Biner AB

ArchiMate® kurs (Foundation & Certified)

Event

15
NOV
Oslo
  -
Med ArchiMate kan du som arkitekt skape en sammenhengende modell som dekker hele virksomheten. Du får et felles språk for organisasjonen og dens mål, roller og arbeidsprosesser, men også av hvordan organisasjonen støttes av IT, alle applikasjoner og informasjonsflyt samt den underliggende infrastrukturen. ArchiMate brukes for å dokumentere og analysere den eksisterende arkitekturen.

Registrering

Påmelding til arrangement