NHO

Invitasjon til konferanse 23.mars 2011

Event

23
MAR
Skei Hotell
Knutepunkt Sogn og Fjordane ynskjer å invitere til konferansen "Offentlege innkjøp - nye mogleheiter for næringslivet 23.mars 2011. Konferansen arrangeres ved Skei Hotell. Ynskjer dykkar bedrift å delta på konferansen? Påmelding sendas til prosjektleiar for Knutepunkt Sogn og Fjordane Ylva T. Tyssing (ylva.tyssing@sfj.no) innan 5 mars 2011.