Skip to main content

Frende-salg ga solid resultat for Fana Sparebank

Pressemelding   •   nov 07, 2018 16:17 CET

SOLID RESULTAT: ​Fana Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 80,9 millioner kroner i tredje kvartal i år. Her med administrerende direktør, Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 80,9 millioner kroner i tredje kvartal i år. Her bidrar salg av aksjer i Frende Holding med 27,6 millioner.

– Dette er et godt resultat for banken. Vi har lønnsom vekst, og salget av aksjene i Frende styrker dessuten kapitaldekningen, og gir et solid grunnlag for videre vekst og utvikling i vår kjernevirksomhet, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Banken har solgt aksjer tilsvarende 10,2 prosent av Frende Holding, og salget innbragte 246 millioner kroner. Salget vil styrke kapitaldekningen til banken med 1,2 prosentpoeng i fjerde kvartal.

Resultat etter skatt utgjorde 65,2 millioner kroner, som ga en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent. Bankens rene kjernekapital utgjør 15,6 prosent ved utgangen av kvartalet.

Banken viser også en solid utlånsvekst på 2,5 prosent i personmarkedet i tredje kvartal, og har en tolvmånedersvekst på 10,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde utlån til personmarkedet 16,6 milliarder kroner.

– Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen på lån til boligformål. Det er et uttrykk for høy aktivitet, der spesielt den selvbetjente nettlånsløsningen spiller en viktig rolle, sier Nærø.

Hittil i år har Fana Sparebank oppnådd et resultat etter skatt på 178,7 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen utgjør 10,6 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 3. kvartal og per 30.09.2018. Konsern.

Q3 Q2 Q1 30.09.2018 30.09.2017
Rentenetto (MNOK) 90,2 85,9 85,7 261,8 258,5
Resultat før tap (MNOK) 81,3 77,4 73,7 232,4 211,5
Resultat etter skattekostnad (MNOK) 65,2 54,0 59,5 178,7 161,8
Totalresultat (MNOK) 65,2 54,0 59,5 178,7 181,0
Forvaltningskapital (MRD) 25,3 25,0 24,4 25,3 23,6
Utlånsutvikling % Q/12 mnd 1,8/9,3 3,5/9,1 0,8/8,0 9,3 10,9
Innskuddsdekning konsern % 50,3 51,7 51,0 50,3 53,5
Kostnadsprosent 40,99 42,9 42,2 42,0 43,8
Kostnadsprosent ekskl. fin.instr. 48,9 47,3 50,8 48,9 48,2
Kapitaldekning % 19,4 19,1 18,9 19,4 18,3
-hvorav ren kjernekapital 15,6 15,2 15,0 15,6 14,3
Netto tap i % av GFK 0,01 0,22 0,02 0,08 0,04
Egenkapitalavkastning etter skatt % 11,3 9,6 11,0 10,6 10,5
EK-avkastning justert for engangsposter % 11,3 9,6 11,0 10,6 9,9

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og tre avdelingskontor spredt i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 130 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.