FN-sambandet

Velkommen til FN-sambandets Landsmøte 2013

Event

27
MAY
Oslo Kongressenter
  -
Landsmøtet er FN-sambandets øverste organ. Her vedtas strategi og retning for organisasjonen. Landsmøtet er en viktig møteplass og et sted for faglig debatt, og har både en offisiell del og et faglig seminar. Frist for innmelding av saker og kandidater til styret er 1.mars. Hver medlemsorganisasjon kan stille med to delegater. Sakspapirer og info om påmelding sendes ut én måned før møtet.