FN-sambandet

8. mars: Kvinners politiske stemme

Event

08
MAR
Kafé Løve, Det norske teater
  -

Hva er status for kvinners politiske deltakelse i dag? Hvilke verktøy for å øke kvinners innflytelse har vi, og hvor godt fungerer de? Hvordan kan vi sikre at kvinner får reell innflytelse over politikken i sine egne land?

Marit Nybakk (AP)
Vidar Helgesen (IDEA)
Heba El-Kholy (UNDP’s Oslo Governance Centre)
Rina Mariann Hansen, (FOKUS)

Frokost fra 08.00. Påmelding: tove.andersen@fn.no