Skip to main content

Atomvåpenforbudet haster

Pressemelding   •   feb 14, 2014 18:19 CET

Atomvåpenkonferansen i Mexico konkluderte i dag med overveldende enighet om at risikoen ved atomvåpen er større og mer akutt enn det man tidligere har erkjent. – Det haster å gjøre noe med det, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. 

Under den 2. konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, en oppfølging av den historiske Oslo-konferansen i mars i fjor, uttrykte en stor del av delegatene et ønske om et atomvåpenforbud. Østerrike annonserte at de vil holde en tredje konferanse senere i år, hvor man vil begynne diskusjonene om hva vi kan gjøre for at atomvåpen aldri mer blir brukt. 

- Bevisene er tydelige. Konsekvensene av en detonasjon ville være katastrofale, og vi vil aldri kunne bygge beredskap for en slik situasjon. Derfor har vi denne uken sett økende støtte for et atomvåpenforbud. Vi forventer at statene begynner å forhandle om dette under den neste konferansen i Østerrike, sier Liv Tørres. 

Sterke innlegg
Deltakerne på konferansen fikk høre om risikoen som atomvåpen utgjør både for verdens klima, økonomi, matproduksjon, infrastruktur og befolkningens helse. Innleggene kom fra FN-organisasjoner, forskere, leger, tidligere militæroffiserer, humanitære organisasjoner, aktivister og fra representanter for deltakerlandene. Deltakerne fikk også høre historiene til flere «hibakusha», mennesker som overlevde atombombesprengningene i Hiroshima og Nagasaki i 1945. 

Ønske om forhandlinger
Flere av de over 140 statene som var representert på konferansen uttrykte ønske om å begynne å forhandle om et internasjonalt atomvåpenforbud.
- Det var nærmest en konkurranse om hvem som var den første til å ta avstand fra atomvåpen. Hvem vil vel være den siste? Sier Tørres. 

Konferansen ble avsluttet sent fredag kveld lokal tid, grunnet det store antallet nasjoner som ønsket å ta ordet. I sitt avslutningsinnlegg oppfordret statssekretær i Mexicos utenriksdepartement Juan Manuel Gómez Robledo til at det utvikles nye internasjonale standarer for atomvåpen, inkludert et juridisk bindene dokument.
- Denne prosessen bør fullføres innen 70-årsdagen for bombingen av Hiroshima og Nagasaki, sa Robledo, og fikk stående applaus for sitt innlegg. 

Store forventninger til Norge
Norsk Folkehjelp er engasjert i kampen mot atomvåpen gjennom ICAN, den internasjonale kampanjen for å forby kjernevåpen. Våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp, Grethe Østern, sitter i ICANs internasjonale styre. 

- Det er på høy tid med et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Konferansene i Oslo og her i Mexico har gitt oss en mulighet til å få det til å skje. Vi har store forventninger til at Norge fortsetter å delta aktivt i denne prosessen, sier Østern. 

For ytterligere kommentarer, kontakt Liv Tørres, tel 916 26 288 


Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar