Skip to main content

Tags

ansatt

Portefølje

Sosiale Entreprenører 37 Ferd Sosiale Entreprenører 34 Sosialt entreprenørskap 22 Sosial effekt 20 Sosial innovasjon 19 Sosial verdiskaping 15 Innovasjon 13 Sosial investor 11 SoCentral 10 Sosial Entreprenør 9 Sosiale investeringer 9 EVPA 9 Sosiale resultater 7 Ferd 7 Sentralen 7 Samarbeid 7 Åpent hus 7 Portefølje 7 Forretningsutvikling 6 Entreprenørskap 6 Dobbel bunnlinje 6 Samfunnsinnovasjon 6 Investor 6 Akseleratorprogram 5 Bærekraft 5 Konferanse 5 Reach for Change 5 Impact StartUp 4 Kronprinsparets Fond 4 Oslo kommune 4 Posthallen 4 Gründer 4 Offentlig sektor 4 Tøyen Unlimited 4 Den Sociale Kapitalfond 4 FSE 4 Innovasjon Norge 4 ansatt 4 Velferdstjenester 4 Impact Management 4 Ashoka 4 Samfunnsentreprenører 3 ​Ferd Sosiale Entreprenører 3 Impact Startups 3 Offentlige anskaffelser 3 Sparebankstiftelsen DNB 3 Akselerator 3 KS 3 Årets Sosiale Entreprenør 2017 3 eldre 3 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 3 Samhandling 3 Årets Sosiale Entreprenør 3 Venture filantropi 3 Johan H. Andresen 3 Politikk 3 Trippel bunnlinje 3 arbeid 3 Offentlige tjenester 3 Social Impact 3 samskaping 3 Investering 3 arbeidsinkludering 2 iMAL 2 Innovative anskaffelser 2 Impact 2 Europa 2 Samfunnsnytte 2 barn og unge 2 Pro bono 2 SosEntKonferansen 2 Sosent 2 skole 2 blikjent 2 effekt 2 Fond 2 Europe 2 Angel Investor 2 Innovation 2 Venture Philanthropy 2 Impact StartUp Nordic 2 kommuner 2 Økonomi 2 Motitech 2 Motiview 2 Social Startup 2 Resultatrapport2016 2 Årets Sosiale Entreprenør 2018 2 Kommunesektorens organisasjon 2 PitStop 2 Sosiale investorer 2 Impact StartUp Norge 2 Social Entrepreneurship 2 Møteplass 2 Samfunnsinnovatører 2 resultatrapport 2 Moving Mamas 2 Årsrapport 2 SosEntFesten 2 Kommune 2 IT 2 Gavevirksomhet 2 Effektkontrakter 2 ungdomsbedrift 1 Abonnement 1 Investment Manager 1 IT-test 1 Unicus 1 philantrophy 1 innovasjon i offentlig sektor 1 sosialt engasjement 1 Sykehjem 1 henriette 1 Tilskudd 1 Bærum kommune 1 pilotprosjekt 1 Vulkan Arena 1 katinka 1 podkast 1 sirkulær økonomi 1 tidlig innsats 1 KMD 1 Velferdsetaten 1 IT-løsning 1 Lærervikaren 1 skalering 1 sosent2015 1 kristianharby 1 blikjentmed 1 pictureaid 1 resultatrapporten2015 1 Sopra Steria 1 åretssosialeentreprenør 1 aretssosent 1 Folkelig 1 offentlige etater 1 SosEnt-konferansen 2016 1 innovasjon i det offentlige 1 offentlig nyskaping 1 Lær kidsa koding 1 offenlige innkjøp 1 sosiale hensyn 1 kommunalt ansatte 1 Kommunal og moderniseringsdepartementet 1 Kokebok for sosiale entreprenørskap 1 Finance Manager 1 omsorgstjenester 1 velferdssamfunn 1 stortingspolitikere 1 måleindikatorer 1 innkjøpskompetanse 1 Velferdsstat 1 Glass-og metallemballasje 1 Rusbakgrunn 1 Ferd's LIST 1 Innovatører 1 Gründerskap 1 JA Europa 1 forretningsmodell 1 Internasjonal konferanse 1 Venture filantrophy 1 Internasjonal møteplass 1 Early bird-pris 1 TDVeen 1 Social investor 1 Sosiale enreprenører 1 Nordisk møteplass 1 Gavebudsjett 1 Europeisk møteplass 1 TD Veen 1 Social Impact Investing 1 United Nations Sustainable Development Goals 1 TIIME 1 OMSINT 1 Gender Lence Investing 1 Early-stage investing 1 Allmennyttige prosjekter 1 DNB ASA 1 tidligfase-selskaper 1 Økonomisk bærekraft 1 bærekraftig forrentningsmodell 1 Prosjektstøtte 1 Oppstartsbedrifter 1 Ingrid Stange 1 Formuesforvaltning 1 Dråpen i havet 1 Braive 1 Nyby AS 1 Motitech AS 1 Hederpris 1 Vekstpotensial 1 Skaleringspotensial 1 Markus Hipp 1 Hedda Pahlson-Moller 1 Naturskolen 1 Minos 1 Okei 1 Samhandlingsverktøy 1 TedXOslo 1 Resultatrapport 2017 1 Samfunnseffekt 1 Røverstaden 1 Morgendagens velferd 1 TedXSalong 1 Sosial måling 1 Capital for good 1 Prosper 1 Generasjon M 1 sosialt entreprenøreskap 1 Sosentfesten2018 1 Ashoka fellow 1 johan h. andressen 1 juridisk veileder 1 offentlige oppdragsgivere 1 offentlige innkjøpere 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling 1 Den Sociale Kapitalfond Invest 1 sosial avkastning 1 samfunnsutfordringer 1 regionale møteplasser 1 Resultatrapport 2018 1 Impact gründere 1 Bravo-leken 1 ​Den Sociale Kapitalfonden 1 KONSEPTUTVIKLING 1 ​SYSTEMFORSTÅELSE 1 NETTVERKSBYGGING 1 INVESTOR- OG KUNDEKONTAKT 1 samfunnsutfordring 1 bærekraftig forretningsmodell 1 ​Assistert selvhjelp 1 ​Mestringsguiden 1 ​Unicus 1 ​Whispr 1 ​Medarbeiderne 1 ​Forskerfabrikken 1 ​No Isolation 1 ​Atlas Kompetanse 1 ​Trivselsleder 1 Impactpodden 1 ​Lier kommune 1 Trygg av natur 1 brofinansiering 1 ungdomsskolen 1 WIDE-INK 1 Mora di 1 Fremtidshåp AS 1 Guttas Campus 1 Hagecrew 1 Ideelt Security 1 IBA - Independent Business Accelerator 1 Jobbsøkerhjelpen 1 KIGO 1 Nedenfra 1 Norges Multikulturelle Senter 1 Oslo Flytende by 1 Sandwich brothers 1 Ung Invest 1 Senior Investment Manager 1 Årets Sosiale Entreprenør 2019 1 SoCen​tral 1 Ash​oka 1 Reach for C​hange 1 Tøyen U​nlimited 1 Innovasjon No​rge 1 Kronprinspar​ets Fond 1 Ferd​ Sosiale Entreprenører 1 Mestringsguiden 1 Skaleringspotensiale 1 læreverktøy 1 Ferd Sosiale Entreprenø​rer 1 Wilstar Soc​ial Impact 1 Klaven​ess Marine 1 Del​oitte 1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akersh​us og Eivind Astrups Allmennyttige stif​telse 1 SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akersh​us 1 Eivind Astrups Allmennyttige stif​telse 1 Ideelt ​Security 1 Go​odify 1 Sammen om​ en jobb 1 Restarters ​Norway 1 Lifenes​s 1 InterBri​dge AS 1 Fearles​s Mind 1 Face 2 Face​ Brobyggersenter 1 AbleOn Medic​al AS 1 Gaming​kontakten 1 impact entreprenører 1 forretningsutviklere 1 velferdsstaten 1 effektive løsninger. 1 velferdsløsninger 1 effektorientert 1 Akseleratorprogrammet 1 Wilstar 1 Klaveness 1 Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse 1 Norge 1 ​SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 1 Livskvalitet 1 fysisk aktivitet 1 norden 1 barn 1 venture capital 1 forskning 1 bemanning 1 Pant 1 debatt 1 podcast 1 Jury 1 Finans 1 startups 1 inkubator 1 omsorg 1 undervisning 1 Teknologi 1 Stiftelse 1 Asperger 1 Gender Equality 1 kontrakt 1 demens 1 Student 1 Oslo 1 50+ 1 seminar 1 Restaurant 1 partner 1 Avfall 1 rapportering 1 kollega 1 Vippa 1 advokat 1 seniorer 1 offentlig 1 venture 1 Choose 1 Hederspris 1 Entrepreneurship 1 politisk debatt 1 start up 1 offentlighet 1 Utdanning 1 Investorer 1 start ups 1 konsulent 1 arbeidsplasser 1 barnehager 1 Helse 1 Rus 1 Social innovation 1 inkludering 1 vekst 1 Entreprenør 1 Konkurranse 1 flyktninger 1 Venstre 1 Gaver 1 unge 1 folkehelse 1 Business Angel 1 Medarbeiderne 1 BootCamp 1 Offentlige innkjøp 1 stortinget 1 Høyre 1 Join 1 it-systemer 1 entreprenører 1 juss 1 Nordic Model 1 forebyggende 1 prisutdeling 1 Arbeiderpartiet 1 Sosialistisk venstreparti 1 samfunn 1 gründere 1 Impact investing 1 Senterpartiet 1 Vippetangen 1 DIFI 1 Ungt Entreprenørskap 1 ledig stilling 1 nordisk samarbeid 1 investeringer 1 stiftelser 1 Social Impact Bonds 1 organisasjoner 1 velferd 1 finansieringsmodell 1 Schjødt 1 arbeidsmarkedet 1 Intempo 1 Sitra 1 Offentlig innkjøp 1 Språklek 1 egenkapital 1 Studentbedrift 1 utviklingsarbeid 1 European Venture Philanthropy Association 1 målstyring 1 ansetter 1 Vis alle nøkkelord

Siste nyheter

Ny akselerator skal få flere i jobb

Ny akselerator skal få flere i jobb

Pressemeldinger   •   jun 02, 2020 10:05 CEST

Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

Norsk velferd må bli mer opptatt av effekt

Norsk velferd må bli mer opptatt av effekt

Nyheter   •   apr 01, 2020 10:08 CEST

Økte kostnader setter den norske velferdsstaten under press, og vi er nødt til å klare oss med færre midler. Ferd Sosiale Entreprenører mener Norge må bli bedre til å ta i bruk og spre nye og mer effektive løsninger.

Ruller ut nordisk akseleratorprogram om arbeidsinkludering

Ruller ut nordisk akseleratorprogram om arbeidsinkludering

Nyheter   •   apr 01, 2020 10:07 CEST

Denne høsten går startskuddet for Impact StartUp Nordic, det første nordiske akseleratorprogrammet i regi av Ferd Sosiale Entreprenører og Impact StartUp Norge. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

Disse selskapene er med i Impact StartUp våren 2020

Disse selskapene er med i Impact StartUp våren 2020

Nyheter   •   feb 04, 2020 17:19 CET

Etter tre intensive dager på «BootCamp 2020», har ti av 30 selskaper fått tilbud om en plass i akseleratorprogrammet. Nå venter en spennende vår med hard og målrettet jobbing for de utvalgte selskapene.

Årets sosiale entreprenør hjelper barn å knekke lesekoden

Årets sosiale entreprenør hjelper barn å knekke lesekoden

Pressemeldinger   •   nov 28, 2019 08:10 CET

– Jeg er ydmyk over å vinne en så ettertraktet pris, og håper dette kan bidra til at enda flere elever kan lykkes med lesing og skriving fra en tidlig alder, sier spesialpedagog og gründer av iMAL, Regine Nagelhus.

Konferanse om ny finansieringsmodell  for sosial innovasjon

Konferanse om ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

Nyheter   •   nov 11, 2019 08:15 CET

Norge er et godt land å leve i, men også her har vi utfordringer knyttet til blant annet drop-out av skole, integrering og eldreomsorg. På SosEntKonferansen 27. november presenterer vi effektkontrakter, en ny finansieringsmodell som gir mulighet for å teste ut og spre nye løsninger.

En av disse tre blir Årets Sosiale Entreprenør 2019

En av disse tre blir Årets Sosiale Entreprenør 2019

Nyheter   •   nov 07, 2019 08:30 CET

Pitstop, iMal og Moving Mamas er sosiale entreprenører med ulike historier, ulike produkter og ulike løsninger. Fellesnevneren er at de har utviklet en ny og god løsning på en sosial utfordring i Norge, og de er finalistene til Årets Sosiale Entreprenør 2019!

Ønsker du å investere i målbare sosiale resultater?

Ønsker du å investere i målbare sosiale resultater?

Nyheter   •   nov 05, 2019 08:11 CET

Stadig flere investorer ønsker å bidra til å skape positive endringer i menneskers liv. En ny finansieringsmodell gjør det lettere for sosiale investorer å samarbeide med offentlig sektor om å teste nye løsninger.

Ny finansieringsmodell gjør det enklere for offentlig sektor å teste nye løsninger

Ny finansieringsmodell gjør det enklere for offentlig sektor å teste nye løsninger

Nyheter   •   nov 05, 2019 08:10 CET

Er det nye tiltak du gjerne skulle testet, men ikke finner rom for i budsjettet? Da kan en effektkontrakt være løsningen.

Vi søker Senior Investment Manager/forretningsutvikler

Vi søker Senior Investment Manager/forretningsutvikler

Nyheter   •   okt 29, 2019 19:54 CET

Ønsker du å bruke din erfaring og kunnskap om forretningsutvikling og godt eierskap til å skape positiv effekt for utsatte mennesker i Norge? Da er kanskje du vår nye kollega! Vi garanterer uttelling for hjertet og utfordringer for hodet!

​Disse 20 selskapene er nominert til Årets Sosiale Entreprenør

​Disse 20 selskapene er nominert til Årets Sosiale Entreprenør

Pressemeldinger   •   okt 28, 2019 08:10 CET

Hedersprisen Årets Sosiale Entreprenør tildeles selskaper med innovative og gode løsninger på sosiale utfordringer. Årets pris deles ut på SosEntKonferansen på Vulkan Arena i Oslo 27. november 2019.

Ny finansieringsmodell styrker kommunens forebyggende arbeid

Ny finansieringsmodell styrker kommunens forebyggende arbeid

Pressemeldinger   •   okt 22, 2019 08:26 CEST

Lier kommune, Trygg av natur og Ferd Sosiale Entreprenører har inngått et samarbeid for å øke livsmestringen hos ungdomsskoleelever og sikre mer effektiv bruk av offentlige midler.

Lanserer podkast om sosiale entreprenører

Lanserer podkast om sosiale entreprenører

Pressemeldinger   •   okt 17, 2019 08:15 CEST

Hva er det som får noen mennesker til å forlate trygge jobber og starte noe nytt for å hjelpe andre? Ferd Sosiale Entreprenører lanserer nå Impactpodden – en podkast om gründere som løser samfunnsutfordringer, og verdiene de skaper i samfunnet.

Søk Impact StartUp og få eksperthjelp til å utvikle selskapet ditt

Søk Impact StartUp og få eksperthjelp til å utvikle selskapet ditt

Nyheter   •   sep 25, 2019 09:06 CEST

I januar 2020 blir 30 utvalgte impact startups samlet til BootCamp på Nordens viktigste akseleratorprogram for sosiale og miljøretta selskaper. Blir din bedrift en av dem? Søk om plass på Impact Startup 2020 før 1. november.

​Millioner å spare på språklek for barn

​Millioner å spare på språklek for barn

Nyheter   •   jul 01, 2019 10:11 CEST

Forskning viser at én av fem elever i femte klasse leser så dårlig at de står i fare for å falle fra i utdanningsløpet. Dette har store personlige konsekvenser for barna og høye kostnader for kommunene. Språklek i barnehagen er et effektivt tiltak som forebygger lese- og skrivevansker, og gir kommunen mangedoblet avkastning per krone de investerer.

INVESTERER I ARBEID FOR FLYKTNINGER

INVESTERER I ARBEID FOR FLYKTNINGER

Nyheter   •   jun 20, 2019 15:13 CEST

Ferd Sosiale Entreprenører gikk nylig inn på eiersiden i Mestringsguiden. Selskapet sysselsetter tidligere flyktninger og skal bli Norges første sosiale restaurantgruppe.

Velkommen til Demoday 2019🎉

Velkommen til Demoday 2019🎉

Nyheter   •   mai 28, 2019 08:07 CEST

87 selskaper søkte om plass i Social Startup 2019 og 10 fikk muligheten til å delta i akseleratorprogrammet. På Demoday pitcher deltakerne sine nye og innovative løsninger på samfunnsutfordringer.

Etablerer nordisk akselerator

Etablerer nordisk akselerator

Nyheter   •   mai 28, 2019 08:07 CEST

Et vellykket akseleratorprogram for sosiale entreprenører skal rulles ut i Norden. Målet er raskere sosiale resultater og økonomisk bærekraft for flere tidligfase-selskaper.

​2018 ga gode sosiale resultater

​2018 ga gode sosiale resultater

Pressemeldinger   •   mai 21, 2019 08:05 CEST

Fjoråret ble et godt år for Ferd Sosiale Entreprenører. Selskapene i porteføljen har skapt positive endringer i 715 000 mennesker liv.

Investerer i fond med dobbel bunnlinje

Investerer i fond med dobbel bunnlinje

Nyheter   •   mai 14, 2019 09:30 CEST

Ferd Sosiale Entreprenører har gjort sin første investering i et utenlandsk fond som skal gi både sosial og økonomisk avkastning. Fondet, Den Sociale Kapitalfond Invest, skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark.