Skip to main content

Tilfreds med pensjonsforslag

Pressemelding   •   des 17, 2018 10:30 CET

Fellesforbundet og Norsk Industri er tilfreds med regjeringens pensjonsforslag.

Regjeringen foreslo fredag at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto.

Kontoen skal følge arbeidstakeren igjennom hele arbeidslivet. Regjeringen er også innstilt på å oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Forslaget om egen pensjonskonto ble første gang lansert av Fellesforbundet og Norsk Industri, etter frontfagsoppgjøret 2016.

Både Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, og Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier seg tilfreds med det som regjeringen nå foreslår.

De understreker at regjeringen her kommer partene i frontfagsoppgjøret fra 2016 i møte, med et pensjonsforslag for til sammen 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor som nå får "mer pensjon for hver sparte krone".

Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss: Det bidrar til å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi arbeider for et bedre arbeidsliv!