Tags

Tore Strømøy og Solveig Horne kommer, kommer du?

Tore Strømøy og Solveig Horne kommer, kommer du?

Pressemeldinger   •   04-02-2014 00:04 CET

Tirsdag 4. februar kl 19:00 deles Foreningen 2 Foreldres hederspris ut for første gang.

Media-no-image

Familiepolitikk for den reorganiserte familien på dagsorden. Åpent politikermøte på Litteraturhuset mandag 10.06. kl 18.30-20.30

Pressemeldinger   •   10-06-2013 00:11 CEST

Hvor står partiene i saker om barna våre? Hvilket parti bør du stemme på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold? Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier? Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv? Her kan du få svar.

Flytting fordi barna trenger det?

Flytting fordi barna trenger det?

Pressemeldinger   •   18-04-2013 19:41 CEST

Foreningen 2 Foreldres kollektive erfaring gjennom 28 år er at flytting med felles barn slik at samvær blir vanskelig eller umulig er den handling som skaper flest og størst konflikter mellom foreldre i en reorganisert familie. Vi har ennå til gode å se en flytting med barn bort fra sitt vante nærmiljø som er begrunnet i at "barnet trenger å flytte".

Likeverdige foreldre er best

Likeverdige foreldre er best

Pressemeldinger   •   23-03-2013 21:39 CET

Flere familievernkontorer "misforstår" delt bosted for barn, og motarbeider derved foreldre som er enige om likeverdig foreldreskap etter samlivsbrudd. Dette er brudd på meklingsforskriften. Langt verre er det at familievernkontorene ved sine utdaterte og ikke-forskningsbaserte holdninger gjør seg til motpart for foreldre som prioriterer et godt foreldresamarbeid også etter samlivsbrudd.

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Pressemeldinger   •   28-02-2013 22:21 CET

Barneombud Lindboe og domstolsadministrasjonens Langbach tar til orde for mer mekling mellom foreldre etter samlivsbrudd for å redusere konfliktnivået. F2F savner en større bevissthet om hva det er som skaper konflikter mellom foreldrene, og hva som skal til for å lage mer bærekraftige avtaler om barna.

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Pressemeldinger   •   17-12-2012 20:38 CET

Foreningen 2 Foreldre støtter målsettingen om å beskytte barn.  F2F mener at virkemidlene som BLD foreslår er for lite treffsikre og lett kan misbrukes av gjenstridige foreldre til urettmessig å avskjære barnet kontakten med en av foreldrene.  Foreningen 2 Foreldre går mot å erstatte kontradiksjon med selvjustis.  Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt.

Media-no-image

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

Pressemeldinger   •   17-10-2012 01:03 CEST

Barne- og likestillingsminister Thorkildsens lovforslag om at en fordelder kan stanse samvær ved "reell frykt" for vold eller overgrep vil føre til ytterligere anarki på familieområdet.

Media-no-image

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til endringer i barneloven, samvær under tilsyn mm

Pressemeldinger   •   21-09-2012 00:49 CEST

Foreningen 2 Foreldres syn kan sammenfattes på følgende måte: - Barn har rett til et familieliv med begge sine foreldre , uavhengig av foreldrenes samlivsstatus - Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt - Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

Rettssystemet diskriminerer faktisk fedre

Rettssystemet diskriminerer faktisk fedre

Pressemeldinger   •   15-04-2012 20:49 CEST

Etter oppslaget "Drar 50 mil for å være far" i Bergensavisen 18.03.12, kommer mors advoakat med en del påstander som styret i Foreningen 2 Foreldre, Hordaland, har funnet det nødevndig å tilbakevise. Det er vanskelig å påberope likeverd i barnesakene, og delt bosted kan være en helt utmerket løsning for barn, som F2F Hordaland påpeker i dette leserinnlegget som var gjengitt i Bergensavisen 3.04.

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likestilte foreldre

Pressemeldinger   •   08-12-2010 12:54 CET

Dersom den nye Barneloven kunne gitt klare rettslige bestemmelser, ikke unntaksregler, ville vi sluppet mange rettstvister.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.