Norsk Folkehjelp: En samfunnsaktør gjennom 75 år

Nyheter   •   nov 17, 2014 11:45 CET

Fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon, Norsk Folkehjelp, kan i 2014 se tilbake på 75 års virksomhet. I anledning jubileet utgis en bok om organisasjonens historie skrevet av journalist og redaktør Thor Viksveen. Boka har fått tittelen «Folk forandrer verden», og lanseres 26. november.

Invitasjon til boklansering

Pressemeldinger   •   nov 10, 2014 13:43 CET

Norsk Folkehjelp: Samfunnsaktør gjennom 75 år. Norsk Folkehjelp har gleden av å invitere til lansering av vår jubileumsbok, "Folk forandrer verden".

Tid: Onsdag 26. november Kl 10-12

Sted: Eldorado bokhandel, Torggata 9a

Program• 

 • Velkommen ved Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
 •  Hilsen fra utenriksminister Børge Brende
 • Innlegg ved LO-sekretær Terje Olsson
 • Samtale mellom Arne Strand og Thor Viksveen, forfatter av Norsk Folkehjelpsjubileumsbok
 • Kaffe og lett servering. 
Mulighet for å kjøpe signert eksemplar av jubileumsboka

Norsk Folkehjelp: Samfunnsaktør gjennom 75 år. Norsk Folkehjelp har gleden av å invitere til lansering av vår jubileumsbok, "Folk forandrer verden".

Les mer »

Desperat situasjon for jezidier fanget i Sinjar-fjellet

Pressemeldinger   •   nov 05, 2014 15:46 CET

– 9542 personer, hvorav minst 1900 er barn, har sittet fast i Sinjar-fjellet siden august uten noen steder å ta veien. De står i en desperat og livstruende situasjon. De er tomme for mat, og har lite eller ingen beskyttelse mot nedbør på dagene eller temperaturer ned mot minusgrader på natten. 

Dette sier to av Norsk Folkehjelps irakiske samarbeidspartnere, som nylig har tatt seg fram til de jezidi-familiene som fortsatt befinner seg i Sinjar-fjellet. De har flyktet fra ISILs terror og forsøk på folkemord på spesielt denne folkegruppen.

– Saken er rett og slett at disse menneskene ikke har noen steder å ta veien. De er fanget under svært vanskelige omgivelser i Sinjar-fjellet, som er omringet av ISIL. Mange er i tillegg sterkt traumatisert og flere har mistet familie og venner i ISILs massakre de siste månedene, sier seniorrådgiver for midtøsten i Norsk Folkehjelp, Trude Falch.  

– Å gå ned fra fjellet vil ta minst 11 dager til fots og er uveisomt og risikabelt. Eldre og barn vil sannsynligvis ikke kunne greie turen. De vil ikke overleve vinteren som er like rundt hjørnet hvis de ikke får umiddelbar hjelp der de er.  

I går fikk Norsk Folkehjelp i samarbeid med irakiske partnere gjennomslag for å sette inn et militært lastefly for å få fraktet inn 10 tonn med mat, medisiner, tepper, telt og annet livsnødvendig utstyr til familiene i Sinjar-fjellet, og i dag ble første fly-dropp av nødhjelp gjennomført.  

– Sammen med Public Aid Organisation (PAO) som er Norsk Folkehjelps nærmeste nødhjelpspartner, har vi stilt mat til rådighet. Det vil bli gjennomført flere flyvninger de førstkommende dagene, forteller Falch.

Norsk Folkehjelp har sammen med sine samarbeidspartnere rettet en sterk appell til irakiske og kurdiske myndigheter, så vel som FN og sivilsamfunnet, hvor de ber om at situasjonen blir håndtert umiddelbart. Norsk Folkehjelp har tidligere gått ut med en klar forventning om at spesielt irakiske myndigheter må komme på banen å ta ansvar for sine innbyggere:

– Det synes som at irakiske myndigheter i Baghdad har overlatt ansvaret for egne innbyggere fullstendig til Kurdistan, som er under sterkt press både politisk og humanitært, sier utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim.

I dag kommer meldinger om at ISIL har rettet en ny offensiv mot Shingal-fjellene.  Det er kraftige sammenstøt omkring jezidi-helligdommen Shaekh Sharafadin. Greier ISIL å overta kontrollen der vil de også langt mer effektivt kunne ta seg inn i Shingal-fjellene.

Siden juni i år har 800 000 mennesker flyktet fra ISILs voldshandlinger til Kurdistan. Til sammen utgjør internflyktningene i Kurdistan 1,6 millioner, som er ¼ del av befolkningen.

– Hadde Baghdad tatt sin del av ansvaret ville bildet sett helt annerledes ut, sier Raadim.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Trude Falch på tlf 982 33 186.


Norsk Folkehjelp bidrar nå med 10 tonn mat, medisiner, tepper, telt og annet livsnødvendig utstyr som fraktes inn med fly og slippes fra luften. Nærmere 10 000 jezidier sitter fast i Sinjar-fjellet uten mat eller beskyttelse mot kulde. I dag kommer meldinger om at ISIL har rettet en ny offensiv mot Sinjar-fjellene.

Les mer »

Frykter vinteren vil ta liv

Pressemeldinger   •   okt 22, 2014 12:37 CEST

Myndighetene i Baghdad har overlatt ansvaret for egne innbyggere til Kurdistan. Norske myndigheter må legge mer press på Baghdad for å få de til å ta sitt ansvar for folk på flukt i eget land. Irakiske familier på flukt i Kurdistan lever under ekstreme forhold, liv kan gå tapt i vinter. Minoritetene blant de mest utsatte.

Frykter etnisk rensing av kurdere i Kobani

Pressemeldinger   •   okt 10, 2014 19:02 CEST

Norsk Folkehjelp er svært bekymret for den kraftige økningen i volden i den syrisk-kurdiske byen Kobani fredag.

3000 Au-Pairer mister sitt eneste støttetilbud.

Pressemeldinger   •   okt 09, 2014 10:44 CEST

Over 3000 Au pairer og deres vertsfamilier mister mulighet til juridisk rådgivning, bistand og informasjon når Regjeringen nå velger å avvikle rådgivingssenteret for au-pairer etter bare to års drift.

Uverdige kutt rammer asylbarna

Pressemeldinger   •   okt 08, 2014 12:32 CEST

Uverdige økonomiske forhold for asylsøkere i mottak blir bare verre med dette budsjettet. Verst rammet blir barna.

- Veien til integrering er lang, regjeringen har i dag gjort den enda lenger, sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm.

I forslaget til statsbudsjett kutter regjeringen i barnehagetilskuddet til vertskommuner. Dette betyr at asylbarn mellom 4 og 5 år mister barnehageplassen. Barnehagetilbudet er et av de viktigste integreringstiltakene og når regjeringen velger å fjerne dette tilskuddet velger de ekskludering framfor integrering.

Regjeringen foreslår i tillegg å redusere satsene for asylsøkere i mottak. Det rammer de som venter på svar i mottak og de som allerede har opphold. Allerede i dag er satsene for økonomiske ytelser uverdig lave. Dette tilsvarer omtrent halvparten av satsene til sosial nødhjelp. Dette betyr at beboere som har det vanskelig i dag, vil få det enda verre og havner utenfor samfunnet de er en del av. Til sammen utgjør disse kuttene nesten 90 millioner kroner.

Regjeringen prioriterer å sende folk ut framfor å legge til rette for en god integrering av folk som allerede har fått opphold. Budsjettet for retur økes med 100 millioner, noe som betyr 1300 flere utsendelser i året.

­- Fine ord om integrering fører i praktisk politikk til utstøting fra samfunnet, sier leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm.

Det viktigste et samfunn kan gjøre for å unngå ekstremisme, er å skape et inkluderende samfunn. Nå gjør de det motsatte. Det er ikke mulig å kunne delta i ordinært hverdagsliv innenfor de økonomiske rammene som er foreslått.

Det settes ikke av noen midler til å følge opp regjeringens handlingsplan mot ekstremisme. Hverken hos justisdepartementet eller BLD er det satt av midler for frivillige organisasjoner.

Mer informasjon:

Leder for flyktning- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp, Tom Hjertholm 958 60063

Fakta:

Norsk Folkehjelp driver i dag 9  flyktningmottak med plass til 1500 menneskerUverdige økonomiske forhold for asylsøkere i mottak blir bare verre med dette budsjettet. Verst rammet blir barna.

Les mer »

Gammeldags innretning - ikke nok til humanitær nødhjelp

Pressemeldinger   •   okt 08, 2014 11:43 CEST

Norsk Folkehjelp er skuffet over at man ikke lenger ønsker å bruke én prosent til bistand i en situasjon hvor denne støtten trengs enda mer enn vanlig.

-Statsbudsjettet blir lagt fram i en ekstraordinær situasjon med flere store kriser i verden enn det har vært siden andre verdenskrig. Vi burde dermed satset mer på å hjelpe de i verden som trenger det mest. I stedet ser vi at andelen går ned, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Regjeringen hadde også varslet en demokratisatsing. Den kan vi ikke se i statsbudsjettet.  I stedet velger regjeringen gammeldagse virkemidler: Å konsentrere bistanden til noen få av de fattigste landene. Forskjellene mellom land minsker, mens forskjellene internt i land øker.

-De fleste fattige i verden bor ikke i de fattigste landene. De bor i mellominntektsland og er fattige på grunn av ressursfordelingen i disse landene. Hva er Norges strategi for å nå dem? Norsk Folkehjelp kommer til å måtte fase ut bistand i flere av disse landene dersom ikke Stortinget er mer ansvarlige enn Regjeringa, sier Tørres.

For lite til de humanitære krisene
Verden opplever fire enorme kriser; Syria, Irak, Sør-Sudan og Den Sentralafrikanske republikken. Disse krisene er så store at selv Afghanistan, Gaza og ebola-epidemien blir nummer to-kriser.

-Regjeringen øker bistanden til humanitær nødhjelp med 420 millioner. Det er et skritt i riktig retning, men bare et museskritt når vi burde løpt, sier Tørres.

-Vi har tidligere krevd en milliard ekstra til humanitær nødhjelp. Siden den gang har behovene vokst.  Det hadde vært mulig å gi dette hvis man bare hadde opprettholdt målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til de i verden som mest trenger hjelp. Når de ikke gjør dette har regjeringen sviktet.

-Verden ikke har opplevd tilsvarende kriser siden andre verdenskrig. Da er det ikke mye forlangt at verdens rikeste land bruker en krone på andre for hver 99ende krone vi bruker på oss selv.
Summen av de store krisene i verden gjør at det er ekstra vanskelig for FN og hjelpeorganisasjoner å hjelpe alle de som er avhengige av det.

Gammeldags bistand
Satsingen på rettferdig fordeling er renset ut av bistandspolitikken, mens man satser på at investeringer skal dryppe ned til de fattige.

-Vi vet av erfaring at det ikke skjer uten demokrati, sterke organisasjoner og god fordelingspolitikk, sier Tørres.

-Krisene i verden er det mest akutte. Samtidig så ser vi at disse krisene er menneskeskapte. Det betyr at det er viktig å fortsatt jobbe for å forebygge slike kriser. Det gjøres gjennom støtte til sivilsamfunn, til omfordeling av makt og ressurser og gjennom arbeidet for godt styresett. I stedet for å satse på sivilsamfunn velger regjeringa å kutte i denne posten, sier Tørres.

For ytterligere kommentarer, kontakt utlandssjef Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp, tlf 911 31 844


Norsk Folkehjelp er skuffet over at man ikke lenger ønsker å bruke én prosent til bistand i en situasjon hvor denne støtten trengs enda mer enn vanlig.

Les mer »

Regjeringen har glemt at beredskap er mer enn politi

Pressemeldinger   •   okt 08, 2014 11:16 CEST

Den frivillige redningstjenesten har ikke fått sine rammer styrket i årets budsjett. -Regjeringen har ikke tatt inn over seg de frivillige ressursenes betydning for Norges beredskap, sier enhetsleder for Norsk Folkehjelps redningstjeneste, Jon Halvorsen.

Norsk Folkehjelp er skuffet over at regjeringen ikke har bevilget mer penger til den frivillige redningstjenesten. I statsbudsjettet ser samfunnssikkerhet og beredskap ut til å dreie seg nesten utelukkende om statlige ressurser og politiets responsevne.

-Her kreves det handling fra Stortinget. Vi forventer at stortingsflertallet følger opp tidligere lovnader og styrker den frivillige beredskapen

Kjernen i nasjonal beredskap

Frivillige organisasjoner, lokalt brannvesen, ambulansetjeneste og legevakt er tilgjengelig døgnet rundt året rundt i Norge.

-Det er disse ressursene sammen med politiet som utgjør kjernen i vår nasjonale redningsberedskap. De løser oppdrag i hele Norges redningsansvarsområde, er alltid først framme og som regel de som er best egnet til å løse de oppdragene som kommer, sier enhetsleder for Norsk Folkehjelps redningstjeneste, Jon Halvorsen.

Ser ikke helheten

Norsk Folkehjelp har 2.000 frivillige redningsmannskaper som til enhver tid står klare til redningsoppdrag. Våre frivillige har behov for topp moderne sikkerhetsutstyr, godt kommunikasjonsutstyr, trening, øvelser og kurs.

-Vi vil oppfordre regjeringen til å se på rammevilkårene for frivillige ressurser i redningstjenesten. Selv beskjedne midler fra statens ville vært med å bygge robuste lokalsamfunn i hele landet, sier Halvorsen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Jon Halvorsen på tlf 926 71 187Den frivillige redningstjenesten har ikke fått sine rammer styrket i årets budsjett. -Regjeringen har ikke tatt inn over seg de frivillige ressursenes betydning for Norges beredskap, sier enhetsleder for Norsk Folkehjelps redningstjeneste, Jon Halvorsen.

Les mer »

Tyrkias involvering må bygge på samarbeid også med de syriske kurderne

Pressemeldinger   •   okt 03, 2014 15:57 CEST

Tyrkias militære involvering mot ISIL er risikabel om den ikke bygger på samarbeid med de demokratiske syriske aktørene, inkludert lokale myndigheter i de selvstyrte kurdiske enklavene i Syria, mener utlandssjef Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp.

 • Tyrkias involvering må skje slik at den bedrer relasjonen mellom Tyrkia og de syriske kurderne.
 • Norsk Folkehjelp er bekymret over de humanitære konsekvensene av ISILs offensiv mot Kobani.
 • Dersom Kobani faller, frykter Norsk Folkehjelp at  ISIL vender sin militære styrke mot Aleppo, det vil kunne ha uante humanitære konsekvenser.

Tyrkias nasjonalforsamling ga i går grønt lys for at tyrkiske soldater kan bidra inne i Syria med å bekjempe Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), som vinner terreng nær den tyrkiske grensen.

Tyrkia støtter allerede opp under den syriske nasjonalkoalisjonen, men det er viktig å ha tilsvarende relasjoner med lokale myndigheter i de selvstyrte kurdiske enklavene i Syria, mener Kathrine Raadim.

–En eventuell militær  involvering må bygge på dialog med lokale militære og politiske myndigheter i den kurdiske enklaven Kobane, bare da kan dette bidra positivt. Det er viktig å bedre det anspente forholdet mellom Tyrkia og de syriske kurderne, sier hun.

Tyrkias utenriksminister har sagt at han ønsker å fortsette en forsoningsprosess med det kurdiske partiet PKK.

–Det er bare mulig dersom Tyrkia baser sin innsats i Syria på dialog også med representantene for de kurdiske enklavene i Syria, sier Raadim.

Store humanitære behov i Kobani

ISIL har beleiret den syriske grensebyen Kobani, eller Ayn al-Arab som den kalles på arabisk, i over to uker.

–ISIL beveger seg stadig nærmere Kobani. Vi er svært bekymret og frykter tragedien som kan ramme de sivile som oppholder seg i grensebyen, sier Norsk Folkehjelps Midtøsten-rådgiver Trude Falch.

Det er uklart hvor mange mennesker som befinner seg i Kobani, men tall fra OCHA tyder på at det kan dreie seg om flere hundre tusen. Disse har flyktet fra landsbyer i den kurdiske enklaven i Syria etter hvert som ISIL har rykket frem. Grensen til Tyrkia har vært stengt, og det er krevende å få inn hjelp.

–Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Bhar Relief Organization in Syria fokuserer nå på flyktningene fra Kobani, og er i gang med utdeling av ulltepper og madrasser til dem som kommer over grensa, ved hjelp av midler fra norske givere, sier Falch.

Frykter for Aleppo

Dersom ISIL får kontroll over Kobani, er det grunn til å frykte at Aleppo blir neste mål for de militante islamistene.

–Det er begrensede områder i Nord-Syria som fortsatt kontrolleres av den syriske demokratiske opposisjonen. Dersom ISIL vender innsatsen vestover, kan de få kontroll over viktige områder og grensebyer, noe som vil gjøre humanitær assistanse enda vanskeligere. De humanitære konsekvensene for storbyen Aleppo kan bli dramatiske, advarer Falch.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med seniorrådgiver Trude Falch, tlf 982 33 186Tyrkias militære involvering mot ISIL er risikabel om den ikke bygger på samarbeid med de demokratiske syriske aktørene, inkludert lokale myndigheter i de selvstyrte kurdiske enklavene i Syria, mener utlandssjef Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp.

Les mer »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • harckosynoij@nmvpazuidao.ovorgvj
 • 950 45 667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • icsoh@fenpvnaikkd.egordughc
 • 916 10 873

Om Norsk Folkehjelp

Solidaritet i praksis

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis.

Arbeidet vårt er organisert omkring fire hovedaktiviteter: Langsiktig utviklingssamarbeid (internasjonalt), humanitær nedrustning (internasjonalt), redningstjeneste og førstehjelp (nasjonalt) og asyl og integreringsarbeid (nasjonalt).

Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Vi tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og vårt mål om en mer rettferdig verden innebærer at vi ofte velger samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til eller i konflikt med makthaverne. Folkelig deltakelse og organisering er viktige tiltak for å sikre menneskerettighetene og gi folk mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp skal være en støttespiller og et talerør for sine samarbeidspartnere.

Adresse

 • Norsk Folkehjelp
 • Postboks 8844, Youngstorget
 • 0028 Oslo
 • Norge