Skip to main content

Fana Sparebank styrker posisjonen

Pressemelding   •   feb 13, 2019 14:27 CET

Fana Sparebank avslutter 2018 med styrket markedsposisjon og betydelig økning i soliditeten. Fana Sparebank har 16,7 prosent i ren kjernekapital ved utgangen av kvartalet. Konsernet er således godt kapitalisert, med rom for videre utvikling og vekst.

– Vi kan se tilbake på et år med fremgang på alle områder. Våre resultater og reduksjonen av eierandelen i Frende sist høst har bidratt til å styrke banken ytterligere. Dette setter oss i en gunstig posisjon til å ta imot nye kunder. Over 2500 personer har i løpet av 2018 vist oss tillit ved å bli nye kunder. Det er vi spesielt glade for, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Den samlede utlånsveksten for 2018 utgjør 1,4 milliarder kroner. Det representerer en vekst på 6,4 prosent over året, og således økte markedsandeler for Fana Sparebank. I 4. kvartal isolert sett økt utlånene til personmarkedet og lån til boligformål med 170 millioner kroner. Årsveksten i utlån til personmarkedet utgjør 8,5 prosent.

– Gode kunderelasjoner bidrar til at vi øker provisjonsinntektene fra forsikring, eiendomsformidling og fondssalg i tillegg til kjernevirksomheten, sier Nærø og tilføyer:

– I løpet av året har vi løftet frem ny teknologi og løsninger som forbedrer våre kunders opplevelse av banktjenestene fra Fana Sparebank. Her kan vi vise til at Himla, vårt lavpriskonsept for eiendomshandel, har åpnet kontor i Oslo etter stor suksess i Bergen. Låneprosessene er blitt heldigitale, og vi lanserte en oppgradering av vår selvbetjente fondsportal i høst. I tillegg til det, er vi i disse dager i ferd med å tilby et helt nytt og kundevennlig kredittkort for bankens kunder.

Fana Sparebank oppnådde et resultat etter skatt på 196,2 millioner kroner for hele 2018. Egenkapitalavkastningen utgjør 8,6 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 4. kvartal og per 31.12.2018. Konsern.


Q4 Q3 Q2 Q1 2018 2017
Rentenetto (MNOK) 92,2 90,2 85,9 85,7 353,9 248,0
Resultat før tap (MNOK) 32,8 81,3 77,4 73,7 265,2 270,3
Resultat etter skattekostnad (MNOK) 17,5 65,2 54,0 59,5 196,2 205,5
Totalresultat (MNOK) 17,3 65,2 54,0 59,5 196,0 229,5
Forvaltningskapital (MRD) 25,2 25,3 25,0 24,4 25,2 24,0
Utlånsutvikling % Q/12 mnd 0,4/6,5 1,8/9,3 3,5/9,1 0,8/8,0 6,5 11,2
Innskuddsdekning konsern % 49,9 50,3 51,7 51,0 49,9 51,8
Kostnadsprosent 69,1 40,99 42,9 42,2 47,7 44,4
Kostnadsprosent ekskl. fin.instr. 57,3 48,9 47,3 50,8 51,2 47,7
Kapitaldekning % 20,6 19,4 19,1 18,9 20,6 19,1
-hvorav ren kjernekapital 16,7 15,6 15,2 15,0 16,7 15,2
Netto tap i % av GFK 0,01 0,01 0,22 0,02 0,10 0,03
Egenkapitalavkastning etter skatt % 2,8 11,3 9,6 11,0 8,6 9,9
EK-avkastning justert for engangsposter % 4,0 11,3 9,6 11,0 9,0 9,4

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og to avdelingskontor i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.