspentlinjer. Dette er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd og erstatningsansvar.

- Eidsiva Nett har den siste tiden opplevd mange nestenulykker i forbindelse med aktiviteter nær høyspenningsanlegg. Dette gjelder både nær luftlinjer og kabler i bakken, og er for eksempel felling av trær, tømmerlasting, avskoging og graving, sier Arnesen.

Erstatningsansvar
Uhell og skader på høyspentanlegg kan fort bli dyrt, med både reparasjonskostnader og kompensasjon til kunder som blir rammet av strømbrudd.

- Det er ikke lenge siden en privatperson felte et tre på Eidsiva Netts regionalnettslinje («riksvei for strøm»). Heldigvis kom han uskadd fra situasjonen, men på grunn av at flere tusen ble strømløse risikerer personen nå et erstatningsansvar i hundre tusen kroners-klassen, opplyser Arnesen, som lurer på om publikums respekt for kraftlinjer ikke er så stor lenger.

- Kraftlinjene ser ofte ufarlige ut, og det reduserer kanskje årvåkenheten til de som er i nærheten av anleggene, sier han. 

Kabelpåvisning
Det legges stadig flere kabler i bakken. Det blir derfor enda mer viktig å få utført en kabelpåvisning før graveaktivitet startes opp.

- Både publikum og entreprenører må ta kontakt med Eidsiva Nett dersom en aktivitet skal skje nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer. Dette gjelder bruk av alle typer maskiner og i forbindelse med trefelling. For de som skal utføre gravearbeider, er det svært viktig at det blir utført en kabelpåvisning i forkant av arbeidene. Kabelpåvisning er gratis, og Eidsiva vil kunne gi veiledning slik at arbeidene kan utføres på en sikker måte. Fortsatt gjelder uttrykket «Spør først, grav siden», understreker Arne. Han viser til www.eidsivanett.no for mer informasjon.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.