Skip to main content

Bravo på Samisk

Pressemelding   •   feb 02, 2016 07:15 CET

Nå satser Bravo på samisk for de yngste. – I samarbeid med utvalgte barnehager skal vi tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk, sier prosjektleder Ellen Cecilie Triumf.

Kilde: Bravoleken.no

Ellen Cecilie Triumf er prosjektleder for en av Sametingets nyeste satsinger på de aller yngste i barnehagen.

Verktøyet i prosjektet er Bravo-leken, et pedagogisk verktøy som først og fremst er tilpasset barn i alderen 0-3 år. Med økende kunnskap om hjernen trengs pedagogisk innovasjon i det systematiske språkarbeidet med de aller yngste i barnehagen. Målet med Bravo-leken er å øke ordforrådet, bedre begrepsforståelsen og barnas språklige bevissthet, for det gjør læring lettere senere. – Vi mener verktøyet er særlig aktuelt for samisktalende barn, barn som ikke har daglig samisktalende språkmiljø å oppholde seg i og barn som trenger intensiv språkopplæring, forteller Heidi Aabrekk, gründer av Intempo som står bak Bravo-leken.

1. klassinger knekker lesekoden tidligere
Hjerneforskning viser at det meste av språkutviklingen skjer de tre første leveårene og at systematisk språkstimulering gjennom lek kan ha positiv effekt og gi gode resultater. Bravo-leken har vært i bruk på norsk siden 2010 og på dansk siden 2015. I dag leker over 250 norske og danske barnehager Bravo-leken. Erfaringene er svært positive. I Solund kommune begynte det første ”Bravo-kullet” på skolen i 2014, barna som begynte i 1. klasse har lekt Bravo-leken siden 2009. Det tok ikke lang tid før barnehagen fikk de første tilbakemeldingene av lærer Helga Marie Vangsnes, som har jobbet i skolen i 24 år, og har arbeidet med mange 1. klasser. De åtte elevene i 1. klasse imponerte henne. Tall, språk- og begrepsforståelse var på plass, det samme var bokstavkunnskap og bokstavlyder.

– Vanligvis bruker vi boka «Forberedende trening» i 1. klasse. Denne kunne jeg legge vekk. Andre uken på skolen startet vi rett på bokstavlæringen, og vi brukte bare en uke på hver bokstav, mot tidligere to. De kunne lytte ut første og siste lyd. Alle elevene i klassen knekte lesekoden tidlig, dette er uvanlig, sier Helga Marie Vangsnes.

Tilgjengelig på tre samiske språk høsten 2016
Ellen Cecilie Triumf er sertifisert Bravopedagog for Nordland, Troms og Finnmark. Hun har selv erfaring med å bruke Bravo-leken på egne barn både på norsk, nordsamisk og lulesamisk. Hun ser behovet – og potensialet for en ferdig samisk versjon av leken og ønsker gjennom dette prosjektet og tilpasse og oversette deler av Bravo-leken. Slik kan flere samiske barnehager og foreldre få muligheten til å gjøre en ekstra innsats for barnas språkutvikling – også på nord-, sør- og lulesamisk.

For flere og flere samiske barn, også i samiske kjerneområder, finnes det et stort potensiale for å øke ordforrådet på samisk. Materiellet kan være med på å lære nye og bevare samiske ord, begreper og den språklig kommunikasjonen. Man kan leke både hjemme og i barnehagen, og på flere språk. Utvalget av ord og begreper i Bravo-leken er synkronisert med og sortert etter de syv fagområdene i rammeplanen og et utvalg kulturspesifikke ord er også tatt med i den samiske versjonen. Bilder og konkreter vil bli tilpasset samisk miljø der det er naturlig. Begrepene i leken legger grunnlaget for samtaler og aktiviteter resten av dagen. – Denne versjonen skal de samiske barna kunne kjenne igjen og det skal være morsomt for barna å leke med dette materiellet, sier prosjektleder Ellen Cecilie Triumf entusiastisk om den samiske Bravo-versjonen, som tror at flere vil få øynene opp for hvordan barn lærer og hvordan man kan få meningsfull kvalitetstid med barna.

Målet med prosjektet er å lansere en samisk versjon av Bravo-leken som kan stimulere og inspirere barnehagene til å jobbe systematisk med språklig bevissthet, begrepsforståelse og ordforråd på samisk. Et utvalg samiske barnehager og en referansegruppe fra Samisk Lesesenter er samarbeidspartnere i prosjektet som skal bli tilgjengelig for alle fra høsten 2016.


Ferd Sosiale Entreprenører skal vise at investering i sosialt entreprenørskap er god verdiskaping. Ferd investerer i sosiale entreprenører som reflekterer vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Hva er sosialt entreprenørskap?
FSEs porteføljebedrifter har barn og unge som målgruppe, og gir dem nye muligheter. Vi bidrar med kapital, Ferds nettverk, og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi. Vi stiller med styremedlem fra Ferd eller Ferds datterselskaper, og aktiv oppfølging gjennom FSE.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy