Skip to main content

Fana Sparebank er den første norske banken som knytter seg til FNs avtale om Kollektivt Engasjement for Klimahandling

Pressemelding   •   sep 23, 2019 15:20 CEST

Administrerende direktør i Fana Sparebank Lisbet K. Nærø.

I anledning FNs klimatoppmøte, én dag etter lanseringen av FNs Prinsipper for Ansvarlig Bankvirksomhet, har 31 av bankene som signerte prinsippene, i dag kunngjort Kollektivt Engasjement for Klimahandling.

Med dette banebrytende løftet tar de 31 bankene konkrete skritt i å forplikte seg til å samkjøre virksomheten med internasjonale klimamål i praksis.
Avtalen om Kollektivt Engasjement for Klimahandling beskriver konkrete og tidsavgrensede tiltak bankene vil ta for å skalere opp sitt bidrag til, og samkjøre sitt utlån med, målene i Parisavtalen.

Disse tiltakene inkluderer:

  • Samkjøring av porteføljene sine slik at de reflekterer og finansierer den lav-utslipp og klimastabile økonomien som trengs, for å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2, og med mål om 1,5 grader Celsius.
  • Iverksetting av konkrete tiltak innen ett år etter signeringen. I dette ligger bruk av produkter og tjenester som kan bidra til den økonomiske omstillingen som kreves for å oppnå klimanøytralitet.
  • Å være offentlig ansvarlig og transparent med hensyn til bankens klimapåvirkninger, og bankens fremgang i klimaforpliktelsene.


Dette er det mest omfattende engasjementet for klimatilpasning fra banksektoren per dags dato. I en tale under lanseringen av forpliktelsene, uttalte Eric Usher, sjef, UNEP Finance Initiative:

- Ved å kunngjøre dette historiske løftet på dagen for FNs klimatoppmøte, har disse bankene vist hvor viktig de anser at deres forpliktelser og engasjement er, for å bygge en lav-utslipp og klimastabil økonomi. De demonstrerer den konstruktive kraften banknæringen har, gjennom kollektive tiltak, til å påvirke globalt.


- Fana Sparebank er en av stifterne som har sluttet seg til FNs Klimainitiativ innen Finans. Som sådan er vi også forberedt på å ta en aktiv rolle i å samkjøre porteføljene våre som det fremgår av Kollektivt Engasjement for Klimahandling, sier Lisbet K. Nærø, administrerende direktør, Fana Sparebank.

Se den fullstendige teksten for Kollektivt Engasjement for Klimatiltak og alle deltagende banker.

Om Prinsippene for Ansvarlig Bankvirksomhet:
Prinsippene for Ansvarlig Bankvirksomhet ble utviklet av en kjernegruppe på 30 banker gjennom et innovativt, globalt samarbeid mellom banknæringen og FNs Klimainitiativ innen finans (UNEP FI). Dette er et samarbeid mellom FN og privat sektor som inkluderer mer enn 250 finansinstitusjoner over hele verden.

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 150 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.