Skip to main content

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyhet   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Barneombud Anne Lindboe uttrykte i Aftenposten 08.03.16 skepsis mot delt bosted som barnelovens utgangspunkt etter samlivsbrudd. For noen år siden publiserte barneombudet «Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd». Blant punktene på ønskelisten er at foreldrene skal bo i nærheten av hverandre, at barna skal beholde sitt gamle nærmiljø og at foreldrene ikke skal konkurrere om å være den beste forelderen. Derfor stusser vi over at Lindboe nå synes skeptisk til den omsorgsløsningen som best oppfyller ønskelisten.

Mange tror at termen «bosted» i barneloven reflekterer hvor barna har sin vesentlige døgnhvile. Dette stemmer ikke. I barneloven betyr «bosted» en juridisk posisjon en av foreldrene har til å ta større avgjørelser om barnet alene, f.eks. hvor i landet barnet skal bo. Under dagens barnelov er flytting med felles barn bort fra felles nærmiljø et omfattende problem som skaper store foreldrekonflikter. Spesielt i de tilfellene hvor etablerte og velfungerende samværsordninger blir satt til side av den ene forelderens ønske om å flytte. Og ikke minst så mister barnet den omsorgen den andre forelderen gir til barnet.

Delt bosted betyr at barna er sikret god tilgang til begge foreldrene. Foreldrene samarbeider om barnets omsorg og oppvekst. Ved delt bosted kan barnets samværstid med foreldrene være likedelt eller skjevdelt. Foreningen 2 Foreldre synes likeverdig foreldreskap er et bedre begrep.

Norsk politikk er at foreldre skal være likeverdig og delaktige i sine barns liv. Ved samlivsbrudd slår derimot arven etter de to barnelovene fra 1956 inn, og nærmest forlanger at foreldrene skal være ulikeverdige med ulik mulighet til å være ressurser i sine barns liv, bare fordi mor og far slutter å være kjærester.

Det er ikke definert noe sted hvordan overgangen fra foreldrelikeverd i samliv til ulikeverd etter samlivsbrudd finner sted, og derfor ser vi mye uheldig posisjonering mellom foreldre i bruddfasen for å sikre seg en plass i barnas liv. Denne posisjoneringen, hvor det dessverre er vanlig å snakke nedsettende om den andre forelderen for å fremheve seg selv, skader foreldresamarbeidet, og er derfor også til skade for barna. Hvorfor ikke ha en basisløsning som fokuserer på å gi barnet trygg omsorg fra begge foreldre?

F2F arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem, og vi ønsker en barnelov som belønner samarbeidende foreldre. Vi mener at utgangspunktet må være foreldrelikeverd, så får heller den av foreldrene som ønsker særrettigheter i forhold til barna begrunne dette særskilt.

Barneombudet etterlyser forsking på delt bosted. Vi anbefaler Bente og Gunnar Öbergs «Vuxna skilsmässobarn berättar». Majoriteten av de voksne skilsmissebarna som hadde vokst opp med «hälftenboende» («delt bosted») ville selv valgt den samme løsningen for sine barn om deres samliv skulle ryke. F2F bidrar gjerne med litteraturreferanser om forsking på delt bosted.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.