Skip to main content

Offentlig sektor kan lede det grønne skiftet

Pressemelding   •   jun 02, 2017 07:15 CEST

Fra venstre: Anita Winsnes (Miljømerking), Marianne Størseth (Fairtrade), Ole Petter Bernhus (Debio) og Ann-Kristin Ytreberg (Miljøfyrtårn) lanserte 30. mai en veileder for bruk av miljømerker og miljøledelse i offentlige anskaffelser.

Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn har gått sammen for å utvikle en veileder til offentlige innkjøpere for å stimulere til mer miljøvennlig, økologisk og etiske innkjøp. Den nye anskaffelsesloven åpner for at offentlig sektor kan gå foran og lede det grønne skiftet

Tirsdag 30.mai lanserte organisasjonene veilederen for inviterte innkjøpere på Scandic St. Olavsplass i Oslo.

- Dette er virkelig et steg i en viktig og riktig retning. En enkel veiledning som dette er en stor hjelp som både viser mulighetene, og gir eksempler på hvordan offentlige innkjøpere kan formulere kravene på en måte som er juridisk gangbar, sa Ola Elvestuen (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, da han innledet lanseringen.

I 2015 kjøpte offentlige innkjøpere inn varer og tjenester for 480 milliarder kroner. Denne enorme markedsmakten kan bevege markedene i langt mer bærekraftig retning.

- Å bruke bærekraftsmerkene i anbud og innkjøp har betydning langt ut over det området du kjøper inn på. Det gir signal til næringslivet om at å være i front på miljø, økologi og etikk ikke bare er en kostnad, men faktisk det som gjør deg konkurransedyktig, sa Elvestuen. 

Fra og med 1. januar 2017 har offentlige innkjøpere kunnet benytte anerkjente merkeordninger og miljøledelsessystemer mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig og sosial/etisk standard på anskaffede varer og tjenester. Veilederen fokuserer på bruk av bærekraftsmerker, herunder merker for økologisk produksjon og rettferdig handel som eksempler, samt på bruk av anerkjente miljøledelsessystemer.

Formålet med denne veilederen er å:

  • veilede og betrygge offentlige innkjøpere som ønsker å benytte merker (sosialt, økologi, miljø) og sertifisert miljøledelse som verktøy ved offentlige innkjøp
  • informere og inspirere premissgivere på innkjøp
  • bidra til en tolkning av regelverket for offentlige innkjøpere på området miljøinnkjøp, økologi og rettferdig handel.
  • gjøre det økonomisk lønnsomt for leverandører og produsenter å sertifisere virksomheter og produkter med miljøledelse og merkeordninger

Sammen for mer bærekraftige offentlige innkjøp

Fairtrade Norge, Miljømerking Norge, DebioInfo og Miljøfyrtårn jobber alle for en bærekraftig vareproduksjon og vil nå styrke sitt samarbeid med veiledning av offentlige innkjøpere. Organisasjonene tilbyr sektoren veiledning for å nå målet om grønnere innkjøp og hvordan anvende anskaffelsesloven.

Sitat Debio, daglig leder Ole Petter Bernhus
”Dette er et naturlig samarbeid for Debio. Det er naturlig å samarbeide med de som gjennom merkeordninger har de samme mål og ambisjoner som oss. Debios slagord er: Fordi du bryr deg. Denne veilederen gjør det enklere for folk å bry seg, og velge produkter som betyr noe for naturen, dyra og maten vi spiser. ”

Sitat Fairtrade Norge, daglig leder Marianne Størseth
«Merkeordninger som Debio, Svanemerket og Fairtrade jobber mot samme mål om mer bærekraftig produksjon og handel. Fairtrade ser frem til et styrket samarbeid ut mot offentlig sektor, slik at offentlige innkjøp kan gå foran i det grønne skiftet og bidra til FNs bærekraftsmål.

Sitat Svanemerket, admnistrerende direktør Anita Winsnes
«Ved å samarbeide om denne veilederen for offentlige innkjøp setter Debio, Fairtrade, Svanemerket og Miljøfyrtårn kurs mot en mer bærekraftig verden. Det er en krevende oppgave for oss alle, men vi tror veilederen gjør det enklere. Slik kan vi redde verden. Litt hver dag.»

Sitat Stiftelsen Miljøfyrtårn, daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn
«Det er vanskelig å stille tydelige miljøkrav til sine leverandører. Men det er også meget viktig! Markedsmakten som ligger i gode og presise miljøkrav ved offentlige anskaffelser må aldri undervurderes. Ved å lansere denne veilederen bidrar vi til grønn konkurransekraft i næringslivet. Det blir nå enklere å stille juridisk holdbare miljøkrav for innkjøper og det er lettere å dokumentere for leverandørene», sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.


Kontakter:

Miljøfyrtårn ved daglig leder Ann-Kristin Ytreberg, telefon: 40857671 epost: ann-kristin@miljofyrtarn.no

Miljømerking Norge ved administrerende direktør Anita Winsnes : m: 95204550, epost: aw@svanemerket.no

DebioInfo ved Idun Leinaas på idun.leinaas@debio.no

Fairtrade Norge ved Cathrine Berg-Nielsen på cathrine@fairtrade.no

Fairtrade er en internasjonal sertifisering og merkeordning som bidrar til fattigdomsbekjempelse hos råvareproduserende bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Gjennom prinsipper for bærekraftig produksjon og mer rettferdig handel, kan bønder og arbeidere investere i bedre liv, tryggere arbeidsplasser, bærekraftig jordbruk og levedyktige lokalsamfunn.

Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å redusere risiko for menneskerettighetsbrudd og bidra til utvikling i internasjonale verdikjeder.

I dag finnes det blant annet Fairtrade-merket kaffe, te, blomster, bananer, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bomull, krydder og vin i det norske markedet.

Les mer om Fairtrade på www.fairtrade.no og www.fairtrade.net

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy