Skip to main content

Tags

Regjeringen rapporterer for dårlig om skilsmissebarnas situasjon til FNs barnekomite

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:41 CEST

Regjeringen skal snart avgi rapport til FNs barnekomite ometterlevelsen avFNs barnekonvensjon i Norge. Dessverre ser vi at det er lite fokus på retten barn har til å ha god om omfattende kontakt med begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsform. Foreningen 2 Foreldre har i høringssvar påpekt hvordan norsk praksis innen barnelovområdet står i et problematisk forhold til FNs barnekonvensjon.

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør ikke forsvinne ved samlivsbrudd

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:34 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn.

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyheter   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Debatten om delt bosted eller likeverdig foreldreskap pågår, og selv barneombudet synes å misforstå hva hva delt bosted betyr. At barn får to hjem er en konsekvens av foreldrenes samlivsbrudd. Delt bosted betyr at foreldrene tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, mens barnets tid med hver forelder kan være likedelt eller skjevdelt. Se www.f2f.no/ordliste for oppklaring av begrepene.

Særkullsbarna taper stort dersom forslag til ny arvelov går gjennom

Nyheter   •   sep 22, 2014 22:36 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener at arvelovutvalgets forslag er et "gammelmodig" lovforslag tilpasset kjernefamilien med felles barn og ikke passer i seriemonogamiets tid. Spesielt er F2F bekymret over at arvelovutvalget vil bruke særkullsbarna som salderingspost ved å gi særkullsbarna langt dårligere arverettigheter etter sine foreldre enn barn hvor foreldrene lever samme til døden skiller dem ad.

Høringsuttalelse fra F2F til innføring av Haagkonvensjonen av 1996

Nyheter   •   jan 12, 2014 21:41 CET

Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og tydelig. Barneloven bør fremme likeverdig foreldreskap som norm.

Høringsuttalelse fra F2F til forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven

Nyheter   •   des 09, 2013 23:50 CET

Foreningen 2 Foreldre har avgitt høringssvar til "Forskrift for samvær under tilsyn". Sammendraget og høringssvaret i sin helhet kan du lese nedenfor.

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre forholdene i den reorganiserte familien?

Nyheter   •   sep 04, 2013 23:47 CEST

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre situasjonen for den reorganiserte familien? Les F2Fs velgerveiledning, og sett forhodet til barna dine øverst på din politiske dagsorden før du bestemmer hvem som får din stemme ved Stortingsvalget 2013. Godt valg!

Høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven

Nyheter   •   apr 24, 2013 00:48 CEST

F2F har vært på høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven. Våre overordnede synspunkter finner du i vedlagte presentasjon.

Straffeloven § 216 og forholdet til barnelovens regler

Straffeloven § 216 og forholdet til barnelovens regler

Nyheter   •   feb 02, 2011 22:14 CET

I denne artikkelen drøfter advokat Lill Hege Furulund Høimyr forholdet foreldreansvar, omsorg, samvær og delt bosted etter samlivsbrudd, samt den ulikebehandling samværsforeldre og omsorgsforeldre opplever om den ene eller andre unndrar barnet fra den andre forelderens omsorg.

Manipulasjon

Manipulasjon

Nyheter   •   jan 30, 2011 22:56 CET

F2F Oslo Akershus avsluttet rekken av temamøter for 2010 med et spennende besøk.9. november var psykolog og advokat Grethe Nordhelle invitert for å belyse et viktig tema som det er liten bevissthet rundt - manipulasjon.