Skip to main content

​Kongsberg kjøper AIM: Sikrer ny giv og viktig flyteknisk kompetanse i Norge

Pressemelding   •   des 13, 2018 11:49 CET

Foto: Kongsberg Gruppen

- Endelig er det funnet en løsning som skaper langsiktighet og trygghet for våre medlemmer, sier klubbleder for Fellesforbundet ved AIM Kristian Rønås.

- Vi er glad for at det ble Kongsberg Gruppen, en profesjonell aktør som kan forsvarsindustrien. Nå skal vi sette oss ned og se på hvordan vi best mulig kan ivareta medlemmene i Kongsberg-systemet, fortsetter han.

- Helt siden våren 2016, da vi fikk Stortinget med på å snu regjeringens forslag om å selge AIM Norway nærmest til hvem som helst, har vi jobbet med å få til en norsk løsning, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

- Det har vært noen veldig krevende år med stor usikkerhet for våre medlemmer. Derfor er vi glade for at det nå blir Kongsberg Gruppen, fortsetter han.

- De er profesjonelle til fingerspissene og har et godt grep på hvordan man sikrer kontrakter i denne spesielle næringen. Det at de også har fått med seg Patria på laget tror jeg er positivt for å kunne vinne nye vedlikeholdskontrakter i det internasjonale markedet, avslutter Eggum.

............................................

Bakgrunn og fakta:

Fellesforbundet organiserer de fleste teknisk ansatte og mekanikere ved AIM Norway. Vi har i lengre tid sett med stor bekymring på situasjonen ved AIM Norway og fryktet for fremtidig kompetanse og kapasitet innen fly- og helikoptervedlikehold i Norge.

AIM er det siste store verkstedet for tungt vedlikehold av flygende materiell i Norge. Selskapet har i hovedsak oppdrag innenfor militær sektor og nåværende virksomhet er primært rettet mot F-16 og SeaKing. Denne virksomheten er sterkt avtagende fremover med innfasing av F-35 og nye helikoptre.

Etter Fellesforbundets syn er tilgangen på nødvendig kompetanse for å gjennomføre vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger av forsvarsmateriell en viktig forutsetning for å kunne opprettholde Forsvarets operative evne. Samtidig vet vi at vedlikeholdsavtaler i økende grad blir integrert i kontraktene ved kjøp av nye våpensystemer. I en slik situasjon er det viktig å sikre at Forsvaret kan opprettholde nødvendig vedlikeholdskompetanse nasjonalt, enten som en integrert del av Forsvaret, eller i form av samarbeidsavtaler med nasjonalt forankrede private virksomheter.

Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss: Det bidrar til å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi arbeider for et bedre arbeidsliv!