Frelsesarmeen

Fremtidens barnevern

Event

09
APR
Frelsesarmeen T.I Øgrims plass 4, Oslo
 
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremmer i 2013 en lovproposisjon med meldingsdel til Stortinget om barnevernet. BLD v/statssekretær Kjetil Andreas Ostling vil legge frem hovedpunktene i Regjeringens forslag. Stortingets familie- og kulturkomite vil komme med sine reaksjoner i en avsluttende paneldebatt. Arrangør: Ideelt Barnevernsforum