Alkohol og korona

Blogginnlegg   •   mai 08, 2020 09:55 CEST

Idrett uten alkohol

Pressemeldinger   •   mar 18, 2019 15:47 CET

Forbundet Mot Rusgift diskuterte alkoholens plass innen idretten på sitt årsmøte i helgen. I utgangspunktet skal norsk idrett være alkoholfri, fastslo årsmøtet, men det er ofte ikke tilfelle. Med Holmenkolllhelgen friskt i minne, ber FMR om at Norges Idrettsforbund tar initiativ for å snu utviklingen.

Forbundet Mot Rusgift oppfordrer: Bidra til en alkofri og hyggelig Kollen-fest

Pressemeldinger   •   mar 06, 2019 16:23 CET

FMR oppfordrer til en alkoholfri Kollen-fest, hvor fjorårets fylleslag ikke gjentar seg.

"Avkriminalisering" av narkotika

Pressemeldinger   •   sep 18, 2018 20:20 CEST

Det er oppstått en diskusjon etter at Actis' styre vedtok å gå inn for avkriminalisering av narkotika. Nedenfor legger Forbundet Mot Rusgift fram sin posisjon når det gjelder avkriminalisering. Som det vil framgå, strider avkriminaliseringstankegangen både med FNs narkotikakonvensjoner og FNs barnekonvensjon.

Tiltak mot overdoser

Pressemeldinger   •   aug 29, 2018 14:14 CEST

Den internasjonale dagen for å markere arbeidet mot overdoser og narkotikarelaterte dødsfall er 31. august. Forbundet Mot Rusgift ønsker å henlede oppmerksomheten mot de forsøkene som nå pågår med behandling av opioidavhengige med langtidsvirkende naltrekson, som beskytter mot overdoser, og henstiller til myndighetene om å anskaffe dette medikamentet til bruk i et landsomfattende program.

Narkotikapolitisk informasjon til politikere

Pressemeldinger   •   aug 15, 2018 08:56 CEST

I disse dager mottar alle norske politikere et eksemplar av tidsskriftet Mot Rusgift, som denne gangen handler om den viktige kampen mot legalisering av narkotika.

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

Pressemeldinger   •   jun 26, 2018 15:38 CEST

I anledning FNs internasjonale dag mot narkotika den 26. juni minner FMR om at FNs narkotikakonvensjoner krever at innehav av illegal narkotika til eget bruk skal være kriminelt, og at FNs barnekonvensjon krever en egen beskyttelse mot narkotika for barn og unge. FMR hevder debatten om avkriminalisering kan være en forklaring på at cannabisbruken blant unge øker igjen.

FMR kritisk til bruk av alle typer stoffer på sprøyterommene

Pressemeldinger   •   jun 14, 2018 15:25 CEST

I forbindelse med Regjeringens høring om ny sprøyteromslov sier Forbundet Mot Rusgift nei til å tillate andre typer stoffer enn heroin i sprøyterommene.

Heroinrøyking i sprøyterom

Pressemeldinger   •   jun 05, 2018 19:04 CEST

Inspirert av den pågående Switch-kampanjen i regjeringens overdosestrategi har byrådet i Oslo lagt fram forslag om at det skal bli tillatt å røyke heroin i byens sprøyterom. Regjeringen har likeledes foreslått dette i sitt høringsnotat om endring av sprøyteromsloven. Bortsett fra kanskje i noen enkelttilfeller er det lite som tyder på at denne strategien er noen suksess.

Bør sprøyteromsloven oppheves?

Pressemeldinger   •   mai 29, 2018 14:11 CEST

Sprøyterommet i Oslo har ifølge evalueringene ikke ført til nedgang i overdosedødelighet.Mange brukere har hatt overdose i sprøyterommet. Det er ikke bare dosens størrelse som avgjør, men også inntak av alkohol eller benzodiazepiner, samtidig eller på forhånd, pluss almenntilstanden generelt. Et gjennomsnitt på 90 injeksjoner i rommet pr. dag kan ikke forventes å innvirke på overdosedødeligheten.

Bilde & Video 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Forbundsleder
  • krrdeicfnabos@gzoncclifonexb.nvjopx
  • 975 95 548

  • Pressekontakt
  • Prosjektleder
  • micrlabunaik@fgcmrum.npbonj
  • 940 08 830

Om Forbundet Mot Rusgift

Forbundet Mot Rusgift er en rusgiftpolitisk organisasjon, som gjennom sitt arbeid vil trekke enkeltmennesker, faggrupper, organisasjoner og partier med i kampen for å skape en rikere, rusgiftfri kultur, et tryggere samfunn og en styrket velferd for alle. Det er en oppgave for FMR å mobilisere enkeltmennesker til å ta ansvar for seg selv, for samfunnsutviklingen og for sin egen og samfunnets framtid. FMR som frigjøringsprosjekt handler om å gi samfunnsaktørene kjennskap til hvordan ulike rusgifter påvirker og fordreier muligheter til sunn livsutfoldelse som vil gå på bekostning av ens evne til å forbedre egne og andres samfunnsvilkår. Gjennom bevisstgjøring og refleksjon er målet å kunne se hva som hindrer oss i å finne nye alternative måter å tenke og handle på. FMRs aktiviteter bygger på prinsippet om totalt avhold fra alkohol og andre rusgifter, som en del av det sosiale ansvaret FMR mener det er naturlig for medlemmene å ta.