Skip to main content

Solid vekst- og resultatutvikling i Fana Sparebank

Pressemelding   •   aug 14, 2017 08:18 CEST

Solid vekst- og resultatutvikling

Den positive utviklingen i Fana Sparebank fortsetter. Bankens utlån økte med 470 millioner kroner i 2. kvartal, en vekst på 2,4 % for kvartalet og 11,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets virksomhet genererer en egenkapitalavkastning på 11,8 % i 2. kvartal og 11,7 % for halvåret, hvorav 10,7 % justert for engangsposter.

- Vi lykkes spesielt godt med boliglånssatsningen i Fana Sparebank. En vekst i utlån til bolig på 6,9 prosent siden årsskiftet er i seg selv en særdeles god prestasjon, og inntrykket forsterkes av at dette er gjennom nye kunder som velger Fana Sparebank, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. - Takket være dedikerte og dyktige medarbeidere, står banken seg godt i å gi gode kundeopplevelser, sier hun videre. - I april ble Fana Sparebank kåret til Norges beste Kundesenter innenfor kategorien bank, og uavhengige kundetilfredshetsundersøkelser gir oss score helt i toppskiktet.

Satsningen på digitale kanaler gir også resultater for Fana Sparebank. En nyskapende og heldigital løsning for selvbetjent lånesøknad, Nettlån, ble lansert i mai. Nettlån er tatt svært godt imot i markedet, og bidrar til veksten i utlån til boligformål. I 2. kvartal bidro Nettlån med 73 millioner kroner i nye utlån, hvilket utgjør 15 % av utlånsveksten.

- Nettlån forenkler låneprosessen for våre kunder, og bygger på modeller som sikrer kredittvurdering av høy kvalitet. Løsningen er faktisk så effektiv at vi kan refinansiere et lån fra annen bank i løpet av et døgn. Nettlån er et fremtidsrettet og godt verktøy som vil bidra til å styrke vår markedsposisjon både innenfor vårt kjerneområde og i en utvidet sammenheng, konstaterer Nærø.

Ved halvårsskiftet utgjør konsernets resultat etter skatt 112,9 millioner kroner. Justert for engangsposter representerer dette en resultatvekst på 19,4 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fana Sparebank har god kapitaldekning, med ren kjernekapital på 14,2 % og 15,1 % når resultatet hittil i år inkluderes. 

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 2. kvartal og per 30.06.2017. Konsern 

Kvartal 2017 Hittil i år
Q1 Q2 30.06.2016 30.06.2017
Rentenetto (MNOK) 82,3 83,5 158,1 165,8
Driftsresultat før tap (MNOK) 73,5 72,4 115,1 145,9
Resultat etter skattekostnad (MNOK) 54,7 58,2 94,9 112,9
Totalresultat (MNOK) 72,7 58,2 77,2 131,0
Forvaltningskapital (MRD) 22,5 23,3 21,5 23,3
Utlånsutvikling % Q/12 mnd 3,8/11,5 2,4/11,7 7,2 11,7
Innskuddsdekning konsern % 54,5 55,5 60,8 55,5
Kostnadsprosent 42,5 43,3 48,6 42,9
Kostnadsprosent ekskl. fin.instr. 52,0 45,3 48,4 48,4
Kapitaldekning % 18,5 18,1 17,2 18,1
- hvorav ren kjernekapital 14,4 14,2 13,7 14,2
Netto tap i % av GFK 0,02 -0,00 -0,01 0,03
Egenkapitalavkastning etter skatt % 11,5 11,8 11,1 11,7
EK-avkastning justert for engangsposter % 9,5 11,8 9,3 10,7

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og tre avdelingskontor spredt i Bergen og omegn. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 150 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Fana Sparebank er din lokale leverandør av tjenester innen bank, sparing og forsikring. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy