Nofima

Åpent møte om bærekraftig fiskeri

Event

03
JUN
Nofima AS, Muninbakken 9-13, 9291 Tromsø.
  -
Trenger du hjelp til å vurdere om dine fiskeprodukter er bærekraftige? 3. juni 2014 arrangeres et åpent møte i Tromsø for å diskutere og demonstrere en prototype av et verktøy for å beregne bærekraft i fiskeindustrien. Møtet arrangeres av forskere i prosjektet "WhiteFish", som arbeider med å lage en europeisk standard for å vurdere hvor bærekraftige fiskerier er. I prosjektet undersøkes ulike målbare forhold ved en fiskefangst, alt fra drivstofforbruk, økonomi og virkninger i lokalsamfunnet. Også fiskens og de ansattes velferd er med i regnskapet. På bakgrunn av dette skal det utvikles et verktøy som den enkelte bedrift eller rederi skal kunne bruke for å gjøre en bærekraftsanalyse for sine produkter på batchnivå. Analysen vil kunne fortelle bedriften hvordan man kan forbedre seg både med tankte på miljø, trivsel og økonomi. Program og info finner du på Whitefish sine nettsider: http://www.whitefishproject.org/ Møtet foregår på engelsk. Vil du delta? Send en e-post innen 28. mai til whitefish@nofima.no. Alle er velkomne! Møtet foregår på engelsk.