Skip to main content

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene

Pressemelding   •   mar 20, 2018 10:00 CET

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 17. mars har vurdert den eksisterende situasjonen når det gjelder omsetningen av taxfree alkohol og vil uttale:

Taxfreesalget utgjør i dag om lag 12 prosent av den totale alkoholomsetningen. Dette er et betydelig tillegg til det avgiftsbelagte salget.
Dagens taxfree-salg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begrensende alkoholpolitisk redskap.

Inntektene fra taxfree-ordningen brukes av Avinor til å subsidiere ulønnsomme flyplasser og flyruter. På denne måten holdes en viktig del av norsk infrastruktur utenfor det norske statsbudsjettet, og blir således ikke underlagt de samme prioriteringshensyn som resten av kommunikasjonsnettet, som veier og jernbaner.

Taxfree-ordningen bidrar til at fly- og fergereiser blir vesentlig billigere for passasjerene. Nordmenn er blant de folkeslag i verden som reiser mest. Dette bidrar mye til klimautslipp.

EU har avskaffet taxfreesalg EU-landene imellom.

Forbundet Mot Rusgift vil prinsipalt anbefale at Norge gjør tilsvarende, både for reiser til EU og til andre land, og avskaffer taxfree-ordningen, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å oppnå reduserte klimautslipp.

FMR ser likevel at det av juridiske og andre grunner kan være aktuelt for en periode å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkohol. Det vil styrke Vinmonopolets legitimitet, men vil ikke redusere alkoholomsetningen gjennom taxfree-salget, og vil heller ikke redusere klimautslippene, dersom overskuddet av taxfreesalget skal gå til å finansiere ulønnsomme flyplasser.

Vi vil, dersom Vinmonopolet overtar, gå inn for at overskuddet av taxfreesalget blir overført til staten, og at drift av flyplasser og tilskudd til underskudds flyruter blir poster på statsbudsjettet, på linje med drift av jernbane og veiutbygging.

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot alle aldersgrupper, ungdom under utdanning, ansatte ved høgskoler og universiteter, folk som driver med forebygging, behandling og forskning på rusgiftskader.. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. FMR har nettverk ved flere universiteter og høgskoler - vil du også være med så kontakt oss ved å klikke her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.