Skip to main content

Hvor er integreringspolitikken?

Pressemelding   •   mai 14, 2014 16:00 CEST

Erna Solbergs regjering har sagt at de vil satse på integrering av asylsøkerne som allerede er her. Det må bety noe annet enn å sende folk ut av landet så fort som mulig.

I dagens reviderte nasjonalbudsjett er det kuttet i flere av postene på asylfeltet, med begrunnelse i at det ventes å komme færre asylsøkere til Norge. Integrering skulle være et av hovedsatsningsområdene til den nye regjeringen, men det er ikke bevilget noen ekstra midler til denne typen tiltak.

– Det er skuffende at når midler frigis på grunn av det kommer færre asylsøkere så finner man fortsatt bare penger til å kaste ut folk, ikke til å integrere de som har fått opphold, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Hun er bekymret over en utvikling hvor Norge bygger ned kapasitetene i mottakene, mens antallet mennesker med behov for beskyttelse øker.

– Med tanke på de flyktningkatastrofene vi ser ulike steder i verden, som i Syria og Sør-Sudan, burde Norge være bevisst sitt ansvar og heller ta imot flere kvoteflyktninger, sier Tørres.

Mens norske myndigheter håndplukker flyktninger fra Syria i Libanon og Jordan som de “lett kan bosette i Norge”, sitter syriske asylsøkere på asylmottak her i landet og venter på å bli sendt ut.

– Det er et uforståelig paradoks, påpeker Tørres.

For ytterligere kommentarer, kontakt Liv Tørres på tlf 916 26 288.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar