FN-sambandet

Retten til likestilling - Post-2015

Event

13
JUN
Litteraturhuset i Oslo
  -
2015 nærmer seg, fristen for Tusenårsmålene. Men hvilke mål setter vi oss etter 2015? Etr krav er en Post-2015-agenda som inkluderer spesifikke målsetninger om likestilling. Dette seminaret vil fokusere på det faktum at over 70 prosent av befolkningen som fortsatt lever under den absolutte fattigdomsgrensen – er kvinner. Tusenårsmålene kan kun nås dersom både menn og kvinner deltar på likefot.

Registrering

Påmelding til arrangement