Skip to main content

Styrket soliditet og utlånsutvikling for Fana Sparebank

Pressemelding   •   feb 14, 2020 13:53 CET

God topplinjevekst og boliglånsutvikling står sentralt i Fana Sparebanks rapport for og per 4. kvartal 2019. Utlån til personmarkedet økte med hele 7,9 prosent i 2019. Kvartalets netto renteinntekter på 98,2 millioner kroner representerer en økning på 6 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Kvartalet sett under ett har således en vekst i rentenettoen på 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital viser positiv utvikling med 1,48 prosent for kvartalet, mot 1,45 prosent i 2018.

— Vi legger bak oss et kvartal og et år der vi passerer viktige milepæler og styrker vår posisjon og evne til å møte morgendagens krav, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Bankvirksomheten utvikler seg godt, og det er særlig utlånsveksten til personkunder som utmerker seg. En årsvekst på 7,9 prosent er vi særdeles godt fornøyd med, fortsetter Nærø.

— Det er gjort store fremskritt i arbeidet med å introdusere nye tjenester for bankvirksomheten, og vi gleder oss til å lansere et nytt lavpriskonsept og heldigitalt bank i 2020; Himla Bank, kan Nærø fortelle.— På toppen av det hele har vi tatt viktige og konkrete steg for å integrere bærekraftsmålene i organisasjonen vår, og utstedt Norges første Grønne OMF i norske kroner

Utlånsveksten til personmarkedet utgjorde 105 millioner kroner siste kvartal, og 1,3 milliarder kroner over de siste 12 månedene. Veksten følger av en fortsatt stor økning av nye kunder. Det siste kvartalet fikk banken 475 nye personkunder, og det bringer banken opp i hele 2.616 nye kunder for året 2019 under ett.

— Et godt resultat og regulatoriske endringer ved årsskiftet styrker kapitaldekningen og våre muligheter til å opprettholde en høy utlånsaktivitet fremover. Ved utgangen av 2019 har banken en kapitaldekning på 21,2 prosent, hvorav ren kjernekapital utgjør hele 18,0 prosent, avslutter Nærø.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 4. kvartal og per 31.12.2019. Konsern.

4. Kvartal Året
2019 2018 2019 2018
Rentenetto (MNOK) 98,2 92,2 373,9 353,9
Resultat før tap (MNOK) 56,0 32,8 225,6 265,2
Resultat etter skattekostnad (MNOK) 39,6 17,5 182,2 196,1
Totalresultat (MNOK) 39,2 17,3 181,8 195,9
Forvaltningskapital (MRD) 26,2 25,2 26,2 25,2
Utlånsutvikling % Q/12 mnd 0,3/5,4 0,4/6,5 5,4 6,5
Innskuddsdekning konsern % 48,4 49,9 48,4 49,9
Kostnadsprosent 56,9 69,1 53,3 47,7
Kostnadsprosent ekskl. fin. instrumenter 58,3 61,9 53,4 51,2
Kostnads-% fra bankvirksomheten 51,7 56,3 47,4 46,1
Kapitaldekning % 21,2 20,6 21,2 20,6
-hvorav ren kjernekapital 18,0 16,7 18,0 16,7
Netto tap i % av GFK 0,10 0,15 -0,05 0,10
Egenkapitalavkastning etter skatt % 6,3 2,8 7,5 8,6
EK-avkastning justert for engangsposter % 6,3 4,0 7,5 9,0

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.