Pøbelprosjektet inn som en av Ferds sosiale entreprenører

Nyhet  •  23-08-2011 08:41 CEST

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet - ut i jobb eller videre utdannelse.

Den enkelte deltaker blir motivert og lærer å ta i bruk sine egne ressurser. Dette er nøkkelen til jobb/utdannelse og konstruktiv deltagelse i samfunnet. Pøbelprosjektet gjør dette på en måte og i et språk den unge forstår og respekterer, og kan vise til at imponerende 90% av deltakerne er på vei til jobb!

Pøbelprosjektet med gründerEddi Eidsvåg og Arne Husjord har over år bygget opp en tjeneste som får unge til aktivt å ta i bruk ressursene sine, og gå inn i arbeidslivet eller i videre studier. Pøbelprosjektet er klar for å etablere seg over hele landet, etter vellykket å ha vokst fra Stavanger til Søgne, Lillesand, Arendal og videre og til  Elverum, Kongsvinger og Oslo.

Vi i Ferd er stolte over å få lov til å jobbe sammen med enda en av Norges dyktige sosiale entrereprenører, når de nå skal løfte selskapet sitt videre. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.