Skip to main content

Fana Sparebank blir en av de første bankene i verden til å signere FNs klimainitiativ innen finans.

Pressemelding   •   sep 22, 2019 20:00 CEST

Administrerende direktør Lisbet K. Nærø foran FN-bygget i New York.

New York, 22. september 2019 - Fana Sparebank ble i dag en av stifterne av prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, og forpliktet seg til å samkjøre sin virksomhet med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Ved å signere prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, slutter Fana Sparebank seg til en allianse på 130 banker over hele verden, som representerer over 47 billioner dollar i forvaltningskapital, og forplikter seg til å ta en avgjørende rolle i å bidra til en bærekraftig fremtid.

Den offisielle lanseringen av prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, som fant sted i starten av FNs generalforsamling, markerte begynnelsen på det hittil mest betydningsfulle partnerskapet mellom FN og den globale banknæringen.

- FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet er en guide som den globale banknæringen skal svare på, drive og dra nytte av i en bærekraftig utviklingsøkonomi. Prinsippene skaper den forpliktelsen som realiserer ansvar og den aspirasjonen som driver handling, sa FNs generalsekretær António Guterres under lanseringsarrangementet, hvor de 130 stifterne og over 45 av deres administrerende direktører deltok.

Som det står skrevet i Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, er Fana Sparebank overbevist om at "bare i et inkluderende samfunn basert på menneskeverd, likhet og bærekraftig bruk av naturressurser, kan våre kunder og virksomheter lykkes".

Ved å signere på prinsippene, forplikter vi oss til å "bruke våre produkter, tjenester og partnerskap til å støtte og drive fremover de grunnleggende endringene som er nødvendige i økonomien og livsstilen vår, for å oppnå økt velstand for både nåværende og fremtidige generasjoner".

- En banknæring som tar høyde for risikoen forbundet med klimaendringer og andre miljøutfordringer, kan ikke bare være pådriver for overgangen til lavutslipp- og klimaresistente økonomier, men også dra nytte av det, sa Inger Andersen, administrerende direktør i FNs Miljøprogram (UNEP). - Når det økonomiske systemet flytter kapitalen sin fra ressurssultne, brune investeringer til de investeringene som støtter naturen som løsning, vil alle vinne på lang sikt, avslutter hun.

Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet støttes av et stort rammeverk for ansvar og implementering. Ved å signere dem, forplikter Fana Sparebank seg til å være transparent med hensyn til våre positive og negative innvirkninger på mennesker og planeten. Fana Sparebank vil fokusere der vi har størst påvirkningskraft, i vår kjernevirksomhet. Vi vil sette, publisere og implementere ambisiøse mål for å skalere opp positive, og møte eventuelle negative konsekvenser i tråd med globale og lokale mål.

- Fana Sparebank ble etablert i 1878 med et klart samfunnsansvar, da hjelp til å sikre et økonomisk fundament for befolkningen var en viktig oppgave. I dag er vi en moderne og livskraftig sparebank som holder de historiske røttene i hevd. Vi har tatt til oss FNs 17 bærekraftsmål, og identifiserer oss med betydningen av at verden skal nå dem, sier Lisbet K. Nærø, administrerende direktør i Fana Sparebank.

- FNs klimainitiativ innen finans lanserer i dag prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Vi ønsker dette initiativet velkommen. Prinsippene vil tjene som retningslinjer for oss, og vil hjelpe og motivere til å gjennomføre nødvendige tilpasninger. Vi skal bidra. Gjennom vår organisasjon, våre dedikerte ansatte og vår bankvirksomhet, skal vi gjøre vårt for at de globale målene for en bærekraftig utvikling kan nås, uttaler hun videre.

Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet vil gi Fana Sparebank et effektivt rammeverk for systematisk å identifisere og gripe nye forretningsmuligheter skapt av den gryende økonomien for bærekraftig utvikling, og samtidig gjøre det mulig for banken å identifisere og håndtere relaterte risikoer effektivt.

Les mer om prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet og rammedokumenter.

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 150 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.