Skip to main content

Hovedkrav på styrking av kjøpekraft og pensjon

Pressemelding   •   jan 30, 2018 15:12 CET

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Økt kjøpekraft, Avtalefestret pensjon (AFP) og tjenestepensjon og et seriøst arbeidsliv. Fellesforbundets forbundsstyre vedtok tirsdag at dette skal være de viktigste kravene ved årets tariffoppgjør. Ved siden av dette vil forbundet fremme krav om etter- og videreutdanning, forskuttering av sykepenger og korte velferdspermisjoner. Forbundsstyret krever et forbundsvist oppgjør.

- Etter flere år med nedgangskonjunktur har veksten i økonomien tatt seg opp og ledigheten er på vei ned. Dette vil bane vei for krav om noe høyre lønnstillegg for våre medlemmer enn ved siste hovedoppgjør, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet. – Mens vi sist hadde krav om å sikre kjøpekraften, vil vi nå styrke den.

Les mer på Fellesforbundets hjemmeside

Pressekontakt:

Vidar Grønli, kommunikasjonsansvarlig 91 38 40 23

Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss: Det bidrar til å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi arbeider for et bedre arbeidsliv!