Posten Norge

Postens pressekonferanse live klokken 09.00

Event

14
FEB
Presentasjonen skjer i Posthuset, Biskop Gunnerius gate 14A i Oslo. Sendingen overføres live på nett. Presse og analytikere kan henvende seg i resepsjonen i Posthuset.
-   -

Konsernsjef Dag Mejdell vil summere opp de viktigste begivenhetene i året som har gått. Han vil også gå inn på de utfordringer og muligheter som konsernet står overfor i 2014. Konserndirektør Tone Wille vil presentere resultatutviklingen per segment.

Følg sendingen her: http://presenter.qbrick.com/?pguid=3217a27b-ccc2-4ca8-bf1c-e97cfc4ef1cc

Send oss en e-post dersom du ønsker å være fysisk tilstede.