Skip to main content

- Nå er det Nord-Norges tur

Pressemelding   •   apr 18, 2016 12:00 CEST

Det uttaler leder for Fellesforbundet, Jørn Eggum. I dag slipper samarbeidsorganet KonKraft en rapport som blant annet konkluderer med at olje- og gassutvinning i nord fint kan sameksistere med andre næringer.

I rapporten går det frem at olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen vil reduseres fra 2020. Samtidig viser prognoser fra Det internasjonale energibyrået (IEA) at verden fortsatt vil ha behov for olje og gass, også innenfor rammen av den nye klimaavtalen fra Paris. Energi og utvikling henger sammen. Da er det viktig at Norge starter utredningen av nye områder i nord. En stor del av den olje og gassen som ennå ikke er funnet, er på nordnorsk sokkel.

Last ned rapporten her.

- Faser Norge ut produksjonen fra 2020 vil i stedet olje og gass bli levert fra områder i verden med høyere utslipp av klimagasser. Det er verken verden eller Norge tjent med. Den norske olje- og gassklyngen er i front på teknologi, klima og miljø. Videreføring av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vil dessuten bidra til fortsatt høy velferd, økt verdiskaping,og sikre arbeidsplasser og kompetansemiljøer i Norge, påpeker Jørn Eggum.

Lansering i Bodø
Rapporten som har fått navnet «Nordover - norsk sokkel i endring», lanseres mandag 18. april i Bodø.

KonKraft er et samarbeidsorgan mellom partene i arbeidslivet med fokus på økt konkurransekraft på norsk sokkel. KonKraft består avNorsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet. Samarbeidsorganet har arbeidet med den omfattende rapporten i et halvt års tid.

I rapporten presenteres et fremtidsbilde for nordnorsk sokkel og en rekke anbefalinger både til industrien selv og myndighetene. Dette kan gi en betydelig aktivitetsvekst og økning i etterspørselen etter varer og tjenester i Nord-Norge og nasjonalt. Nordnorsk sokkel vil bli viktigere for både norske leverandørbedrifter generelt og nordnorske leverandører spesielt. Videre forventes det økte krav til kompetanse og en moderne infrastruktur.

- Må baseres på norsk teknologi
- Letevirksomhet og eventuell utvinning av funn må baseres på norsk verdensledende teknologi og som ivaretar tungtveiende miljøhensyn, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivssektoren. Olje- og gassindustrien, fiskeindustrien ogmyndighetene må fortsette arbeidet for at begge disse næringene kan bidra til verdiskapning og arbeidsplasser langs kysten, sier Eggum.

Det er gode muligheter for konstruktivt samspill mellom reiselivsnæringen og olje- og gassnæringen. Det har vi allerede gode eksempler på. Olje- og gassnæringen en viktig aktør innenfor yrkesreiser, og benytter i stor grad de tjenestene reiselivsnæringen i Nord-Norge tilbyr. Det betyr flere helårsarbeidsplasser.

- Rapporten peker på at miljøet ikke er mer sårbart i nord enn på andre deler av sokkelen. Og olje- og gassvirksomhet fører heller ikke til at turistene blir borte. Bare se på Vestlandet som har kombinert de to virksomhetene i tiår, sier Jørn Eggum.

- Må belyse alle virkninger
Eggum ønsker en konsekvensutredning så raskt som mulig. Dette er ikke ensbetydende med at et område faktisk blir åpnet. Konsekvensutredningen må belyse virkningene som en eventuell åpning av et område for petroleumsvirksomhet kan ha for næringsutvikling, arbeidsplasser, miljø, sameksistens med andre næringer, og andre økonomiske og sosiale virkninger. En konsekvensutredning må også sikre at lokale og regionale myndigheter og berørte interesseorganisasjoner blir hørt.

Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss: Det bidrar til å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi arbeider for et bedre arbeidsliv!

Vedlagte filer

PDF-dokument