Veidekke ASA

Konjunkturrapport - presentasjon

Event

15
SEP
Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo
  -

Tema er konjunkturutsikter for BAE-markedet i Skandinavia

Presentasjonen holdes i Veidekkes lokaler, Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo kl. 12.30 og det serveres lunch fra kl. 12.

Påmelding til presentasjonen kan sendes Anita Pettersen, anita.pettersen@veidekke.no eller
tlf. 996 45 414 innen onsdag 10. september.

Konjunkturrapporten som blir lagt frem under seansen vil bli tilgjengelig på vårt rapportsenter: http://no.veidekke.com/ir/rapporter.