FN-sambandet

Syria: Kan FN stoppe volden?

Event

09
MAY
FN-sambandets lokaler i Storgata 33A, Oslo.
  -

FN-sambandet inviterer til ny FN-frokost, denne gang med Syria som tema:

I disse dager sendes opp til 300 FN-observatører til landet, som det siste året har vært preget av en stadig eskalerende voldsspiral. Kan internasjonale observatører bidra til å stanse volden? Og hvorfor gjør ikke FN mer?

På programmet:
• Bakgrunn for konflikten i Syria v/ Frida Nome
• FNs rolle i den syriske konflikten v/ Sverre Lodgaard
• Hva rører seg i Damaskus’ diplomatiske kretser? v/ Aud Lise Nordheim

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Frokost serveres fra 08.00.

Velkommen!
-------------------------------------------------------------------------------
FRIDA NOME er forsker, journalist og religionshistoriker, og har tidligere arbeidet ved Den norske ambassaden i Damaskus.

SVERRE LODGAARD er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), med freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som spesialområde.

AUD LISE NORDHEIM er UD-diplomat, og har nylig returnert fra Syria, der hun arbeidet ved Den norske ambassaden.